FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Twoja Funkcja - Runda 2
Autor: Lukasvista - piątek, 30 marca 2012 - 15:08  |  Skomentuj artykuł

fifam12Kampania Twoja Funkcja nabiera co raz wi?kszego rozp?du. W w?tku z ?yczeniami na oficjalnym forum FIFA Manager znalaz?o si? ju? ponad 150 propozycji, a to dopiero pocz?tek! W oczekiwaniu na dalsze pomys?y zagorza?ych graczy, studio BF wybra?o kolejne pi?? funkcji do drugiej rundy. Pami?tajcie ?e to w?a?nie od was zale?y, ktra z poni?szych opcji zago?ci w FIFAM 13.

A) Miesi?czny raport treningowy

Specjalny comiesi?czny ekran b?dzie informowa? Ci? o post?pach Twoich zawodnikw na treningu. Obok r?nych statystyk, ekran ten zapewni rwnie? dodatkowe informacje, jak np. "zawodnik z najlepsz? form?, ktry nie gra".

B) Towarzyskie dla drugiego zespo?u

Je?li pierwszy zesp? nie ma zaplanowanej gry, masz mo?liwo?? zarz?dzania swoj? dru?yn? rezerw. B?dziesz odpowiedzialny za sk?ady, zmiany i tym podobne rzeczy.

C) Wykup

W niektrych przypadkach, mo?esz mie? wyrzuty sumienia po sprzedaniu jednego ze swoich zawodnikw. Dodamy opcj? wykupu, ktra daje Ci szans?, aby kupi? go z powrotem, je?li jego gra wygl?da imponuj?co w nowym klubie. B?dzie to oczywi?cie mo?liwe jedynie za wy?sz? kwot? ni? ta za ktr? dokonano transferu!

D) Zestaw funkcji

Dodamy mo?liwo?? stworzenia charakteru swojego partnera i zaprojektowania go tak jak tego oczekujesz. Ponadto zrobimy gruntowny przegl?d wsp?czynnika rankingu UEFA, rozr?nimy r?ne pozycje kolorem, a tak?e poka?emy, jak wiele klubw z kraju zakwalifikowano do zawodw i ilu z nich s? w nim nadal. W poszukiwaniu zawodnika b?dzie mo?na wybra? ??dan? pozycj? (przez ma?e boisko). Je?li pozostanie nam troch? czasu, drobne pomys?y z w?tku ?ycze? rwnie? zostan? zrealizowane.

E) Przysz?o?? m?odych pi?karzy

Utrzymanie status quo dla wszystkich zawodnikw z zespo?u m?odzie?owego, kto nie podpisze zostanie wy??czony z gry. Chcemy to zmieni?, a zawodnicy mog? nawet napisa? Ci list z podzi?kowaniami, je?li na przyk?ad dotarli do dru?yny narodowej.

Pod tym adresem mo?ecie odda? g?o? na jedn? z powy?szych opcji, ktre chcecie ujrze? w FIFA Manager 13.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay