FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Podsumowanie roku 2008.
Autor: Lukasvista - sobota, 03 stycznia 2009 - 21:01  |  Skomentuj artykuł

Rok 2008 ju? si? zako?czy?, dla nas to odpowiedni czas na podsumowanie dzia?alno?ci strony i forum. Przez 6 miesi?cy byli?my wsplnie ?wiadkami rozwoju naszego serwisu. Wybrali?my najwa?niejsze wydarzenia z poprzedniego roku i u?o?yli?my je dla was chronologicznie. Zaczynamy od pocz?tku:

- 8 czerwca, godzinna 0:00 - Po miesi?cu przygotowa? otworzyli?my nasz serwis po?wi?cony serii FIFA Manager. Pierwszym sukcesem zwi?zanym z otwarciem strony by?o oczywi?cie nawi?zanie wsp?pracy z EA Polska.- 24 czerwca Oficjalnie rozpocz?li?my prace nad World Giga Patchem. W zamierzeniach mia? to by? najwi?kszy dodatek w historii gier komputerowych.

- 15 lipca Wystartowa?a pierwsza edycja konkursu FIFAM.info Awards w ktrej u?ytkownicy wybieraj? najlepszego usera w jednej z dziewi?ciu kategorii. Oto lista zwyci?zcw w roku 2008:

Wzorowy user: Kily

Najbardziej pomocny u?ytkownik: m_staszek

Najaktywniejszy u?ytkownik: Liber

Football Expert: m_staszek

Najlepszy taktyk: Kily

Ulubiony u?ytkownik: Piterson

Najlepszy avatar: Kily

Najlepszy podpis: Mieszczuch

Najlepsze opowiadanie: Psiuwa

Najlepsze patchmaker: Liber

- 6 pa?dziernika Pierwsza przerwa techniczna oprcz zmiany hostingu to tak?e liczne zmiany, ktre wprowadzili?my wed?ug sugestii naszych u?ytkownikw. W du?ej mierze dotyczy?y one forum, poniewa? to tutaj tocz? si? najwi?ksze debaty na temat naszej gry.

- 20 pa?dziernika Pierwszy oficjalny konkurs z naszym g?wnym partnerem EA Polska. Do wygrania by?y 3 wydania gry FIFA Manager 09 oraz rozmaite gad?ety. G?wnymi zwyci?zcami okazali si? Azazell, Menelus i Jacr.

- 22 pa?dziernika Kolejnym nowym elementem wzbogacaj?cym nasz serwis by?o uruchomienie FIFAM.info TV. Tworz?c ten serwis naszym celem by?o u?atwienie znalezienia multimediw o tematyce FIFA Manager.

- 1 listopada Wydanie polskiej wersji FIFA Manager 09 by?o podsumowaniem naszych 5 miesi?cy informowania was o post?pie prac nad gr?. Przez ten czas z naszej strony mogli?cie si? dowiedzie? wszystkiego od najnowszych newsw na ekskluzywnych screenach ko?cz?c.

- 10 listopada Nasza strona pozyska?a oficjalnego sponsora ktrym by? i do tej pory jest Brus. Dzi?ki niemu mo?liwe by?o przeprowadzenie kampani reklamowej naszego serwisu oraz zakup nowych serwerw.

- 23/24 listopada To nowe inicjatywy na naszej stronie pierwsza to otwarcie dzia?u blogi, na ktrym mo?ecie opisywa? swoje w?asne przemy?lenia nie tylko dotycz?ce FIFAM. Drug? by?o rozpocz?cie kampanii przeciwko piractwu, ktre w dzisiejszych czasach jest bardzo powa?nym problemem.

- 1 grudnia Po kilku tygodniach prac lokalizacyjnych i technicznych ruszy?a angielska wersja naszego serwisu. Strona do?? szybko zyskuje uznanie w?rd spo?eczno?ci mi?dzynarodowej. ?wiadczy? mo?e o tym mi?dzy innymi coraz wi?ksza ilo?? partnerw z zagranicy, ktrzy bardzo ch?tnie podejmuj? z nami wsp?prace.

- 14 grudnia Wielkie oczekiwanie na Polish Giga Patch dobieg?o ko?ca. O jego popularno?ci mo?e ?wiadczy? fakt, ?e w ci?gu 5 dni przekroczyli?my prg 2 tys. ?ci?gni??.

- 21 grudnia Jeszcze przed ?wi?tami zdecydowali?my si? na zmian? design naszych dwch serwisw. Zwi?zku rwnie? ze zbli?aj?cymi si? ?wi?tami rozpocz?li?my z naszym g?wnym partnerem EA Polska kolejny konkurs z gad?etami do wygrania.

FIFAM.info to nie tylko strona, ale rwnie? i forum ktre naprawd? t?tni ?yciem przez 24 godzinny. Trudno nam przytoczy? konkretne daty i wspomnienia, ktre by si? w nich zawiera?y. Poniewa? ka?dy dzie? przynosi? nam co? nowego, z czym musieli?my si? zmierzy?. Przyk?adem mo?e by? tu omini?cie cenzury przez jednego z administratorw poprzez u?ycie sprytnej kombinacji s?w Osz Ty w buzie ?askotany czarnoskry cz?owieku lub z pytaniami, na ktre ci??ko po polsku odpowiedzie? Co oznacza Rozpocznij gr? od nowa? i spontanicznego zdania np. "Wal si? Bart oraz s?owa wypowiedziane w kierunku innego z adminw: Piter jeste? jak Nowy York jeste? wysp? sam dla siebie - cokolwiek mia?oby to znaczy?. I naj?wie?szy tekst kierowany do administracji "Pan Lukasvista jest debe?ciak i jego mafia te?". Oczywi?cie ?adne podsumowanie nie mo?e odby? si? bez statystyk. Tak samo jest u nas:

Na pocz?tek forum:

Liczba banw: 30
Liczba ostrze?e?: 68
Liczba strzelonych fochw: 2
??czna liczba zarejestrowanych userw: 1200
??czna liczba postw: 7638
??czna liczba tematw: 950

Na koniec podsumowanie statystyk strony polskiej i angielskiej:

Zmiany design (pol/eng ): 11/1
Liczba newsw (pol/eng): 51/53
Liczba artyku?w(pol/eng): 42/32
Liczba osb pracuj?cych w redakcji: 18

Na koniec chcieli?my podzi?kowa? za to, ?e uczestniczyli?cie w przeci?gu tych 6 miesi?cy w ?yciu naszego forum oraz strony. Mamy rwnie? nadzieje, ?e rok 2009 sp?dzony z nami b?dziecie mi?o wspomina? dzi?ki wielu zmianom, nad ktrymi my?limy lub, nad ktrymi ju? teraz pracujemy.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay