FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Karolck93 - Zwyci?zca konkursu THE BEST GOAL
Autor: Bart6qx - piątek, 21 listopada 2008 - 13:51  |  Skomentuj artykuł
karolckDzisiaj publikujemy wywiad z cz?owiekiem nale??cym do czo?wki aktywnych userw na naszej scenie. Karolck93 zwyci?zca konkursu "THE BEST GOAL" odkrywa swoje prawdziwe oblicze.

Bart6qx: Na pocz?tek napisz kilka s?w o sobie :)
karolck93: Mam na imi? Karol. Wychowa?em si? w Kielcach, ale ostatnio przeprowadzi?em si? na Piaseczn? Grk?, miejscowo?? niedaleko Kielc, co? jeszcze?

Bart6qx: Ile masz lat ??
karolck93: Mam 15 lat:)

Bart6qx: Przybli? nam rodzin?, masz rodze?stwo??
karolck93: Mam dwoje rodze?stwa, brata i siostr?. Brat 2 lata m?odszy ode mnie, a siostra rok starsza.

Bart6qx: To zapewne masz rywali do komputera??
karolck93: Na szcz??cie s? dwa w domu, siostra nie siedzi, ale czasami jest rywalizacja bo jest jeszcze tata, ktry siedzi za cz?sto. :D

Bart6qx: Tata pogrywa FIFA Manager?
karolck93: Nie, mwi, ?e nie ma czasu, kiedy? gra? w pierwsz? cz??? TCM i FM.

Bart6qx: A Ty od jak dawna fascynujesz si? FIFA Manager?
karolck93: Teraz jest to ju? moja czwarta cz???, nied?ugo b?dzie pi?ta :)

Bart6qx: Gra?e? w inne managery?
karolck93: Football Manager 06 i 07. Mo?e zagram w 09, ale jeszcze nie wiem, na pewno si?gn? po FIFAM 09.

Bart6qx: Dlaczego w?a?nie FIFAM??
karolck93: Ma na pewno dobr? grafik?, tryb 3D (teraz z FM te? ju? b?dzie), kilka fajnych opcji jakich nie posiadaj? inne managery.

Bart6qx: Czyli FIFA Manager g?wnie dzi?ki grafice??
karolck93: Jest kilka opcji jeszcze, ktre mnie przyci?gaj?. W innych managerach gruje tylko poziom trudno?ci, ktry w FIFA manager, trzeba przyzna? jest niski. :)

Bart6qx: A lubisz jakie? inne tytu?y oprcz managerw??
karolck93: PES, gram w ka?d? wersj? tej gry :D Call of Duty i Gothic

Bart6qx: Masz jakie? zainteresowania poza komputerem?
karolck93: Pi?ka no?na. Gra?em w Koronie przez 5 lat. Moja pozycja to napastnik albo skrzyd?owy. Niestety rok temu zosta?y polikwidowane roczniki i musia?em zrezygnowa?. Zosta?y tylko klasy sportowe. Ca?y czas si? przymierzam do Moravii, ktra ostatni sezon uko?czy?a przed Koron?, ale jako? brakuje mi ci?gle czasu. Po za pi?k? interesuj? si? jeszcze samochodami i dziewczynami oczywi?cie :)

Bart6qx: Masz dziewczyn??
karolck93: Mia?em do niedawna, ale mnie bardzo zdenerwowa?a, ?e nie da?o si? nie zerwa?. Na razie odpoczywam do kwietnia, kiedy b?d? po egzaminach, bo jeszcze mia?bym mniej czasu na nauk?, ktrego mam i tak ma?o.

Bart6qx: Widz?, ?e plany u?o?one, co dalej po gimnazjum??
karolck93: No pewnie :D Potem liceum, ale kierunek ci??ko wybra?, bo jak z jednego jestem dobry to z drugiego ju? nie. Na razie staram si? nie my?le? o liceum i gdzie pjd?, to zostawi? sobie na p?niej :p

Bart6qx: Jak oceny w szkole??
karolck93: Nawet dobre, na razie zawsze mia?em pasek na ?wiadectwie, czasami ledwo, ale by?.

Bart6qx: Poznali?my si? ju? troch? :) czas na pytania o gusta, jakiej muzyki s?uchasz??
karolck93: G?ownie hip-hopu, ale s?ucham te? niektrego rocku.

Bart6qx: Sprecyzuj niektry rock :)
karolck93: To co mi si? podoba :D Rocka chyba s?ucham dlatego, ?e tata du?o s?ucha muzyki i jako? mi w ucho wpad?o. Lubi? zespo?y typu Happysad, Placebo, Pid?ama Porno, a nie trawi? muzyki Feel czy Gosia Andrzejewicz.

Bart6qx: Wolisz ksi??k? czy film?
karolck93: Zale?y jaka ksi??ka. G?wnie czytam fantastyk?. Cz?sto po filmie czuje, ?e by? jaki? niedopracowany, ale to chyba dlatego, ?e nie da si? pokaza? ca?ej ksi??ki. Je?li spodoba mi si? jaka? powie?? to wol? j? od jakiegokolwiek filmu.

Bart6qx: Ulubione tytu?y?
karolck93: Ksi??ka: Eragon (2 cz??ci, bo na razie tylko tyle si? ukaza?o) Film: W?adca Pier?cieni

Bart6qx: Ok, przejd?my do polskiej sceny FIFAM, jak d?ugo udzielasz si? na niej??
karolck93: Prawie dwa lata, wcze?niej si? nie udziela?em, bo nie wiedzia?em w ogle, ?e taka strona istnieje.

Bart6qx: Jak dowiedzia?e? si? o stronie Jochena??
karolck93: Przez wyszukiwark? google, kiedy szuka?em odpowiedzi na mj problem. By?a to jedyna strona, na ktrej by?o rozwi?zanie mojego problemu. Od tego momentu postanowi?em udziela? si? na polskiej scenie FIFAM i pomaga? tym, ktrzy mieli podobne problemy. :)

Bart6qx: Na naszym forum nale?ysz do czo?wki najaktywniejszych userw, co my?lisz o stronie i forum??
karolck93: Uwa?am, ?e strona jest ?wietna. Znajduj? si? na niej wszystko, czego potrzeba. Podoba mi si? funkcjonowanie forum. Panuj? na nim pewne zasady, ktrych si? trzeba trzyma?, ale uwa?am, ?e to jest bardzo dobre. ?atwo znajduj? jaki? temat, co innych forach sprawia du?o problemu.

Bart6qx: Czego Ci jeszcze brakuje lub co by? w serwisie zmieni??
karolck93: Jest ju? chyba wszystko czego potrzeba. Mo?e jakie? ma?e zmiany, ale na razie nic mi nie przychodzi do g?owy :)

Bart6qx: Ok., a jak widzisz przysz?o?? strony?
karolck93: Strona si? ca?y czas rozwija. Jest, co raz wi?cej nowych u?ytkownikw, ktrzy si? na niej udzielaj?. Po ukazaniu si? gry oznaczonej numerkiem 09 powinno by? ich jeszcze wi?cej. Strona idzie ca?y czas do przodu i na pewno nie stanie w miejscu z takimi userami, jacy si? na niej udzielaj?.

Bart6qx: Pami?tam Ci? ze starego forum, napisz jak by?a Twoja reakcja na informacj? o pracach nad budow? nowego, konkurencyjnego serwisu?
karolck93: Z pocz?tku by?em zaskoczony, bo tamto forum wcale nie by?o najgorsze i nie wiedzia?em czy to b?dzie lepsze, ale i tak bym sprawdzi? jak funkcjonuje. P?niej tamto forum zosta?o oficjalne zamkni?te, a Jochen przyszed? na nowe forum, wi?c trzeba by?o si? przenie??. Uwa?am, ?e to forum jest lepsze od poprzedniego, nic wi?c dziwnego, ?e nawet administrator starego przenis? si? na nowe.

Bart6qx: Przestaj? Ci? m?czy? pytaniami o nasz serwis, a przejd? do pi?ki no?nej :) Jaki jest Twj ulubiony klub w Polsce i na ?wiecie?
karolck93: W Polsce oczywi?cie Korona Kielce, wiadomo dlaczego:), a na ?wiecie to Real Madryt, zawsze im kibicowa?em, grali tam moi ulubieni pi?karze. Klub zawsze gra? ?adn? pi?k?. Poza Capello, ktry preferowa? gr? defensywn?.

Bart6qx: My?l?, ?e dosy? dobrze znasz si? na pi?ce no?nej. ?wiadczy o tym pozycja lidera w naszym Typerze, stosujesz jak?? specjalna metod? dobierania wynikw?
karolck93: W meczach, ktre obstawiam w STS zawsze przede wszystkim patrz? na pozycj? w tabeli w obecnym sezonie, tak?e histori? spotka? mi?dzy zespo?ami, a w Polsce na s?dziego dodatkowo, na czyj? korzy?? s?dziowa?. W meczach zespo?w takich jak Werder zazwyczaj obstawiam wysoki wynik, bo w spotkaniach tego zespo?u zawsze jest du?o bramek, czasami si? udaje trafi?. W innych meczach tylko patrz? na pozycj? w tabeli i czasami na histori? spotka?, je?li jest to mecz, o ktrym si? mwi du?o.

Bart6qx: Czyli Twoja pozycja w tabeli nie jest przypadkiem, s?dzisz ze uda Ci si? wygra? na koniec sezonu, jak to wygl?da w prawdziwych zak?adach??
karolck93: Nie wiem czy wygram, tu du?o zale?y te? od szcz??cia. W dok?adnym obstawianiu wyniku trzeba te? mie? troch? szcz??cia, bo za wytypowanie samego zwyci?scy jest tylko 1 pkt. Dodatkowo ostatnio, co raz cz??ciej zdarzaj? si? niespodziewane wyniki, nie ma ju? takich du?ych r?nic pomi?dzy pierwsz? i ostatni? dru?yn? w tabeli, jak to by?o kiedy?. W prawdziwych zak?adach, kiedy obstawiasz Ekstraklas?, trzeba si? tylko modli?, aby mecz nie by? sprzedany. :D

Bart6qx: W jakiej lidze czujesz si? najmocniejszy, ktra naj?atwiej przewidzie??
karolck93: Dla mnie naj?atwiej przewidzie? lig? angielsk? i niemieck?. Tam pomi?dzy dru?ynami cz?sto padaj? podobne rozstrzygni?cia do wynikw z historii spotka? pomi?dzy tymi zespo?ami. Do tego zazwyczaj wygrywaj? faworyci.

Bart6qx: Gra?e? w nieoficjalne demo FIFAM 09?
karolck93: Nie gra?em, na pocz?tku nie mia?em czasu ?ci?gn??, a p?niej zosta? link usuni?ty. Teraz pozostaje tylko czeka? do premiery.

Bart6qx: A jakie masz oczekiwania zwi?zane z now? edycj? gry??
karolck93: ?e poprawiona zostanie grywalno?? i zawodnicy wreszcie zaczn? wykonywa? twoje polecenia w trybie 3D, a nie b?d? biega? bez sensu po boisku. :)

Bart6qx: Kiedy planujesz zakup gry??
karolck93: Gdzie? tydzie? po premierze :)

Bart6qx: Dlaczego dopiero tydzie? p?niej, czekasz na pierwsze opinie??
karolck93: W tej grze raczej nie zwracam uwagi na opinie, po prostu w tym miesi?cu b?dzie du?o wydatkw, a ?e akurat ta gra wychodzi najp?niej, trzeba b?dzie kupi? j? kilka dni po premierze.

Bart6qx: Dzi?ki za po?wi?cony czas,
karolck93: Ja te? dzi?kuj?. :)

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay