FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Kreator taktyki w FIFA Manager 11
Autor: Kily - czwartek, 19 sierpnia 2010 - 07:35  |  Skomentuj artykuł

tactics2Kontynuuj?c w?tek taktyczny dzisiaj chcia?bym si? skupi? na nowej funkcji, ktra u?atwi ?ycie niejednemu wirtualnemu menad?erowi. Kreator taktyki, bo o nim mowa, zostanie zapewne entuzjastycznie przyj?ty szczeglnie przez te osoby, ktre dopiero co zaczynaj? swoj? przygod? z gr? FIFA Manager. Dzi?ki temu narz?dziu mo?na szybko i ?atwo ustawi? taktycznie swj zesp?, bez zag??biania si? w detale.

FIFA Manager to gra nie tylko dla osb lubuj?cych si? w poszukiwaniu idealnych ustawie? taktycznych, zag??bianiu si? w niuanse taktyczne, dbaj?cych o ka?dy szczeg? w tym obszarze gry. To gra rwnie? dla tych, ktrzy swoj? uwag? skupiaj? bardziej na innych jej aspektach, a ustawienie taktyczne zespo?u traktuj? bardzo po macoszemu. To dla nich w?a?nie dedykowana jest nowa funkcja zaimplementowana w grze FIFA Manager 11 Kreator taktyki. Dzi?ki temu narz?dziu gracz jest w stanie w czterech krokach ustawi? taktycznie swj zesp?.

Krok pierwszy Styl gry

1

W pierwszym etapie musimy zbalansowa? w?asn? dru?yn?. W zale?no?ci od tego jaki styl gry preferujemy, mamy do wyboru jedn? z trzech opcji: gra defensywna, gra zrwnowa?ona oraz gra ofensywna. Nale?y pami?ta?, ?e silne ekipy preferuj? ofensywniejsze ustawienie, gdy? w ich przypadku ryzyko utraty gola jest mniejsze. Z drugiej za? strony dru?yny s?absze powinny skupi? si? na zabezpieczeniu drogi do w?asnej bramki, w tym przypadku zalecany jest zatem wybr ustawienia defensywnego.

Krok drugi Kontrataki

2

W kroku drugim kreator automatycznie dobierze odpowiedni? formacj? bazuj?c na posiadanych pi?karzach. W tym miejscu mamy rwnie? mo?liwo?? w??czenia kontratakw. To polecenie taktyczne oznacza, ?e w momencie odzyskania pi?ki przez twoich zawodnikw linia pomocy b?dzie wykonywa? d?ugie, lecz ryzykowne podania.

Krok trzeci Linia defensywna

3

Teraz pora na okre?lenie pozycji obro?cw w momencie, gdy nasza dru?yna jest w posiadaniu pi?ki. Wysokie ustawienie spowoduje, ?e nasi defensorzy b?d? si? znajdowa? stosunkowo daleko od w?asnego pola karnego, sprawiaj?c jednocze?nie, ?e zesp? b?dzie nara?ony na szybkie kontrataki rywala. Z drugiej za? strony takie ustawienie poprawia konstruowanie akcji ofensywnych, gdy? nasi obro?cy s? w dogodniejszej pozycji, aby otrzyma? podanie. Ustawiaj?c wysoko lini? defensywn?, po??dane jest posiadanie szybkich ?rodkowych obro?cw. Drug? kwesti?, jak? musimy si? zaj?? w tej fazie, jest okre?lenie czy dru?yna ma u?ywa? pu?apek ofsajdowych. Je?li zdecydujecie si? na taki wariant musicie pami?ta? o tym, aby pu?apki ofsajdowe by?y regularnie trenowane przez Wasz zesp?. Stosowanie pu?apek ofsajdowych b?dzie skuteczniejsze (a tym samym mniej niebezpieczne), je?li dysponujemy obro?cami dobrze wyszkolonymi pod wzgl?dem taktycznym oraz z wysoko rozwini?tymi atrybutami Koncentracji i Opanowania.

Krok czwarty Konstruowanie akcji

4

W ostatnim etapie musimy zdecydowa? o sposobie rozgrywania akcji ofensywnych. Nale?y okre?li? czy akcje maj? by? rozgrywane przez ?rodek boiska, czy mo?e skrzyd?ami. Mo?emy stosowa? te? r?ne kombinacje: rozgrywanie przez ?rodek/lewe skrzyd?o lub ?rodek/prawe skrzyd?o. Naturalnie mo?liwe jest rwnie? rozgrywanie pi?ki we wszystkich mo?liwych kierunkach. Na zako?czenie pozostaje jedynie okre?lenie d?ugo?ci poda?. Je?li dysponujesz dobrymi pomocnikami z wysoko rozwini?tymi podaniami oraz technik?, mo?esz u?ywa? krtkich poda?. W przeciwnym wypadku zalecane jest stosowanie poda? d?ugich.

Jak widzicie zaledwie kilka klikni?? myszk? sprawi, i? taktyka zespo?u zostanie bardzo szybko ustawiona. Je?li nie chcecie traci? du?o czasu na ten element gry, to zapewne przyjmiecie Kreator taktyki z wielkim entuzjazmem.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay