FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Smak degradacji!
Autor: Radzio1980 - niedziela, 01 czerwca 2008 - 14:02  |  Skomentuj artykuł

Rodzimy si?, w jakim? etapie ?ycia podejmujemy, ?e chcemy gra? w pi?k? no?n?, dostajemy si? do klubu (najcz??ciej lokalnego), nasza osobowo?? si? rozwija, zmieniamy kluby, lecz po kilku latach gry w pi?k? nasza kariera ma si? ku ko?cowi. Postanawiamy, ?e podszkolimy swoje umiej?tno?ci i po zako?czeniu kariery pi?karskiej, wejdziemy w karier? trenersk?.

Po wspania?ych latach gry w pi?k? no?n?, nagle ukazuje si? wymarzona posada trenera/managera klubu, ma?o znacz?cego w ?wiecie pi?karskim, lecz nasze ambicje s? o bardziej wi?ksze ni?eli ten klub. Kibice widz? w Tobie zbawc? po ostatnich nieudanych wynikach poprzedniego trenera. Wierzysz, ?e mo?esz zdzia?a? wiele, ni? poprzednicy, i nie rozczarowa? kibicw jak i samego zarz?du klubu. Zaczynasz analizowa?, rozmawia?, postrzega?, wyci?ga? wnioski z gry, ktra przynosi?a klubowi z?e wyniki. Znajdujesz rozwi?zanie problemu, widzisz ?wiate?ko dla siebie, jest lepiej ni? si? spodziewa?e?. Zmiana taktyki, pozwolenie grania rezerwowym, ktrzy posiadaj? umiej?tno?ci, ktre nie zosta?y odkryte. Przychodzi dzie? prawdy, czyli mecz. Gra napawa optymizmem, kibice szalej?, nagle GOL, cieszysz si?, to jest to, co chcia?em osi?gn??, aby nie zmarnowa? szansy. Kolejne analizy, przetasowania, i mecze. Klub staje na nogi, wprowadzasz go do lepszej ligi. Zarz?d klubu jak i ty jeste?cie zadowoleni, czekacie na nast?pny sezon w nowej lidze.

Jednak twoim poczynaniom w trakcie trwania rozgrywek przypatrywali si? ludzie, ktrzy poszukiwali trenera na miar? ich ligi jak i klubu. Zainteresowanie ich jest ogromne, zg?aszaj? si? do Ciebie, aby porozmawia? o podj?ciu pracy w Najlepszym klubie I ligi. T?tno zaczyna przyspiesza?, jest Ci gor?co na sam? wie??, ?e mo?esz by? trenerem tak wielkiego klubu, ktry zdoby? mistrzostwo, otwiera to przed tob? wielkie horyzonty. Rozmowy trwaj?, po d?u?szym namy?le decydujesz si? na kontrakt. Zdajesz sobie spraw?, ?e nie jest to samo, co w klubie, ktry prowadzi?e?. Inne zaplecze, inni ludzie, inne spostrze?enia, inne ambicje. Ty wiesz, co jest Twoim ambitnym celem, a tym bardziej to, ?e jeste? trenerem najlepszego klubu.

Klub, z ktrym zwi?za?e? si? kontraktem, startuje w rozgrywkach, ktre s? presti?ow? imprez? pi?karsk?, a to oznacza, ?e ambicje jeszcze bardziej pot?guj? Ci? do pracy. Sezon z klubem jest bardzo napi?ty, zdarzaj? si? mecze, co 2 dzie?, wiesz, ?e masz wiele pracy, ktrej musisz podo?a?. Starasz si?, ju? czujesz, ?e jeste? zm?czony, wyniki s? pozytywne to pozwala Ci cieszy? si? z tego, ?e dajesz rad?.

Rozgrywki ligowe jak i pucharowe, znajduj? si? blisko p?metka. Dotychczas wszystko by?o ok. wygrane, remis, a tu nagle 1 pora?ka. Poza ko?czonym spotkaniu, rozmawiasz z pi?karzami, analizujesz, co by?o nie tak. Twoje spostrze?enia nic nie przynios?y, mwisz sobie tak to tylko jedna pora?ka nic znacz?cego, nast?pne mecze wygramy. Jednak jedna pora?ka, zamienia si? w pasmo nieszcz???, raz po raz przegrywasz, najwi?kszy wynik to remis. Twoja ?yciowa praca, ktra przysz?a tak ?atwo, wisi na w?osku, ktry z ka?d? pora?k? staje si?, co raz bardziej cienki. Zarz?d jak i kibice patrz? na Ciebie wrogo, jak byk na torreadora. Nie przespane noce, dni pe?ne wypitych kaw, nerwy poszarpane. Zdajesz sobie spraw? ?e widmo dymisji jest tak blisko jak Twj cie?., zaczynasz ba? si? swego cienia, bo widzisz w nim nag?? dymisj?, je?eli nie rozwi??esz problemu ktrym s? pora?ki zespo?u w ostatnich bardzo znacz?cych, meczach. Tu pojawia si? smak degradacji, zaczynasz czu?.

Wierzysz nadal w to, ?e si? uda, ale w meczu prawdy, ktry dawa? Cie? nadzieji na to, ?e dymisja si? oddali, tak si? nie staje, bo to ju? kolejna przegrana, ktra powoduje, ?e klub spada w doln? cze?? tabeli, blisko miejsc spadkowych. Zarz?d klubu, w czasie spotkania nadzwyczajnego, nie daje ci ?adnych szans na obron?, zrozumieli b??d, jaki pope?nili, zatrudniaj?c Ciebie.

Zostajesz zwolniony z funkcji trenera, a co za tym idzie to degradacja. Kluby ktre kiedy? widzia?y Ci? na swojej ?awce trenerskiej, ju? tak na Ciebie tak nie postrzegaj?. W przeci?gu kilku miesi?cy by?e? kim?, trenerem najlepszego klubu ligi, zaprzepa?ci?e? to powoduj?c, ?e klub stoi na granicy spadkowej do ni?szej ligi, mo?e pozosta? zdegradowany. A ty by?e? tego wykonawc?, powoduj?c ze klub mia? s?abe wyniki, a nawet ich w ogle nie posiada?. Stajesz si? po?miewiskiem, cz?owiekiem, ktry w ?yciu ju? nic nigdy nie zdob?dzie, osi?gnie, degeneratem, za?amujesz si?. Kluby wiedz?, co zrobi?e? dla takiego wielkiego klubu i nie pozwol? na zatrudnianie takiej osoby jak ty na tak odpowiedzialnym stanowisku.

Czytaj?c ten artyku?, mo?e bardziej my?l, spostrze?enia, ale tak?e, co raz w wi?kszym stopniu realia. Zdajecie sobie spraw?, ?e bycie kim? to naprawd? odpowiedzialna praca, w pewnych momentach b?d?c wysoko na stanowisku, nie tylko b?d?c trenerem pi?karskim, ale tak?e w innych przedsi?biorstwach. Zapominamy o tym, ?e mo?emy kiedy? zosta? zdegradowani, a czasami powoduj?c najmniejsze problemy. Gdy to jednak nast?pi to, nie potrafimy si? podnie?? i zacz?? nowy etap ?ycia. Dlatego odpowiadaj?c na pytanie, powiem, ?e ten smak istnieje tak samo w sporcie, tylko to jest smak emocji. Smak, ktry czujemy, ale przez emocje (rado??, smutek, p?acz, itp.) nie tylko przez to, co zjemy.

Czy zaznali?cie podobnego smaku?

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay