FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Bright Future do??cza do Travian Games
Autor: Lukasvista - piątek, 17 lutego 2012 - 13:12  |  Skomentuj artykuł

fifam12W opublikowanym komunikacie prasowym na oficjalnej stronie Bright Future, dowiadujemy si? ?e studio do??czy?o do rodzinny Travian Games. Wydawca ten jest jedn? z najwi?kszych ?wiatowych firm oferuj?cych darmowe gry przegl?darkowe w ponad 50 krajach. Aktualna oferta zawiera 8 produktw z r?nych gatunkw w tym zaprojektowan? przez BF gr? Miramagia. Gra ta oprcz rosn?cej liczby u?ytkownikw ma na swoim koncie tytu? gry przegl?darkowej roku 2011, a w tym po raz kolejny zosta?a nominowana do tej presti?owej nagrody. O ca?ej sytuacji na ?amach artyku?u wypowiedzia?y si? obie strony:

Gerald Khler, przedstawiciel Bright Future GmbH jest przekonany ?e ten rok b?dzie jeszcze lepszy ni? poprzedni. "Travian Games jest od ponad p?tora roku naszym partnerem, o ktrym mo?na powiedzie? ?e jest solidny i rzetelny. Dzi?ki swojej strategii od lat jest bez konkurencyjny je?li chodzi o gry przegl?darkowe. Nowe mo?liwo?ci ktre powsta?y dzi?ki naszej wsp?pracy na pewno bardzo przyczynia si? do rozwoju Bright Future. Dzi?ki infrastrukturze Travian Games mo?emy si? w pe?ni skoncentrowa? na starannym rozwoju naszych produktw. Nasza dotychczasowa wsp?praca przebiega?a wprost znakomicie, wi?c z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejne projekty."

Przedstawiciel Travian Games Florian Bohn dodaje"Zapraszaj?c BF do wsp?pracy zaprosili?my jedn? z najlepszych niemieckich firm pracuj?c? nad grami. Z r?k Gerald Khler, Thomas Schwan oraz Petr Vlcek zosta?y wyprodukowane jedne z najlepszych gier ostatnich lat. Uczestniczyli?my w produkcji symulatora "Miramagia", aktualnie trwaj? zaawansowane prace nad kolejnym produktem, ktry mamy nadzieje b?dzie rwnie dobry. Wysokiej jako?ci produkty, dobre pomys?y, zgrany i zorganizowany zespl zadecydowa?y o zaproszeniu do wsp?pracy studia BF oraz TG Nord i Steroid Interactive."

Oczywi?cie w zwi?zku z powy?szym chcieli?my si? dowiedzie? jakie prze?o?enie powy?sza sytuacja b?dzie mia?a na FIFA Manager. Z powodu nat?oku pracy Geralda, nie uda?o nam si? przeprowadzi? wywiadu, jednak dostali?my jednoznaczn? odpowied?: Powy?szy stan nie ma ?adnego wp?ywu na FIFA Manager. Je?li kto? z was chcia?by zapozna? si? z przegl?darkow? produkcj? studia Bright Future, zapraszamy na oficjaln? stron? gry.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay