FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Przygotowania transferowe
Autor: Kily - piątek, 20 sierpnia 2010 - 07:43  |  Skomentuj artykuł

transferW dzisiejszym ?wiecie futbolu czym? naturalnym jest komunikowanie si? przedstawicieli klubu z zawodnikiem, ktrego zamierzaj? pozyska? w bli?szej lub dalszej przysz?o?ci. Pami?tamy cho?by s?ynn? ju? sag? transferow? zwi?zan? z Cristiano Ronaldo i jego przej?ciem do Realu Madryt. Ca?a operacja zakupu trwa?a dobre dwa lata. Podczas tego okresu pi?karz niejednokrotnie podkre?la? swoj? lojalno?? wobec Czerwonych Diab?w oraz zarzeka? si?, ?e nie prowadzi ?adnych potajemnych rozmw z szefami Krlewskich. Czas pokaza? jak by?o naprawd?, dzisiaj wszyscy dobrze wiemy, ?e Ronaldo od dawna kontaktowa? si? z przedstawicielami klubu ze stolicy Hiszpanii.

A gdyby takie zjawisko przenie?? do gry? Mg?by to by? ca?kiem interesuj?cy pomys?, zapewne urozmaici?by rozgrywk?, by? mo?e sta?by si? nieodzownym elementem naszej polityki transferowej i dzia?a? na rynku transferowym. FIFA Manager 11 pozwoli nam na tego typu dzia?ania to kolejna nowa funkcja wprowadzona przez twrcw gry. Zerknijmy jednak najpierw na poni?szy screen:

1

Jak zatem wygl?daj? owe przygotowania transferowe w grze FIFA Manager 11? To nic innego jak kontaktowanie si? z zawodnikiem bezpo?rednio (przez agenta) lub za po?rednictwem prasy poprzez wysy?anie pi?karzowi jednoznacznych sygna?w.

Rozmawiaj?c z zawodnikiem bezpo?rednio, wysy?asz mu przekaz, aby nie podpisywa? nowego kontraktu zanim nie porozmawia z Twoim klubem. Dzi?ki temu pi?karz b?d?cy obiektem Twojego zainteresowania poinformuje Ci? o rozpocz?tych negocjacjach kontraktowych z klubem macierzystym lub je?li dostanie ofert? pochodz?c? z innego klubu.

Druga opcja przekazywania wiadomo?ci pi?karzom to korzystanie z dobrodziejstw inwentarza mediw. W tym przypadku masz do wyboru szereg opcji. Po pierwsze mo?esz pochwali? pi?karza poprzez z?o?enie wyrazw uznania. Obowi?zuje w tym przypadku jedna zasadnicza regu?a: Im mniej zawodnikw chwalisz, tym bardziej cenne s? owe pochwa?y. Kolejn? metod? jest stwierdzenie w prasie, i? dany pi?karz jest Twoim ulubie?cem. W ten sposb mo?esz wyr?ni? tylko jednego zawodnika w tym samym czasie. W tej sytuacji cz?sta zmiana Twojej opinii nie jest zalecana. Nast?pnym sygna?em wysy?anym zawodnikowi mo?e by? stwierdzenie, ?e jest on przez Ciebie obserwowany. Taka deklaracja oznacza Twoje pierwsze o?wiadczenie wskazuj?ce na potencjalny nabytek, dajesz w ten sposb zawodnikowi do zrozumienia, ?e go obserwujesz i ?e nie powinien on w tym momencie przed?u?a? swojego aktualnego kontraktu. Czwart? mo?liwo?ci? jest oznajmienie, i? jeste? zainteresowany pozyskaniem danego zawodnika. Po takim o?wiadczeniu zawodnik b?dzie wyczekiwa? Twojej oferty. Z tej opcji powiniene? skorzysta? tylko wtedy, gdy planujesz z?o?y? ofert? w przeci?gu 6 tygodni, w przeciwnym wypadku stracisz na wiarygodno?ci. I wreszcie na koniec mo?esz o?wiadczy? w mediach, ?e chcesz mie? danego zawodnika w swojej dru?ynie. Stanowi to jasne zobowi?zanie do pozyskania pi?karza. W ten sposb pokazujesz, ?e jeste? w stanie zrobi? wszystko co konieczne, aby pozyska? zawodnika. Je?li jednak tego nie uczynisz, stracisz na wiarygodno?ci.

Na koniec warto doda?, i? mo?na kontaktowa? si? w ten sposb (poprzez agenta lub media)  z zawodnikiem raz na tydzie?.

Przeniesienie tego typu zagrywek do gry mo?e si? okaza? bardzo ciekawym i trafionym pomys?em. Jestem jednak ciekaw jak b?dzie si? to przek?ada?o na morale zawodnika. Czy nagabywanie pi?karza przez obce kluby nie b?dzie czasem m?ci?o jego spokoju podczas treningw oraz rozgrywanych spotka?. I z drugiej strony, je?li to nasi zawodnicy b?d? odbierali tego typu sygna?y od innych klubw, to czy b?dziemy mieli jakiekolwiek instrumenty pozwalaj?ce nam broni? si? przed kontaktami innych klubw z naszymi pi?karzami? Odpowiedzi na te pytania poznamy zapewne w niedalekiej przysz?o?ci.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay