FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Apetyt ro?nie w miar? jedzenia
Autor: Bart6qx - niedziela, 01 czerwca 2008 - 14:42  |  Skomentuj artykuł

Moja przygoda z grami typu manager pi?karski rozpocz??a si? 1997 roku gr? o nazwie Championship Manager 2: Season 97/98. Ka?dy mo?e szybko policzy? ?e pogrywam w ten gatunek ju? dziesi?? lat, a w tym artykule chcia?em wam stre?ci? wszystko to co prze?y?em podczas dziesi?cioletniej kariery wirtualnego managera.

Wr?my wi?c do pocz?tku, gdy na mojej niesamowitej maszynie wyposa?onej w procesor Pentium 166 MHz i chyba 64 MB RAM uruchomi?em wspomnianego wy?ej CM. W czasie oczekiwania (bardzo d?ugo) na za?adowanie bazy danych, zastanawia?em si? co mo?e mi zaoferowa? tego typu gra ? Nawet nie przesz?o mi przez my?l ?e co? co przypomina arkusz kalkulacyjny ukradnie mi ponad rok ?ycia.

Mwi?c szczerze uzale?ni?em si? od tej gry, ka?d? woln? chwil? sp?dza?em prowadz?c mj Manchester United, a w ka?dej chwili kiedy nie mog?em tego robi? my?la?em co musz? zmieni? w moim zespole, kogo kupi?, sprzeda? albo wystawi? w meczu. Do tej pory pami?tam najwi?kszy b??d CM, a mianowicie gigantyczn? liczb? kontuzji u zawodnikw, zreszt? jaki trener mo?e zapomnie? moment w ktrym na kilka dni przed wymarzonym fina?em ligi mistrzw wypada ze sk?adu o?miu podstawowych graczy! Dzi?ki CM wpad?em rwnie? w nawyk ktrego nie mog? pozby? si? do dzisiaj, a mianowicie prawie zawsze gram w lidze angielskiej, sam nie potrafi? odpowiedzie? na pytanie dlaczego, po prostu nie umiem si? odnale?? w innych ligach.W roku 1999 pojawi? si? s?ynny Championship Manager 3, ktry znowu zabra? kilka lat mojego ?ycia, tu jednak po pewnym czasie co? mi nie gra?o. Oczywi?cie prze?ywa?em ka?de zwyci?stwo i pora?k?, ale zaczyna?em czu? ?e czego? mi zaczyna brakowa?. Pami?tam jak udziela?em wywiadu dla dziennikarzy, czy te? chwali?em ch?opakw po dobrym meczu, ale w wyobra?ni ! Tak bardzo brakowa?o mi takiej mo?liwo?ci w grze, a tak?e rozbudowy stadionu i ca?ej klubowej infrastruktury. W ten w?a?nie sposb trafi?em pierwszy raz na dziecko EA Sports-u o do?? d?ugim imieniu: The F.A. Premier League Football Manager 2001.

Nasze pierwsze spotkanie by?o dla mnie szokiem, gra oferowa?a pi?kn? grafik? oraz mo?liwo?? rozbudowy stadionu i co? naprawd? niesamowitego mecz w trybie 3D !!! Osoby ktre przesz?y tak? drog? jak ja wiedz? o czym mowie, natomiast dla m?odszego pokolenia przedstawi? to w postaci screenw. Zobaczcie co czuje gracz ktry przez trzy lata ogl?da? migaj?cy pasek, a teraz widzi trjwymiarowych pi?karzy.


Niestety najwi?ksz? wad? produktu EA Sports by?a zerowa grywalno?? ! Sp?dzi?em z t? gr? mo?e dwa miesi?ce i wrci?em do ukochanego CM. Fakt ?e gra mia?a bajery graficzne, ale nie posiada?a tego specyficznego klimatu, a dodatkowo mia?a mnstwo b??dw z wywalaniem do Windowsa i tak zwanym popsutym Save-m w??cznie. Dzi?ki bublowi jaki mia?em mo?liwo?? pozna? sp?dzi?em kolejne dwa lata z moim Championship Managerem.

Najwieksza niespodzianka mia?a miejsce w 2003 roku kiedy na p?ki sklepowe trafi? wreszcie CM nr 4. Posiada? tyle nowych opcji i mo?liwo?ci ?e znowu zamydli? mi oczy na kolejne dwa lata. Wreszcie mia?em mo?liwo?? rozmowy z mediami , mog?em ustala? ceny biletw, posiada?em mnstwo opcji o ktrych tak bardzo i d?ugo marzy?em. Dodatkowo otrzyma?em polsk? wersj? j?zykow? tak oczekiwanej gry. Czy wi?cej mg? sobie wymarzy? taki maniak jak ja ? Bardzo szybko okaza?o si? ?e mg?, b??dw by?o sporo, a na dodatek szybko (po roku grania) znudzi?em si? tym tytu?em i zat?skni?em za trybem 3D.


Mo?na powiedzie?, ?e od tego momentu nast?pi?a dla mnie d?u?sza przerwa w grach tego typu, oczywi?cie pogrywa?em jeszcze w CM-a, jednak ju? tylko sporadycznie. Odrodzenie pasji nast?pi?o w 2006 roku, kiedy to Championship Manager sta? si? Football Managerem, niestety b??dy w grze oraz w wi?kszym stopniu znudzenie spowodowa?y ?e ponownie sprbowa?em produktu ze stajni EA Sports (FIFA MANAGER 06). Moje zaskoczenie by?o wielkie kiedy ponownie si? zawiod?em, tak samo zreszt? jak na nast?pnych wydaniach FM 2007 oraz FIFAM 2007.

W tym roku na mojej p?ce znalaz?a si? tylko FIFA MANAGER 08, nie ze wzgl?du na to ?e uwa?am ten produkt za lepszy, ale dlatego ?e FM mi si? znudzi?. Musz? jednak stwierdzi? ?e od kilku lat ?adna gra nie przynios?a mojej osobie tyle rado?ci co pierwsze wydanie Championship-a. Zastanawia?em si? dlaczego tak jest, jednak nie potrafi? odpowiedzie? sobie na to pytanie. Posiada?em gr? doskona??, ale zapragn??em czego? wi?cej, przyzna? musz? ?e to dostaje co roku, jednak zawsze jest jakie? "ale". Jak stare powiedzenie g?osi: apetyt ro?nie w miar? jedzenia i chyba najlepiej pasuje to do mojej historii, ci?gle mam ochot? na co? lepszego, tylko teraz po dziesi?ciu latach zastanawiam si? nad znaczeniem s?owa lepsze. Zobaczymy czy najnowszy produkt EA Sports b?dzie lepszy, czy tylko bardziej rozbudowany.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay