FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Jak ma?a rzecz zmienia si? w bohaterski czyn
Autor: promaster - niedziela, 15 sierpnia 2010 - 08:46  |  Skomentuj artykuł

Zdaj? sobie spraw? z tego, ?e ka?dy tu spodziewa si? felietonw dotycz?cych FIFA Managera. Ja jednak postanowi?em odbiec troch? od tematu tej?e gry, ba, nawet od tematu gier czy nawet komputerw - ale nadal pozosta? przy pi?ce. Chcia?em poruszy? kwesti?, ktra poruszy?a mn? niedawno.

Wszystko zacz??o si? na prze?omie kwietnia i maja, gdy zosta?em wzi?ty na testy z mo?liwo?ci? rozegrania meczw ligowych do klubu AKS Mazowsze. W tym samym czasie trwa?y przygotowania do szkolnego Dnia Sportu. Jedn? z dyscyplin by?a w?a?nie pi?ka no?na. Stara?em si? najbardziej jak tylko mog?em dosta? si? do kadry naszego klasowego zespo?u. Zarazem, trwa?y testy w klubie, a nawet zaliczy?em debiut w ostatniej ligowej kolejce.

W tym czasie wa?niejszy by? dla mnie jednak Dzie? Sportu. Tam bowiem mog?em zaprezentowa? si? na arenie ca?ej szko?y, i to nie tylko przed rwie?nikami, ale i przed zewn?trznymi kibicami. Trenowa?em tak ostro, jak tylko si? da?o. Minimum stanowi?o 20 godzin tygodniowo. Mecze mia?y odby? si? 1 czerwca, ja mia?em coraz mniej czasu. Na trening zu?y?em ponad 70 godzin mojego wolnego czasu. Czu?em, ?e by?em w formie, czu?em, ?e mog?em wyst?pi? w sk?adzie. A czasu by?o coraz mniej...

31 maja otrzyma?em ofert? kontraktu od AKS'u Mazowsze. Podpisa?em niezw?ocznie. Zale?a?o mi na tym bardzo. Ostatni dzie? przed meczami by? napi?ty. Pakowanie rzeczy, po?ywna kolacja, ostatni trening... O 21:00 wys?any SMS do kolegi, ?e po meczu mo?emy wyj?? gdzie? na trening parkouru. No i zasn??em...

Obudzi?em si? ju? o 6:00. Rozgrzewka, zabra?em rzeczy i w drog?. Tak si? z?o?y?o, ?e o 8:00 mia?em zaprzysi??enie w klubie, a o 10:00 mecz - dodatkowy stres, niepotrzebny po?piech. Ale c? zrobi?? No i wreszcie przyby?em. Rozgrzewka mojego zespo?u rozpocz??a si? ju? o 9:50, musia?em si? pospieszy?. Ju? tylko korki, r?kawice bramkarskie, i sta?em w bramce. Serce bi?o mi niesamowicie szybko. By?em gotowy.

Mecz mia? trwa? 10 minut, bez przerwy. Niemal ca?y mecz by? najzupe?niej normalny... no w?a?nie. Niemal. W przedostatniej, 9 minucie, zacz?? si? dramat. Napastnik przeciwnikw rzuci? si? do akcji sam na sam. Wyszed?em kilka krokw do przodu. Upewni?em si?, czy jestem w odpowiedniej pozycji. Zanurkowa?em. Zamkn??em oczy, nie wiedzia?em, czy gol jest, czy nie ma. Namaca?em gdzie? niemal stoj?c? pi?k?. Poczu?em bl g?owy. Tak, chyba oberwa?em w g?ow?. No nic. Le??, i wyci?gam praw? r?k? po pi?k?. I nagle co? uderzy?o mnie w?a?nie w t? r?k?. Na pocz?tek nic. Kurczowo trzymam pi?k?. S?ysz? gwizdek s?dziego. Koniec akcji. I nagle ten bl. Kilka sekund... i zemdla?em. Po chwili przybiegli koledzy z dru?yny. Wsta?em. Obejrza?em r?k?. Boli, jakby by?a przeci?ta na p?. Zszed?em z boiska za lini?, czekaj?c, a? s?dzia pozwoli wznowi? gr?. Wtedy wrci?em. Sta?em na bramce, nie wiedz?c, czemu r?ka mnie tak boli. W oczach mia?em ?zy. Mecz przed?u?ony o 2 minuty. Jasna... Nie mog?em utrzyma? si? na nogach. Pi?ka leci w moim kierunku. Maksymalnie ostro?nie, ale i pewnie wybijam j? na aut. Z przodu s?ysz?: "szmata!", "co ty wyprawiasz?!". Ale co mog?em zrobi?.

Gwizdek ko?cowy. Schodz? powoli. Podbiegaj? koledzy. Robi? mi miejsce na ?awce. Mieli pj?? do s?dziego, zg?osi? kontuzj?. Ale nast?pny mecz ju? trwa?. S?ysza?em komentarze, typu "skr?cona", "zwichni?ta" itp. Wola?em tego nie s?ucha?. Wkrtce przyszli nauczyciele, ktrzy pe?nili rol? opiekunw. Mia?em pj?? do szko?y z nimi, sk?d mia?a mnie zabra? karetka. ?e co?! 500m na piechot?, gdy nawet r?k? nie mog?em ruszy??! Pech...

Wzi??em si? w gar??. Otar?em ?zy. Poszed?em. Id?c Pozna?sk? (kto by? w O?arowie ten wie, jak wielka to ulica) nikt nawet nie zauwa?y? we mnie nic nadzwyczajnego. Wszed?em do szko?y, przebra?em si? z niesamowitym trudem. Sta?a karetka. Kilka nast?pnych minut sp?dzi?em jad?c na sygnale do najbli?szego szpitala. Tam mia?em zdj?cie RTG. Poszed?em z wynikami. Okaza?o si? to, co by?o najgorsz? mo?liwo?ci? - r?ka z?amana, nadgarstek zniszczony do tego stopnia, ?e niemal skruszony. R?ka wyl?dowa?a w gipsie. I tak przez ca?y czerwiec, i pocz?tek lipca. Rozdanie ?wiadectw w gipsie, wyjazd w gry w gipsie. a po zdj?ciu gipsu i tak klub nie wyrazi? zgody na wznowienie treningw. Dopiero niedawno wrci?em do regularnego trenowania.
Dzi?, 13 sierpnia, po 43 dniach od z?amania, i 59 dniach od ostatniego meczu, zagra?em ponownie mecz ligowy.

Ale to co wydarzy?o si? przed tym meczem by?o najwa?niejsze. Oczywi?cie na pechowym meczu z 1 czerwca byli zarwno moi koledzy z dru?yny, jak i sam trener. Informacja o tym, co zrobi?em, o moim obowi?zku grania do ko?ca, niezale?nie od warunkw, rozesz?a si? nie tylko po klubie i naszych kibicach - o tym ju? nied?ugo wiedzia?a ca?a liga.

Tu? po tym, jak zjawi?em si? na tym - licz?cym w teorii 1200 krzese?ek - stadionie, moim oczom ukaza?y si? nie pe?ne trybuny. One by?y przepe?nione. I ka?dy na mj widok okaza? co?, czego nigdy nie do?wiadczy?em. Otrzyma?em owacje na stoj?co, a wyzwiska "bohater" itp. by?y powszechne. Uchodzi?em za bohatera, ktry walczy? do ko?ca. Nie zostawi? swojej dru?yny. Ale ja uparcie twierdzi?em, ?e to tylko mj obowi?zek, i nadal tak twierdz?.

Dzi?ki temu zdarzeniu zobaczy?em, jak wielk? rol? gra taka drobnostka jak oddanie, wola walki do ko?ca i wierno?? w pi?ce no?nej. Zobaczy?em, ?e najbardziej lubiani nie s? ci, ktrzy dla klubu graj? dobrze, tylko ci, ktrzy klubu nie zostawi?. I cho? by? to przecie? tak ma?o znacz?cy mecz - to jednak gest jaki wykona?em, uznany zosta? za wielki.

Po co to wszystko pisz?? By zwrci? ka?demu z was uwag? na to, jak wa?ne s? takie b?ahostki, ktre nast?pnie przeradzaj? si? w bohaterskie czyny.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay