FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Piterson - poniedziaĹ‚ek, 07 czerwca 2010 - 09:15  |  Skomentuj artykuĹ‚

1. Pami?tasz swoje pocz?tki na fifam.info?

- Oczywi?cie, pami?tam ?e szuka?em w ca?ej sieci dodatków do fifa manager 2008 i tak natkn??em si? na fifam.info. Wys?a?em 1 sms-a, ?eby uzyska? dost?p, potem wys?a?em kolejne 10 i tak ju? zosta?o...

2. Co sprawi?o, ?e postanowi?e? zainwestowa? w ten projekt?

- Przede wszystkim postawa Bartka. ?aden mój problem, czy pytanie nie zosta?o zignorowane, wi?c pomy?la?em, ?e ja te? mog? da? co? od siebie. Z czasem zauwa?y?em innych pozytywnych ludzi, m. in. Lukasvista i Liber, od których uzyska?em najwi?ksz? pomoc i za co chcia?bym im bardzo podzi?kowa?.

3. Jak by? oceni? prac? Bartka, ?ukasza, Piotrka – trójki adminów?

- Uwa?am, ?e ka?dy z nich robi kawa? dobrej roboty, ka?dy odpowiada za swoj? "dzia?k?" i nale?y im si? za to wielki szacunek.

4. Wiem, ?e jeste? zapalonym graczem FIFA Manager, czym wi?c dla Ciebie jest flagowy projekt fifam.info – PGP?

- Powodem do dumy z naszych ch?opaków. Uwa?am, ?e ka?dy, kto do?o?y? si? cho? w najmniejszym stopniu do powstania PGP zas?uguje na olbrzymie uznanie. Dla mnie osobi?cie to niezb?dnik do gry Fifa. Uwa?am, ?e nasi ch?opcy zrobili dla gry wi?cej, ni? jej wydawcy.

5. Po dwóch latach dzia?alno?ci, Bweb Group staje si? ma?ym imperium internetowym: swiatowapilka.pl, fwsn.net, czy startuj?ce teraz fifaseries.pl i … a wydaje si?, ?e to dopiero pocz?tek. Jak by? oceni? te pozosta?e (obok fifam.info) projekty?

- Mo?na to porówna? do ma?ych dzieci :), je?li o nie zadbamy i dobrze zatroszczymy si? o ich rozwój, to z pewno?ci? doczekamy si? powodu do kolejnej dumy.

6. Czy poza dzia?alno?ci? przy Bweb Group inwestujesz w inne projekty internetowe?

- Nie

7. Jak du?o czasu po?wi?casz na gr??

- Kiedy? potrafi?em gra? 24 godziny bez przerwy, lecz teraz, z uwagi na brak czasu, gram wtedy, gdy tylko znajd? woln? chwil?.

8. Od dawna grasz w FIFA Manager?

- Od kiedy ukaza?a si? FIFA Manager 2008

9. Szczepan, wiem ?e jaki? czas temu by?e? te? dzia?aczem klubu pi?karskiego? Dalej tam pracujesz i czy móg?by? wi?cej o tym powiedzie??

- Zainteresowa?em si? Klubem Sportowym "B?yskawica Drogomy?l", Prezesem tego klubu jest Arkadiusz Mleczko. Zacz??o si? od tego, ?e przypadkiem znalaz?em si? na ich meczu. Widzia?em, ?e staraj? si? jak mog?, ale z uwagi na to, ?e jest to ma?y klub nikt si? nim za bardzo nie interesowa?. Byli wtedy w A klasie. Moja wspó?praca z Prezesem klubu oraz przede wszystkim zaanga?owanie pi?karzy doprowadzi?o ich do klasy okr?gowej. Mam nadziej?, ?e dalej b?dzie im tak dobrze sz?o.

10. Jeste? aktywnym kibicem pi?karskim czy raczej od czasu do czasu zerkasz na wyniki?

- Z uwagi na brak czasu, ostatnio tylko zerkam na wyniki, chocia? przyznaj?, ?e mecze mojej ulubionej dru?yny ogl?dam prawie zawsze.

11. Wró?my do fifam.info – administracja stara si? pilnowa? wysokiego poziomu dyskusji, co nie jest norm? na innych forach pi?karskich. Uwa?asz, ?e to dobre post?powanie czy raczej odpycha potencjalnych czytelników?

- Uwa?am, ?e je?li komu? zale?y na obecno?ci na forum, to nie b?dzie mia? problemu z dostosowaniem si? do regulaminu. My?l?, ?e takie post?powanie mo?e te? przyci?ga? ludzi, którzy najzwyczajniej maj? dosy? braku kultury na innych forach.

12. Obchodzimy w?a?nie drugie urodziny. Czego ?yczysz pozosta?ym cz?onkom ekipy fifam.info i wszystkim czytelnikom?

- Przede wszystkim ?ycz? Wam si?y i wytrwa?o?ci w swoich dzia?aniach. Czytelnikom ?ycz? zadowolenia z korzystania z serwisu.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay