FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Twoja Funkcja - Runda 4
Autor: Lukasvista - czwartek, 17 maja 2012 - 11:36  |  Skomentuj artykuł

fifam12W trzeciej rundzie, ktra zako?czy?a si? w zesz?ym tygodniu udzia? wzi??o blisko 3300 osb. Czy czwarta runda, ktra posiada ciekawe propozycje b?dzie w stanie pobi? liczb? g?osuj?cych? Wraz ze studiem Bright Future mamy nadzieje ?e tak i do kampanii Twoja funkcja uda nam si? zaanga?owa? jeszcze wi?cej fanw FIFA Manager 13. Zach?camy do g?osowania!

A) Klauzula ucieczki do poszczeglnych klubw oraz powrt wypo?yczonego zawodnika

Podczas negocjacji, zawodnicy mog? od teraz ??da? klauzuli ucieczki do wybranych klubw. Niektrzy gracze maj? swj ulubiony klub, klub w ktrym zawsze chcia? gra? lub gdzie chcia?bym zako?czy? swoj? karier?. Mo?na wybra? takowy klub w edytorze.

Ponadto zrealizujemy opcj?, aby odzyska? wypo?yczonego zawodnika w zimowej przerwie z powrotem do Twojego klubu, na przyk?ad je?li nie gra? w swoim nowym klubie.

B) Dynamiczny rozwj ligi

Poszczeglne ligi s? stale poddane ponownej ocenie na podstawie kilku kryteriw, takich jak status finansowy, sukcesy mi?dzynarodowe, frekwencja, jako?? aren i tym podobne. Ocena ta ponadto wp?ywa na dochody z kontraktw telewizyjnych i oglny poziom presti?u klubw.

C) Wi?cej szczeg?w w opcji wyszukiwania gracza

Wyodr?bnimy istniej?cy ju? ekran "?wiatowi liderzy" z obszaru statystyk i przeniesiemy go do obszaru wyszukiwania gracza. Nowymi kryteriami wyszukiwania b?dzie narodowo??, liga oraz pozycja. Poza mo?liwo?ci? sortowania po zdolno?ciach zawodnika, mo?na rwnie? sortowa? poziom gracza, warto?? rynkowa, bramki i wyst?pw. W ten sposb otrzymujesz doskona?e narz?dzie, aby znale?? najlepszych zawodnikw we wszystkich kategoriach w ci?gu sekundy i porwna? je do podobnych graczy.

D) Profil trenera

Analizujemy ci? szczeg?owo jako trenera. Ktr? formacj? u?ywasz najcz??ciej? Jak skuteczne i efektywne s? wasze metody szkoleniowe? Jak rozmawiasz z zawodnikami w tygodniu, przed meczem lub w przerwie meczu? Jakie s? wasze wzorce zmian? Jak radzisz sobie z mediami? Oczywi?cie spojrzymy te? na twoje oglne mocne i s?abe strony, powiemy w jakich obszarach musisz jeszcze popracowa?.

E) Cz?onkowie klubu

Zwi?kszymy znaczenie klubowiczw. Sukcesy i transfery b?d? mia?y znacznie wi?kszy wp?yw na zachowania twoich cz?onkw. Przyj?cie niektrych graczy mo?e wywo?a? niepokj lub nawet doprowadzi? du?? liczb? fanw do wycofania swego cz?onkostwo. Ponadto us?ugi prowadzone wobec cz?onkw klubu odgrywaj? wa?n? rol? i ostatecznie wp?ywaj? na sk?adk? cz?onkowsk?.

Pod tym adresem mo?ecie odda? g?o? na jedn? z powy?szych opcji, ktre chcecie ujrze? w FIFA Manager 13.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay