FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Autor: Kily - sobota, 23 czerwca 2012 - 19:42  |  Skomentuj artykuĹ‚

gerald_you_futureSzósta i zarazem ostatnia runda kampanii „Twoja Funkcja” wy?oni?a ostatni? zwyci?sk? opcj?, która zostanie wdro?ona do gry FIFA Manager 13. Dzi?ki 1 443 g?osom triumf odnios?a funkcja A) Specjalny wzrost lub spadek po Euro/Pucharze ?wiata (Specjalny ekran pojawi si? po Euro i turniejach mistrzostw ?wiata, które zaprezentuj? najlepszych zawodników z turnieju i ich ró?nych ulepsze?. Je?li pi?karz z poziomem 70 strzeli? pi?? bramek, otrzyma imponuj?cy wzrost i jego warto?? rynkowa równie? ulegnie zmianie. To sprawia, ?e forma zawodników w Twoim zespole staje si? wa?niejsza, a rynek transferowy staje si? równie? bardziej interesuj?cy).
   


Pora zatem podsumowa? tegoroczn? edycj? kampanii skierowanej do fanów serii. Sze?? rund przynios?o sze?? zwyci?skich opcji, które ju? niebawem zobaczymy w nadchodz?cej edycji gry FIFA Manager. Poni?ej zamieszczamy spis wszystkich zwyci?skich propozycji:

Runda 1

Gwiazda strzelecka
Niektórzy zawodnicy b?d? rozwija? si? w nigdy wcze?niej nie widziany sposób. Nikomu nie znany Ja? Kowalski w kilka miesi?cy stanie si? dojrza?ym pi?karzem z wyra?nie ukszta?towan? osobowo?ci?. Ale nie zawsze jest ró?owo — zawodnik mo?e wpa?? w kryzys, mo?e zacz?? pob?a?a? sobie na treningach, lub te? wprost przeciwnie — zacz?? si? przeforsowywa?.

Runda 2

Odkupienie zawodnika
W niektórych przypadkach, mo?esz mie? wyrzuty sumienia po sprzedaniu jednego ze swoich zawodników. Dodamy opcj? wykupu, która daje Ci szans?, aby kupi? go z powrotem, je?li jego gra wygl?da imponuj?co w nowym klubie. B?dzie to oczywi?cie mo?liwe jedynie za wy?sz? kwot? ni? ta za któr? dokonano transferu!

Runda 3

Regionalni ?owcy talentów
W nowej strefie gry, masz szans? wi?kszego skoncentrowani si? na utalentowanych zawodnikach, którzy znajduj? si? w twoim regionie, zwiadowcy badaj? ich, wychowuj? i przyjmuj? do twojego zespo?u. Aby to zrobi?, musisz wybra? pracowników do wykonywania tych zada?. Mo?esz tak?e przeznaczy? fundusze na np. popraw? jako?ci regionalnych trenerów m?odzie?owych, którzy pracuj? w mniejszych klubach.

Runda 4

Dynamiczny rozwój ligi
Poszczególne ligi s? stale poddane ponownej ocenie na podstawie kilku kryteriów, takich jak status finansowy, sukcesy mi?dzynarodowe, frekwencja, jako?? aren i tym podobne. Ocena ta ponadto wp?ywa na dochody z kontraktów telewizyjnych i ogólny poziom presti?u klubów.

Runda 5

Bezpo?rednie wypo?yczenie po zakupieniu zawodnika
Ta nowa funkcja pozwoli Ci wypo?yczy? graczy, je?li tylko ich zakupi?e?. Wiele klubów robi to dosy? cz?sto ze swoimi graczami w prawdziwym ?yciu, aby mogli zdoby? do?wiadczenie w pierwszej dru?ynie. Opcja ta b?dzie mo?liwe bezpo?rednio podczas negocjacji z jego obecnym klubem.

Runda 6

Specjalny wzrost lub spadek po Euro/Pucharze ?wiata
Specjalny ekran pojawi si? po Euro i turniejach mistrzostw ?wiata, które zaprezentuj? najlepszych zawodników z turnieju i ich ró?nych ulepsze?. Je?li pi?karz z poziomem 70 strzeli? pi?? bramek, otrzyma imponuj?cy wzrost i jego warto?? rynkowa równie? ulegnie zmianie. To sprawia, ?e forma zawodników w Twoim zespole staje si? wa?niejsza, a rynek transferowy staje si? równie? bardziej interesuj?cy.

Pozostaje teraz czeka? na efekty wdro?enia powy?szych funkcji, co zreszt? b?dzie przedstawiane przez producentów na oficjalnym forum gry.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay