FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Autor: Liber - piÄ…tek, 17 sierpnia 2012 - 14:48  |  Skomentuj artykuĹ‚

PGP_6.0Lato w tym roku nas nie rozpieszcza. Za oknem zamiast pal?cego s?o?ca mamy typowo angielsk? pogod? z du?? ilo?ci? deszczu. Mimo wszystko mo?na ten wolny czas po?wi?ci? na inne po?yteczne rzeczy. W?a?nie ruszamy z pracami kolejnego dodatku z serii Polish Giga Patch. Tegoroczna edycja oznaczona numerkiem 6, jest szykowana dla gry FIFA Manager 13. Podstawowy dodatek dla wi?kszo?ci maniaków FIFAM w tym roku b?dzie zapewne zdecydowanie bardziej rozbudowany o czym informowali?my nie tak dawno w tym newsie. Co z tym si? wi??e? Oczywi?cie potrzeba wi?kszej ilo?ci "r?k do pomocy". Tak wi?c i ty mo?esz do?o?y? swoj? "cegie?k?" w tworzeniu najwi?kszej aktualizacji polskich lig do FIFA Manager.

pgp6.0

Oczywi?cie przy dodatku jest pracy co niemiara, ale przede wszystkim my poszukujemy osób do pomocy w nast?puj?cych kategoriach:

face2d (Wizerunki pi?karzy)

1. U?ytkownicy chc?cy pomóc przy tworzeniu wizerunków 2D dla zawodników musz? spe?nia? kilka niewielkich wymaga?:

- Liczymy przede wszystkim na osoby maj?ce ju? jako takie poj?cie w obróbce zdj??. Praca przy dodatku to nie ma by? forma nauki robienia "buziek", tylko realna pomoc w tworzeniu wysokiej jako?ci dodatku.
- Osoba zg?aszaj?ca si? do pomocy przy wizerunkach 2D musi si? liczy? z tym, ?e mo?e otrzyma? szereg prac do wykonania w danym terminie. Tak wi?c wymagamy po?wiecenia czasu i czystych ch?ci.
- Systematycznie informowa? o post?pach swoich dzia?a?.

2. Ka?dy zaakceptowany u?ytkownik po na?o?eniu uprawnie? uzyska dost?p do subforum w którym otrzyma dalsze instrukcje na temat pracy przy wizerunkach 2D.

chants3d (Przy?piewki do trybu 3D)

1. Przy?piewki do trybu 3D to kolejny wa?ny element naszego flagowego dodatku. Osoby chc?ce pomóc przy ich tworzeniu musz? spe?nia? nast?puj?ce warunki:

- Mie? do?wiadczenie w poszukiwaniu i odnajdowaniu przy?piewek dla wybranych zespo?ów.
- Po?wieci? wymagan? ilo?? czasu na dopracowanie i doko?czenie "zlecenia".
- Systematycznie informowa? o post?pach swoich dzia?a?.

2. Ka?dy zaakceptowany u?ytkownik po na?o?eniu uprawnie? uzyska dost?p do subforum w którym otrzyma dalsze instrukcje na temat pracy przy przy?piewkach do trybu 3D.

kitsy3d (Stroje do trybu 3D)

1. Trudno wyobrazi? sobie nasz dodatek bez strojów do trybu 3D. W tegorocznej edycji b?dzie nam jednak potrzebna nie ma?a pomoc przy ich tworzeniu, a osoby chc?ce przy nich pracowa? musz? spe?ni? te wymogi:

- Posiada? do?wiadczenie w pracy z kitsami.
- Orientowa? si? w aktualnej sytuacji technicznej klubów w sezonie 2012/2013 (chodzi o to by wiedzie? w jakich strojach obecnie graj? dru?yny, szczególnie te w ni?szych ligach).
- Systematycznie informowa? o post?pach swoich dzia?a?.

2. Ka?dy zaakceptowany u?ytkownik po na?o?eniu uprawnie? uzyska dost?p do subforum w którym otrzyma dalsze instrukcje na temat pracy przy strojach do trybu 3D.

stadiums3d (Stadiony do trybu 3D)

1. Zawsze mi?o wyprowadzi? swoj? dru?yn? na "realne" obiekty polskich dru?yn. Jednak ich stworzenie i praca przy nich to ci??ki kawa?ek chleba. Osoba zg?aszaj?ca si? do pomocy przy stadionach do trybu 3D musi spe?nia? nast?puj?ce wymagania:

- Posiada? jako takie poj?cie w tworzeniu stadionu oraz obs?udze edytora zamieszczonego w grze.
- Orientowa? si? w obecnej sytuacji infrastruktury wybranych zespo?ów.
- Systematycznie informowa? o post?pach swoich dzia?a?.

2. Ka?dy zaakceptowany u?ytkownik po na?o?eniu uprawnie? uzyska dost?p do subforum w którym otrzyma dalsze instrukcje na temat pracy przy stadionach do trybu 3D.

flags3d (Flagi do trybu 3D)

1. Flagi w naszym dodatku nie ukazywa?y si? dosy? cz?sto, a to z powodu b??dów programistów gry. Jednak jest mo?liwo?ci wykonania popularnych "fan" dla zespo?ów Ekstraklasy i 1 ligi. Osoba chc?ca pomóc przy tym elemencie prac musi spe?ni? nast?puj?ce wymagania:

- Posiada? poj?cie w tworzeniu flag oraz obs?udze programu graficznego.
- Systematycznie informowa? o post?pach swoich dzia?a?.

2. Ka?dy zaakceptowany u?ytkownik po na?o?eniu uprawnie? uzyska dost?p do subforum w którym otrzyma dalsze instrukcje na temat pracy przy "fanach" do trybu 3D.

Pozosta?e informacje:

W przypadku gdyby kto? si? chcia? podzieli? informacjami na temat sk?adów wybranych dru?yn, to zach?cam go do odwiedzenia tego? tematu.

UWAGA!
Je?eli nie jeste? pewien czy masz czas b?d? czy podo?asz zadaniu nie decyduj si? na zg?oszenie swojej kandydatury. Wielokrotnie mimo du?ej ilo?ci zg?osze? i zaufania jakim obdarowywali?my takie osoby na ko?cu pozostawali?my po prostu z niczym, bowiem wi?kszo?? z nich nie wywi?zywa?a si? z zadania. Mimo wszystko je?eli kto? si? zg?osi, a pó?niej oleje spraw? dostaj? pó?roczny ban na u?ytkowanie forum i serwisu. Wi?c radz? si? dobrze zastanowi? i nie zg?asza? si? pod wp?ywem chwili.

Wzór formularza zg?oszeniowego:

Nick: (Wpisa? swój nick)
Wiek: (Wpisa? swój wiek)
Styczno?? z gr? TCM/FIFAM: (Wpisa? edycje gry)
Pomoc w kategorii: (Wybra? jedn? z podanych wy?ej)
Dlaczego ty: (Krótki opis dlaczego akurat ty)

Zg?aszamy si? w tym temacie!

 

 
Komentarze
 
#2 Lukasvista 2012-08-26 14:14
Zainstaluj PGP :)
 
 
#1 greg.jelinski 2012-08-24 20:37
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay