FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Ile jeste? wart?
Autor: Radzio1980 - niedziela, 01 czerwca 2008 - 16:06  |  Skomentuj artykuł

Z pewno?ci? ka?dy z was spotka? si? w ?yciu ze s?owem sport, mniej czy bardziej interesuj?c si? nim, sport to szeroki wachlarz dyscyplin. Najbardziej popularn? dyscyplin? zwi?zan? ze sportem w przeci?gu roku sta?a si? sama pi?ka no?na, jak i Reprezentacja Polski oraz sam kraj Polska. Reprezentacja dzi?ki dobrej grze w grupie, z wymagaj?cymi rywalami do fina?w Euro 2008, pierwszy raz w historii zdo?a?a awansowa? do elitarnych rozgrywek Mistrzostw Europy, a sam kraj uzyska? wraz z Ukrain? prawo do organizacji Mistrzostw Europy w 2012r. (Euro 2012).

Cz??? z was czytaj?c pocz?tek artyku?u zadaje sobie pytanie A co ma pi?ka no?na wsplnego z tematem artyku?u?. Odpowiadaj?c ma i to wiele, poniewa? artyku? po?wi?cimy mniej lub bardziej znanej pozycji firmy Electronic Arts z serii FIFA Manager.

Wprowadzaj?c do dalszej cz??ci artyku?u, pozwol? sobie na troch? historii. Seria gry, ujrza?a swoje ?wiat?o dzienne w roku 2002, pod tytu?em, Total Club Manager i tak trwa?o to do roku 2005, od roku 2006, istnieje ju? pod zmienionym tytu?em jako FIFA Manager a? do dzisiaj. Ka?de kolejne wydanie posiada w swoim tytule numerek, czyli rok wydania np.: FIFA Manager 08. Gra ukazuje si? w kilku wersjach j?zykowych gdzie posiada zmieniony tytu?, np.: Fussball Manager (Niemcy), LFP Manager (Francja), Total Club Manager (Hiszpania,W?ochy). Dla fanw, jak i pasjonatw gry w Polsce ze stajni EA rok 2008, by? prze?omowy w?a?nie w tym roku gra wysz?a w ca?o?ci z interfejsem w j?zyku polskim, poprzednie wydania posiada?y tylko spolszczon? instrukcj? gry.

Produkt firmy Electronic Arts jest managerem pi?karskim, w ktrym wcielamy si? w rol? trenera lub managera klubu wybr zale?y od tego w czym si? najbardziej widzimy. Producenci bardzo starali si?, aby gra odwzorowywa?a realne warunki bycia trenerem lub managerem, co w pe?ni uda?o si? producentowi zrealizowa?. Opcji, jakie mamy do dyspozycji, aby zarz?dza? pi?karzami, klubem czy nawet zespo?em narodowym jest wiele, ktre pozwalaj? nam poczu? si? jak rasowy Trener/Manager. Zaczynaj?c od stworzenia ulubionego klubu, pi?karza a to wszystko dzi?ki zaimplementowanemu edytorowi gry, lub wyboru ju? istniej?cych klubw przez szkolenia, taktyk?, treningi, a tak?e indywidualne rozmowy z pi?karzami a? do zawansowanego trybu edycji stadionu.

Dobrze prosperuj?cy klub jak i jego gospodarz nie b?dzie funkcjonowa? bez pieni?dzy, w grze mamy mo?liwo?? ich zarabiania jak i dyspozycji, na co i ile potrzebujemy, co daje nam pe?n? kontrol? nad finansami klubu. Dzi?ki zarobionej gotwce z kontraktw, w grze mamy do dyspozycji co? dla siebie jako Managera danego klubu, ktrym zarz?dzamy, a jest nim ?ycie prywatne. Gdzie mamy mo?liwo??: za?o?enia rodziny, zakup dbr materialnych np. w postaci domu, auta, itp.

Nie chcia?bym zanudza? i opisywa? ka?dej opcji, jaka znajduje si? w grze, poniewa? stworzy?bym mini poradnik, ale zapewniam, ?e jest ich mnogo dla jednych b?d? atutami dla innych zb?dn? opcj?. Z ca?o?ci gry zapomnia?bym z tego wszystkiego o wa?nym elemencie, ktry wyr?nia gr? FIFA Manager, w?rd innych managerw, a jest nim zapewne mo?liwo?? ogl?dania gry w trybie 3-D dzi?ki zapo?yczonemu enginowi graficznemu ze znanej ju? ka?demu mi?o?nikowi pi?ki no?nej FIFY, odczucia dzi?ki takiemu rozwi?zaniu s? bliskie realnemu ogl?daniu meczu np: w TV. Informacje, jakie pragn??em przekaza? wam dzi?ki temu artyku?owi, to ch?? pokazania, ?e ka?dy ogl?daj?cy mecze pi?ki no?nej w pod?wiadomo?ci sobie my?li-(a?), pragn??bym by? taki jak Jos Maurinho, Sir Alex Ferguson lub inni.

Dzi?ki grze i jej rozbudowanemu interfejsowi spe?nienie marze? mo?e nie b?dzie tak realne jak by?cie tego chcieli, ale zmierzenie si? w wirtualnym ?wiecie gry z zadaniami, jakie przed wami, mog?yby stan?? w ?yciu realnym. Co by?cie zrobili w danym momencie, sytuacji, jak z tego wyj?? to daje wam gra z serii FIFA Manager.

Zapami?tajcie, aby sta? si? dobrym managerem nale?y zacz?? od zera i pi?? si? po szczeblach kariery, w ktrej s? wzloty i upadki, a wi?c od zera do Manager.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay