FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Polish Giga Patch - "Legenda bez ko?ca"
Autor: Liber - wtorek, 02 lutego 2010 - 20:23  |  Skomentuj artykuł

Nie od dzi? wiadomo, ?e Polish Giga Patch jest wizytwk? Polskiej sceny FIFA Manager. Za kilka dni premiera oznaczonego ju? numerkiem 3.0 najwi?kszego dodatku do tej gry. W zwi?zku z tym wydarzeniem chcia?bym wam opowiedzie? w kilku s?owach jakie by?y pocz?tki dodatkw. Pocz?wszy od wersji 1.0, a sko?czywszy na najnowszym dziecku ukazuj?cym si? ju? w tym miesi?cu. Jako pomys?odawca przedsi?wzi?cia oraz g?wny "projektant" bazy danych i pomniejszych elementw typy zdj?? pi?karzy, miast itd. wiem jako jeden z nielicznych co si? dzieje od "kuchni" przy tworzeniu tak wielkiego dodatku. Teraz wam to opowiem...


Rok 2008 jeszcze na starym serwisie FIFAM narodzi? si? pomys? stworzenia czego? wielkiego do gry FIFA Manager. Wymy?laj?c ten dodatek zainspirowa?y mnie ?atki zagranicznych fansite'w FIFAM wydaj?cych du?e patche z ogromn? ilo?ci? lig. Nasza scena co prawda dopiero raczkowa?a jak i ja sam, ale postanowi?em, ?e warto sprbowa?. wczesny administrator forum Jochen, do ktrego napisa?em w tej sprawie przysta? na pomys? i tak zacz??a si? era PGP. Pierwszym takim docelowym zadaniem by?o zebranie teamu, ktry mia? pomaga? przy takich rzeczach jak obrbka zdj??, zbieranie informacji itd. Mimo, ?e dopiero wchodzili?my w ten wielki ?wiat fanatykw FIFAM uda?o si? zebra? ca?kiem liczn? ekip?. Po przydzieleniu zada? ruszyli?my do pracy. Ja oczywi?cie zaj??em si? baz? danych. Co prawda nie mia?em jeszcze wtedy a? tak wielkiej wiedzy na temat edytora jak teraz, ale uda?o si? zrobi? ca?kiem niez?a lig?. Po dodaniu innych elementw herbw, zdj?? pi?karzy, miast, stadionw, strojw itd. z?o?yli?my go w ca?o??. Kiedy PGP 1.0 w ko?cu si? pojawi? spodoba? si? szerszemu gronu u?ytkownikw. Co prawda nie ma co go teraz porwnywa? do edycji 3.0, ale jak na tamte czasy by? bardzo dobry. Wida? by?o, ?e pomys? z dodatkiem wypali? i ju? my?la?em o kolejnym tym razem dla FIFA Manager 09.

Prace nad PGP 2.0 odbywa?y si? w cieniu powa?nych zmian administratorskich co wi?za?o si? tak?e z now? ods?on? serwisu FIFAM w Polsce. Po uszeregowaniu wszystkich spraw tworzenie PGP kontynuowa?em z Bartkiem. Drug? ?atk? Polskiego dodatku uda?o nam si? wyda? dosy? szybciutko, co by?o pewnym sukcesem tym bardziej, ?e by?a mniej liczna ekipa do pomocy ni? to mia?o miejsce przy dodatku 1.0. Niemniej jednak szybsza data premiery PGP 2.0 odbi?a si? na tym, ?e musieli?my wyda? poprawk? w wersji 2.5. Powd? Chyba oczywisty poniewa? nasz dodatek i nie boj? si? tego przyzna? mia? troszk? b??dw jednak trzeba pami?ta?, ?e wi?kszo?? z nich by?a win? samej gry. Kiedy Bart6qx znalaz? rozwi?zanie dla wi?kszo?ci z nich ja ze swojej strony doda?em by wersja 2.5 posiada?a jeszcze wi?cej lig. Po z?o?eniu w ca?o?? naszego najlepszego dodatku jego waga przeros?a a? 1 GB! Co w przypadkach "?atek" umilaj?cych gr? by?a to bardzo du?a pojemno??. Dzisiaj mog? ?mia?o napisa?, ?e dzi?ki temu dodatkowi zagraniczne strony w tym oficjalna zajmuj?ce si? FIFA Manager doceni?y nas. Ju? nie byli?my "szarymi myszkami" czyhaj?cymi na dodatki z innych fan site'w tylko powa?n? mark?.

Za kilka dni wyjdzie "na ?wiat" najlepsze i najwi?ksze PGP w dotychczasowej historii polskiej sceny FIFAM. A? 32 ligi dla jednego kraju w tym mnstwo zdj?? i innych poprawek graficznych (jak cho?by nowa szata graficzna gry, zmian? ktr? ?adna strona fanowska jeszcze nigdy si? nie mog?a pochwali?). Wielko?? PGP 3.0 ocenia si? w granicach 4-6 GB! Wi?cej ni? sama gra! A trzeba zaznaczy?, ?e tegoroczna obsada teamu tworz?cego dodatek by?a najmniejsza ze wszystkich edycji. Mimo to uda?o nam si? go zrobi? i przekonacie si? za kilka dni, ?e b?dzie najlepszym PGP.

Podsumowuj?c ostatnie dwa lata na pewno nie zalicz? ich do zmarnowanych. Wszystkie edycje PGP cieszy?y si? ogromn? popularno?ci? i to nie tylko na polskiej scenie. Dzi?ki temu dodatkowi FIFAM.Info sta?a si? jedn? z najlepszych stron fanowskich na ?wiecie. Dopki b?dzie wychodzi? FIFA Manager my b?dziemy wydawa? PGP. I z roku na rok b?dziemy si? stara? by jeszcze lepszy od swoich poprzednikw.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay