FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Piterson - Za?o?yciel i czo?owy felietonista FIFAM Team-u
Autor: Bart6qx - piątek, 21 listopada 2008 - 15:26  |  Skomentuj artykuł
pitersonPiterson, cz?owiek od dawna zwi?zany z polska scen? FIFA Manager, chocia? ju? od dwch lat niezwi?zany z sam? gr?. Cz?onek "starej ekipy" i najs?ynniejszy str? regulaminu. Dla wielu z?o konieczne, jednak dla zespo?u i dla mnie, to solidny i rzeczowy przyjaciel, na ktrego zawsze mo?na liczy?, dzi?ki czemu wsp?praca z nim to czysta przyjemno??. Charakteryzuje si? siln? wol? i w?asnym zdaniem, ktre zawsze potrafi solidnie i wyczerpuj?co uzasadni?.
Bart6qx: Na wst?pie napisz kilka s?w o sobie, jak si? nazywasz ile masz lat i sk?d pochodzisz?
Piterson: Nazywam si? Piotr Sobolewski. Nie dawno sko?czy?em 19lat (rocznik 89). Urodzi?em si? i wychowa?em w Staszowie. Jest to ma?e miasto w wojewdztwie ?wi?tokrzyskim.

B: Ostatnio mia?e? remont pewnego pokoju, a przy okazji wysz?o ?e do najbli?szego s?siada masz kawa?ek drogi, powiedz gdzie mieszkasz ??
Mieszkam w bloku s?siadw mam blisko, lecz ma?o si? z nimi znam

B: Dlaczego?? jeste? typem samotnika ??
nie do ko?ca, cho? nie nawi?zuje jako? ?atwo kontaktw. Problemem by? fakt, ?e przeprowadzi?em si? do tego bloku nie dawno. A pod blokiem te? nie lubi? siedzie?. Czas sp?dza?em albo w domu, albo z przyjaci?mi

B: Masz jakie? zainteresowania poza fifam i pi?? no?n??
ci??ko nazwa? fifam moim zainteresowaniem

B: Zmie? to na FM
Ostatni raz gra?em w FifaM 2006, teraz z t? gr? ??czy mnie tylko strona i forum, a co do zainteresowa? to spotkania z przyjaci?mi, z rodzink? oraz przede wszystkim z moj? dziewczyn?. Maj? trzeci? mi?o?ci? po dziewczynie i pi?ce no?nej jest fantasy.

B: Zacznijmy od rodzinki masz rodze?stwo?
tak Dwie starsze, du?o starsze siostry. Kasia jest 12 lat starsza i obecnie mieszka w Kielcach oraz Agnieszka 10 lat starsza i mieszka w Krakowie. Mam z nimi naprawd? ?wietny kontakt

B: Hehe, oczko w g?owie rodzinki co?
nie wiem o czym mwisz :Lol:

B: Ostatnio walczy?e? na maturze, jak wyniki?
Z matury jestem zadowolony. Ustna to pomy?ka polskiej edukacji, ?adna uczelnia nie bierze ich pod uwag? Co do pisemnych to z polskiego zdoby?em 54% - do niczego mi to nie by?o potrzebne. Angielski podstawowy to 86% a matematyka rozszerzona 74% - to zawali?em, liczy?em na troch? wi?cej, ale oglnie jestem dobrej my?li przed rekrutacj? na studia

B: Co planujesz dalej robi??
Wybieram sie na studia Oczywi?cie moim celem jest Krakw. Staram si? o dostanie zarwno na AGH jak i Uniwersytet Ekonomiczny. Na obu uczelniach na kierunek "Informatyka i ekonometria". Mam nadzieje, ?e mi si? uda i od pa?dziernika b?d? studentem AGH

B: Jaki jest Twj sposb na odreagowanie codziennego stresu?
Je?eli jest to mo?liwe to spotkanie lub rozmowa z dziewczyn?, a jak nie to spotkania z przyjaci?mi, dobra muzyka. Wiele zale?y od sytuacji

B: Jaka jest Twoja ulubiona rozrywka?
Hmm, a zapomnia?em o tym, ksi??ki fantasy oraz oczywi?cie pi?ka.

B: Ulubiony tytu? i autor
Autor to oczywi?cie krl fantasy czyli J.R.R. Tolkien. W?adce Pier?cieni czyta?em 3 razy i zawsze ch?tnie do niej wrc?. Rwnie? Hobbit, ale te? ka?da inna pozycja tego autora. Lubi? te? Sapkowskiego. W?a?nie jestem w trakcie ponownego czytania Sagi o Wied?minie

B: Hehe ponownie , a jak znajdujesz na to czas?
Nie wiem ale zawsze znajdzie si? czas na troch? przyjemno?ci

B: Co z filmem? Lubisz czasem co? ogl?dn??, a je?eli tak to jaki gatunek?
Filmy te? bardzo ch?tnie. Oczywi?cie mj ulubiony to W?adca Pier?cieni, wszystkie cz??ci (nie trylogia!!), lubi? te? dobre komedie.

B: Wyja?nij mi co znaczy nie trylogia
W?adca Pier?cieni to nie jest trylogia, to ?e zosta?a wydana w 3 tomach to skutek czynnikw historyczno-gospodarczych.

B: Dobra nie dyskutuje z fachowcem
zainteresowanym mog? to wyja?ni? na PW

B: Masz jakiego? pupila (zwierz?tko domowe)?
Niestety nie. Nie mam warunkw na trzymanie psa. Cho? bardzo bym chcia?.

B: Wcale to takie mi?e nie jest, zw?aszcza jak piszczy o szstej rano, a ty dopiero si? spa? po?o?y?e?
Zgadzam si?, m.in. dlatego nie posiadam psa. Jest to ogromny obowi?zek

B: Wiemy ?e kochasz Krakw, dlaczego i czy jest jakie? inne miasto gdzie chcia?by? zamieszka??
Krakw to pi?kne miasto, o ciekawej historii i wspania?ych zabytkach. Spacer wzd?u? Wis?y, obok Wawelu to co? wspania?ego czy wypicie piwka na starym rynku. To miasto posiada dusz?. Czy jest inne miasto? Tak to Zakopane. Widok na gry jest bezcenny.

B: Miasto na ?wiecie?
Gdybym mia? wybiera? to prawdopodobnie Madryt. Powd jest bardzo prosty. Od bardzo dawna jestem kibicem Realu. Pi?knie jest rwnie? w Pradze. Inne miasta znam tylko z TV czy neta wi?c nie sposb je ocenia?.

B: Znamy Twoj? silna wol?, powiedz kto jest Twoim autorytetem, kim? kogo stawiasz sobie jako wzr godny na?ladowania?
W?a?nie nie mam jakiego? wzoru do na?ladowania czy autorytetu. Chcia?bym czerpa? z ka?dego to co najlepsze cho? nie zawsze mi si? to udaje.

B: Dobra przeskakujemy na temat najbardziej interesuj?cy czytelnikw czyli FIFAM.info. Powiedz jak sie dowiedzia?e? o planach powstania nowej strony i jak na to zareagowa?e??
Na pocz?tku by?em lekko zaskoczony. Potem przyszed? dylemat, gdy? nie chcia?em si? ponownie wi?za? ze scen? fifam. Prosi?em Lukasa o kilka dni do namys?u, ale on tak?e jest uparty i w ko?cu mnie przekona?.

B: Co by?o decyduj?cym argumentem?
Pe?na wsp?praca, sposb decydowania o wszystkim oraz cze?? pi?karska mocno rozwijana

B: Powiedz, jak porwnasz swoj? prac? jako moderatora na stronie Jochena z obowi?zkami ktre wykonujesz teraz na fifam.info?
Je?eli chodzi o obowi?zki to mam podobne, tylko ?e uprawnienia wi?ksze. Na fifam.info dodatkowo zajmuje si? cz??ci? pi?karsk?. Jestem te? autorem regulaminu.

B: Mo?esz powiedzie? co? wi?cej o tych uprawnieniach?
Na forum Jochena mog?em dawa? tylko ostrze?enia. Mog?em te? usuwa? czy edytowa? posty oraz przenosi? tematy. Tutaj mam pe?ne prawa administratora. Skupiaj?c si? na uprawnieniach moderatorskich. Mog? banowa? i usuwa? u?ytkownikw

B: Jak czujesz si? jako pisz?cy Administrator? Wolisz rol? Administratora dbaj?cego o stron? i forum, pilnuj?cego porz?dku i przestrzegania regulaminu, czy lepiej czujesz si? jako Redaktor pisz?c felietony?
Rola redaktora jest dla mnie zupe?nie nowa. Z reszt? jak pokaza?y moje wyniki matur, j?zyk polski nie nale?a? do moich ulubionych przedmiotw. Pisanie felietonw czy robienie wywiadw to dla mnie nowe do?wiadczenie ale musze przyzna?, ?e sprawia mi to wielk? frajd?. Przestrzeganie porz?dku te? jest dla mnie bardzo wa?ne. Nie po to stworzy?em regulamin, ?eby teraz pozwoli? ?ama? jego punkty.

B: Wiele osb pozna?o Ciebie jako srogiego stra?nika dbaj?cego o przestrzeganie postanowie? zawartych w regulaminie. Czy nadal b?dziesz tak konsekwentnie dba? o porz?dek na forum i nie pozwolisz na jakie? odst?pstwa?
Zdecydowanie b?d? pilnowa? porz?dku. Na r?ne odst?pstwa zawsze znajdzie si? miejsce, ale tylko w szczeglnych sytuacjach. Prawda jest taka, ?e wystarczy raz czy dwa odpu?ci? ?eby ca?y porz?dek szlag trafi?

B: Jakie cechy U?ytkownikw najbardziej Ciebie irytuj??
Brak kultury osobistej, nadu?ywanie wulgaryzmw, brak ch?ci do poprawy i wsp?pracy. Wygrowane zdanie o sobie te? jest denerwuj?ce.

B: Czy mo?esz wymieni? u?ytkownika ?ami?cego zasady ktry najbardziej Ci zapad? w pami???
Nie zapami?tuje nazw takich userw. G?owa nie ?mietnik. By?o takich kilku, ale ich przygoda z forum nie by?a zbyt d?uga.

B: A teraz jego przeciwie?stwo, osoba ktra godna na?ladowania, ktra zawsze przestrzega?a regulaminu?
m_staszek, Bart6qx (mwi? to g?ownie o starym forum) oraz Kily , ale takich osb jest sporo, wymieni?em tych bardziej aktywnych

B: Jakie masz marzenia zwi?zane z rozwojem strony?
Kilka tysi?cy m?drze aktywnych userw.

B: Tylko tyle?
Teraz nie wiem czy bym 20 wymieni? takich. Jak b?dzie kilka tysi?cy b?d? marzy? o wi?kszej ilo?ci.

B: Mia?em na my?li czy tylko o liczb? userw chodzi?
Je?eli b?dzie du?a ilo?? aktywnych userw to b?dzie znaczy?o ?e nasza praca zosta?a wykonana dobrze. ?e potrafimy przyci?gn?? i zach?ci? do dyskusji du?o osb. Czego mo?na chcie? wi?cej.

B: A jak? widzisz przysz?o?? dla polskiej sceny fifam? Na co liczysz w najbli?szym czasie?
Pytania o polsk? scen? fifam s? dla mnie trudne. Uwa?am, ?e jest od bardzo s?aba i jeszcze du?o czasu i mnstwo pracy potrzeba, ?eby zmieni? ten stan.

B: To Jak wed?ug Ciebie strona fifam.info b?dzie wygl?da?a za rok?
Nie mam poj?cia. To wszystko si? tak szybko i cz?sto zmienia, ?e trudno powiedzie? co b?dzie za rok.

B: To mo?e inaczej, czego Tobie na niej jeszcze brakuje?
Strona rozwija si? bardzo szybko. Na dzie? dzisiejszy wg mnie wszystko jest bardzo dobrze. Co do forum to brakuje kilku modyfikacji, ale wiem, ?e b?dzie to za?atwione w trakcie pierwszej przerwy technicznej.

B: Czym mo?esz porwna? Twoje oczekiwania co do FIFAM.info przed rozpocz?ciem nad nim prac i w obecnym czasie. Czego spodziewa?e? si? i czy zosta?o to zrealizowane?
Spodziewa?em si? wysokiego poziomu dyskusji i jest to realizowane. Forum i www od strony technicznej bardzo szybko si? rozwijaj? i wierze ?e szybko?? zmian zostanie zachowana. Naszym zadaniem jest zachowanie lub nawet podwy?szanie tego poziomu od ka?dej strony

B: Czyli jeste? zadowolony z prac FIFAM.info Teamu?
Tak
B: Co wed?ug Ciebie stanowi o sile ekipy?
Zgranie, ?wietna wsp?praca i bardzo dobry kontakt.

B: Mo?esz scharakteryzowa? pozosta?ych cz?onkw Administracji?
Bartek - uparty pracoholik . Osoba piekielnie ambitna. Nie ma dla niego rzeczy niemo?liwych. Bardzo szybko si? uczy. D??y do perfekcji. Wsp?praca z nim to czysta przyjemno??.
Lukas - ambitny i pracowity. ?wietnie wykonuje swoje zadania. To dzieki niemu naszym partnerem jest EA. Rwnie? jestem zadowolony ze wsp?pracy z nim

B: Hmm, zapomnia?e? chyba o najwa?niejszych cechach
Jakich?

B: Naszych wadach
Wady je?eli jakie? dostrzegam zachowam dla siebie

B: Dlaczego?
Zarwno Ty jak i Lukas macie ?wiadomo?? swoich wad Nie mnie ich ocenia?

B: Perfekcyjnie wymijaj?ca odpowied?
Kiedy? chcia?em by? politykiem

B: By?e? moderatorem na starym forum, dlaczego odszed?e? i czy nie boisz si? ?e na tym forum te? b?dziesz musia? odej???
Powodw odej?cia by?o wiele. Prawda jest taka, ?e je?eli ja b?d? "musia?" odej?? to b?dzie oznacza?a, ?e ca?y FifaM.info Team dozna? pora?ki.

B: Rozpoczynasz studia i prac? to b?dzie dla Ciebie trudny okres, my?lisz ?e dasz rad? dalej si? anga?owa? si? w rozwj strony i forum?
Postaram si?. Trudno mi powiedzie? co b?dzie dalej. Je?eli uznam, ?e nie b?d? mg? w pe?ni wykonywa? swoich obowi?zkw to powiem o tym reszcie zespo?u i jako? temu zaradzimy.

B: W?a?nie, czy zamierzacie powi?kszy? zesp? o moderatorw ??
Wszystko zale?y od czasu naszej trjki oraz ilo?ci aktywnych userw. Trwaj? ju? pewne rozmowy na ten temat. Mamy te? swoich cichych kandydatw, ale nie podam ich nickw poniewa? nawet oni nie wiedz?, ?e s? brani pod uwag?

B: Czy to oznacza ze zaczynacie mie? problemy z prowadzeniem forum?
Obecnie nie mamy ?adnych problemw. Patrzymy jednak w przysz?o??. Lepiej zapobiega? powstaniu problemw ni? potem walczy? z problemami.

B: Przechodzimy do tematu zako?czonych mistrzostw Europy, jak ocenisz wyst?p bia?o-czerwonych?
Fatalny!
B: Co mia?o wp?yw na taki wyst?p?
Ci??ko mi powiedzie?. Wydaje mi si?, ?e czynnikw by?o wiele. S?abe wyszkolenie naszych zawodnikw, brak formy, z?e przygotowanie fizyczne, brak regularnej gry w lidze, czy b??dy w powo?aniach.

B: Rozwi? ostatnie s?owa czyli b??dy w powo?aniach.
My?l?, ?e zawodnicy ktrzy regularnie graj? w dobrych klubach lepiej by si? zaprezentowali od wiecznie rezerwowych. Brak mi szczeglnie Artura Wichniarka czy gwiazd Wis?y Krakw. Jest te? kilku innych zawodnikw. Seweryn Gancarczyk jest jednym z najlepszych lewych obro?cw ligi ukrai?skiej.

B: Podaj mi swoj? 11 ktra powinna zagra? na EURO?
Mwisz o reprezentacji Polski?

B: Tak!
Boruc - bo jest najlepszy!
Obrona od prawej: Wasilewski - bo walczy jak nikt inny, ?ew?ak - najlepszy ?rodkowy obro?ca w Polsce , G?owacki, Gancarczyk/Piotr Bro?ek - najlepsi lewi obro?cy. Piterson
?rodek pomocy od prawej: B?aszczyk - je?eli zdrowy, je?eli nie to Ebi, Gargu?a, Lewandowki na lewej Krzynwek/Zie?czuk, potem Roger, a przed nim Wichniarek.

B: Opisz pokrtce taktyk? jak? powinna gra? nasza reprezentacja?
Taktyka 4-4-1-1 z jednym defensywnym pomocnikiem, jednym typowym oraz jednym ofensywnym ?rodkowym.

B: Czyli do?? defensywne ustawienie?
Obecne jest jeszcze bardziej defensywne! Leo w swojej taktyce zamiast kreatywnych zawodnikw w ?rodku pola stawia? na dwch defensywnych.

B: Ktrzy pi?karze naszej kadry najbardziej zawiedli na Euro?
Najbardziej zawiod?y nasze "gwiazdy" Krzynwek i Ebi. ?uraw mia? by? w najlepszej formie od lat, a jak zagra? wiedz? wszyscy.

B: Najlepsi na Euro?
Z naszej repki to oczywi?cie Boruc. Przyzwoicie zagrali ?ew?ak oraz Roger

B: W jakim nowym klubie widzia?by? Boruca i Rogera?
Boruc powinien zagra? w silnym klubie. Arsenal, Tottenham czy Milan ktore si? nim interesuj? s? dla niego dobr? drog?. Problemem b?dzie kwota, jak? chc? dzia?acze z Glasgow. Co do Rogera to ci??ko mi powiedzie?, Powinien on wybra? taki klub, w ktrym b?dzie mg? gra? w pierwszym sk?adzie.

B: Kogo widzia?by? w roli selekcjonera reprezentacji Polski w sytuacji gdyby kontrakt z Leo Beenhakkerem zosta? rozwi?zany po ME 2008 i uzasadnij wybr?
Mam nadzieje, ze do tego nie dojdzie. Ale dla mnie jest tylko jeden kandydat. Henryk Kasperczak - ogromne do?wiadczenie w pracach z r?nymi reprezentacjami, sporo sukcesw. Kandydat idealny!

B: Wymie? trzy zespo?y prezentuj?ce naj?adniejszy dla oka futbol na Euro 2008?
Hiszpania, Rosja i Holandia doda?bym jeszcze Turcja za dramaturgi?

B: Co spowodowa?o ?e Turcy i Rosjanie odnie?li taki sukces, natomiast faworyci Euro szybko odpadli?
?wietne przygotowanie kondycyjne. Nale?y te? zauwa?y?, ?e kadry tych zespo?w sk?ada?y si? g?ownie z zawodnikw z lig krajowych. Turcy pokazali ogromn? ambicje i wole walki. Rosja to natomiast finezja i ?wietna gra. Mo?liwe jest te? to, ?e zawodnicy rosyjscy s? pe?ni sezonu. Ogromn? role odegrali te? trenerzy.

B: Co wed?ug Ciebie by?o g?wn? przyczyn? kl?ski Francuzw na Euro 2008?
Sporo si? mwi?o o konfliktach a nawet bjkach mi?dzy zawodnikami. Je?eli dru?yna stanowi grup? 23 osb a nie jedno?? to nie mo?e by? mowy o sukcesie

B: Kto by? Twoim faworytem przed mistrzostwami?
Niemcy, W?osi i Francuzi, a po fazie grupowej liczy?em na Holendrw.

B: Ko?czymy Euro i lecimy do oglnego tematu pi?ki no?nej! Ulubiony klub i dlaczego to Real Madryt?
Nie wiem czemu. Zacz??o si? kilka lat temu i tak zosta?o!

B: Dok?adnie od jakiego czasu?
Hmm, to ju? ponad 8 lat chyba

B: Kto wed?ug Ciebie jest najlepszym managerem na ?wiecie i dlaczego?
Trudne pytanie

B: Czy kto? mwi? ?e b?dzie ?atwo?
Hiddink pokaza? si? ze ?wietnej strony w kilku r?nych ?rodowiskach. Rwnie? Mourinho podczas pracy w Porto pokaza?, ?e ma talent, zobaczymy co poka?e podczas pracy w Interze. Ta dwjka jest wg mnie najlepsza obecnie.

B: Jedenastka wszechczasw, uzasadnij wybr i wypowiedz czy mieli by szans? co? osi?gn?? w obecnym futbolu?
Na to pytanie nie odpowiem z prostego powodu. Historia pi?ki no?nej jako? nigdy mnie nie interesowa?a. Ci??ko by?oby mi napisa? prawdziw? najlepsz? jedenastk? wszechczasw. Co do drugiej cz??ci pytania to w?tpi? czy Ci zawodnicy poradziliby sobie w obecnej pi?ce no?nej. Kiedy? bardzo du?e znaczenie mia?a szybko?? teraz stawie si? na technik? i si?? fizyczn?. Kiedy? taki Maradona przebiega? p? boiska dzi? dosta?by kos? po kilku metrach.

B: Wymie? najlepsz? wed?ug Ciebie pi?tk? bramkarzy na ?wiecie?
1) Iker Casillas
2) Edvin van der Sar
3) Artur Boruc
4) Petr Cech
5) Gianluigi Buffon

B: Ktra liga jest wg Ciebie najsilniejsza i dlaczego?
Najsilniejsza jest liga angielska. Najlepsi pi?karza, najwi?ksze pieni?dze. Pokaza?y to te? rozgrywki LM. Gdzie zespo?y angielskie odpada?y po rywalizacji z innymi angielskimi. Liga angielska jest te? najbardziej wyrwnana lig?.

B: Co mo?esz powiedzie? o lidze hiszpa?skiej, jak j? oceniasz?
Hiszpa?ska liga jest bardzo silna, cho? prze?ywa kryzys. Problemem tej ligi jest fakt, ?e o mistrzostwo co roku walczy tylko dwie ekipy, a reszta ligi ma zupe?nie inne cele. Real podobnie jak Barca nie pokaza?y w Europie w obecnym sezonie nic. Mam nadzieje, ?e za rok b?dzie zupe?nie inaczej i du?o lepiej.

B: Czas na nasz? rodzim? lig?, co o niej s?dzisz i czego jej potrzeba ?eby sta?a si? silniejsza?
Zaczn? od drugiej cz??ci pytania. nam wywalenia wszystkich cz?onkw PZPN, oraz zast?pienie ich nowymi m?odymi lud?mi, ktrzy nie maj? nic wsplnego z afer? korupcyjn?. Polska liga wymaga ogromnych reform i jeszcze wi?kszych pieni?dzy. Nale?y zainwestowa? w m?odzie? oraz o?rodki treningowe. Obecnie mwi si? g?ownie o aferze korupcyjnej. Nale?y ukara? wszystkich ludzi i kluby zwi?zane z tym. Pad? pomys? zmniejszenia ligi. Na krtk? met? by?by to dobry pomys?. Nale?y jednak zwi?kszy? ilo?? spotka?. Pi?karze powinni rozegra? oko?o 40 spotka? ligowych w sezonie, ?eby nadrobi? zaleg?o?ci do europejskich kolegw., Polska liga jest s?aba co pokazuj? wyst?py naszych dru?yn w pucharach

B: Wymie? 5 najbardziej dramatycznych meczw w historii futbolu?
Znowu pytanie z historii.... Wymieni? te z ostatnich kilku lat. Fina? LM pomi?dzy Liverpoolem a Milanem, znowu fina? LM Bayern - ManU, fina? Euro 2000 W?ochy-Francja oraz mecz z tego Euro Czechy-Turcja. Jest cztery, ale wi?cej nie pami?tam.

B: Ok, teraz gry komputerowe: ulubione gatunki?
Je?eli chodzi o gry to bardzo lubi? strategie, ale od 2 lat poch?ania mnie jedna gra.

B: Niech zgadn?, Football Manager?
Dok?adnie! Najpierw 2007, a teraz 2008.

B: Co dok?adnie w nim lubisz?
Wszystko zawarto?? managera w managerze Ma to co? czego nie ma w FIFAM

B: Podobno szykuj? w nim tryb 3D?
Tryb 3D to plotki, nikt z Si tego nie potwierdzi?. Owszem nawi?zali wsp?prace z twrcami PES-a oraz poszukiwali grafika 3D, ale ja osobi?cie mam nadzieje, ?e do tego nie dojdzie.

B: Jaski tytu?y oprcz FM lubisz?
zdecydowanie Heroes 3

B: Rekord grania bez przerwy?
Oj, ci??ko powiedzie?, nie pami?tam, ale na pewno kilka godzin.

Na zako?czenie kilka lu?nych pyta?. Doko?cz zdania
Jestem

Intryguj?cym cz?owiekiem

Nigdy nie uda?o mi si?
Wygra? w Lotto

Najwi?ksza moja wada, to
Jestem Cholernie uparty

Najwi?ksze moje marzenie, to
By? szcz??liwym cz?owiekiem.

Najbardziej boje si?
Samotno?ci.

Je?eli jedzenie, to tylko
Hmm, mj specja? makaron z sosem

Mj bohater z dzieci?stwa, to
Nie pami?tam

Moje motto ?yciowe, to
Je?li walczymy mo?emy przegra?, je?li tego nie robimy jeste?my przegrani!

Ok! Dzi?kuj? za wywiad
Ja te? dzi?kuje

Z tego miejsca dzi?kuje osobom, ktre wys?a?y swoje pytania
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay