FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Twoja Funkcja w FIFA Manager 13
Autor: Lukasvista - czwartek, 15 marca 2012 - 09:53  |  Skomentuj artykuł

fifam12Kampania "Twoja Funkcja" zainicjowana w 2011 roku okaza?a si? wielkim sukcesem studia BF oraz spo?eczno?ci FIFAM. Ponad 7.500 g?osw oraz blisko 500 sugestii funkcji oraz du?o pozytywnych komentarzy, zadecydowa?o o kontynuowaniu tej akcji w tym roku. Sk?adaj?c swoj? propozycje staniesz si? cz??ci? zespo?u tworz?cego FIFA Manager 13. Sam proces b?dzie przebiega? tak samo jak w zesz?ym roku czyli sk?ada? si? b?dzie z trzech etapw, ktre przedstawiamy poni?ej.


Etap 1: Zbieranie Twoich ?ycze?
Na oficjalnym forum gry zosta? otwarty W?tek ?ycze? w ktrym mo?na zamie?ci? swoje sugestie. Idealne w tym wypadku s? ma?e i ?redniej wielko?ci funkcje lub usprawnienia. Poni?ej przyk?adowe funkcje z poprzedniej edycji dla lepszego zrozumienia:

A) Wi?ksze zr?nicowanie w dziale Zesp? dnia
Obecnie Zesp? dnia zawsze u?ywa systemu 4-4-2. Powinno by? to bardziej zr?nicowane i obejmowa? rwnie? system 3-4-3 lub 3-5-2.

B) Zatrzymywanie Krtkiej listy
Kiedy mened?er zmienia kluby, dostaje mo?liwo?? zatrzymania swojej krtkiej listy. Akcja taka musi by? potwierdzone w wyskakuj?cym oknie natychmiast po przeprowadzce do nowego klubu.

C) Data na krtkiej li?cie
Na krtkiej li?cie wy?wietlana jest data, kiedy zawodnik si? na niej znalaz?. Dzi?ki temu ?atwiejsze staje si? usuni?cie zawodnika, ktrym nie jeste?my ju? zainteresowani.

Krok 2: G?osowanie
W ka?dej rundzie studio BF wybiera? b?dzie pi?? funkcji, zamieszczonych w w?tku ?ycze? i podawa? je pod g?osowanie na stronie. Funkcja ktra otrzyma najwi?ksz? ilo?? g?osw zostanie zaprogramowana i zaimpletowana w gr?. Autor funkcji, ktra znajdzie si? w grze FIFA Manager 13 otrzyma w wkrtce po premierze otrzyma fanowsk? paczk? oraz egzemplarz gry.

Krok 3: Programowanie
Bezpo?rednio po zako?czeniu ankiety rozpoczynaj? si? prace nad dodaniem wygranej funkcji. W odpowiednim w?tku opublikowanym na forum gry na bie??co b?dziemy informowani o pracach i screenach po dodaniu jej do gry. Pomys?odawca danej funkcji ma szans? ustosunkowania si? do tych screnw i towarzyszy? ca?emu procesowi impletowania funkcji od pocz?tku.

Swoje propozycje mo?ecie sk?ada? na oficjalnym forum pod tym adresem lub w naszym ojczystym j?zyku na forum. Najlepsze propozycje przet?umaczymy i dodamy w waszym imieniu.

 
Komentarze
 
#1 igor04 2012-03-17 12:54
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay