FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Autor: Lukasvista - niedziela, 01 czerwca 2008 - 14:31  |  Skomentuj artykuĹ‚

Moja przygoda jako zwyk?ego u?ytkownika z seri? FIFA MANAGER zacz??a si? od roku 2004. Wtedy to pierwszy raz zacz??em gra? w menad?era znanego jeszcze pod nazwa TCM. Gra oczywi?cie po angielsku nie sprawia?a mi k?opotu, ale kto nie chcia?by gra? w swoim ojczystym j?zyku nieprawda?? Wtedy to pierwszy raz us?ysza?em o projekcie przet?umaczenia tej gry na j?zyk polski. Z wielk? niecierpliwo?ci? czeka?em na jej efekty.

Wszystko zmieni?o si? wraz z nadej?ciem wersji 07. Chcia?em w ko?cu sam si? przekona? czy a? tak trudne jest spolszczenie gry. Zacz??em od przeszukiwania plików, które mo?na edytowa? bez konieczno?ci ich rozkodowywania. I tak trafi?em na plik EAMailText, który zawiera? dok?adnie 2213 zda? pojawiaj?cych si? w oknie wiadomo?ci. Po wielu próbach uda?o mi si? podmieni? tekst angielski na polski, który by? widoczny w grze. Wiedz?c, ?e jeszcze nikt nie wyda? cho? fragmentu polskiej wersji t?umaczenia tej?e gry. Zarejestrowa?em si? na forum ?eby pochwali? si? swoim osi?gni?ciem, niestety wi?kszo?? ludzi spisala mnie na straty. Twierdzili ?e ju? próbowali w wersji 06 itp., ale by?y te? g?osy zach?caj?ce jak np. mojego kolegi Sebastiana (nick sebek). Zaproponowa? mi pomoc i tak zacz?? si? pierwszy etap mojej „ przygody’ z t?umaczeniem FIFY MANAGER. Prace trwa?y ponad 3 miesi?ce, podczas których napotyka?em problemy z warto?ciami (patrz ciekawostki) liczb? liter i problemami z t?umaczeniem. W ko?cu jednak doszed?em do etapu, w którym mog?em oficjalnie wyda? patcha. Przyj?? si? on bardzo dobrze na stronie, ka?dy cieszy? z mo?liwo?ci czytania maili w ojczystym j?zyku (screeny z patcha po prawej).
Po sukcesie jakim by? owy patch poczu?em ochot? na zrobienie czego? na prawd? DU?EGO, ?atwo niestety nie by?o. Rozkodowanie pliku translations.huf okaza?o si? nie mo?liwe mimo w?asnych prób, wielu maili do EA i kontaktami z innymi stronami o FIFA MANAGER. Prze?om nast?pi? po pojawieniu si? Deejalukasa na forum, który dosta? rozkodowany plik od Czechów. Oczywi?cie od razu zacz?to zbiera? ekip?, d?ugo na zaproszenie nie musia?em czeka?. ??cznie na tzw. dzie? dobry by?o nas pi?cioro plus grupa plproject (dwie osoby) ka?dy z nas dosta? 3500 linijek tekstu. Nie by?y to tylko zdania w stylu _PLAYER_NAME ma dzisiaj urodziny! lub po prostu gazeta, ale pe?ne zdania bo kilka linijek (ma?y fragment hufa na ko?cu). A teraz prze?ó?cie to sobie na ilo?? tekstu jaki mieli?my t?umaczy?. Pewnie wielu z was pomy?li „Bo?e ile to t?umaczenia!” a inni ?e przesadzam i sami dali by sobie rad?. Uwierzcie ?atwo nie by?o wiele osób odpad?o, jedni za b??dy jakie pope?niali inni po prostu ju? nie mogli. Niestety ja jako korekta t?umaczenia nie mog?em poprawi? innych i sam polonizowa? gry. Ale prace sz?y do przodu zacz??y pojawia? si? efekty naszej kilkunasto godzinnej pracy w tygodniu. Jak mo?ecie zobaczy? na screenach poni?ej.

 

 

Uwierzcie mi ka?dy nowy element po polsku, który by? w grze bardzo nas cieszy?. Uda?o si? stworzy? w ko?cu polska czcionk? to nast?pny etap naszego projektu. W mi?dzy czasie wychodzi dodatek Extra Time, do którego z Sebastianem równie? t?umacze dodane maile. Praca idzie na przód, nie ma to jak zgrany zespó? ! Nagle na stronie EA news „We add new polish language to game. Have fun!”. S?yszeli?my wcze?niej o mo?liwej polskiej wersji 08, ale my?leli?my ze to pomy?ka,wszystko zmieni?o si? z tym newsem. W zwi?zku z tym prace zosta?y zawieszone bo jaki jest sens t?umaczy? jeszcze kilka miesi?cy gr? jak za chwile wyjdzie wersja 08 po polsku. Wydali?my beta patcha z tym co zrobili?my jako upami?tnienie naszej ci??kiej pracy, która ju? trwa?a od kilku miesi?cy. I w ko?cu przyszed? dzie? tak d?ugo przez wielu oczekiwany, profesjonalna polska wersja j?zykowa gry! Ale jak si? okaza?o zawieraj?ca niestety mnóstwo b??dów. Najgorszy by? brak prawie rozmów z pras? w porównaniu z innymi wersjami gry. I znowu moja ciekawo?? zaprowadzi?a mnie do pliku za to odpowiedzialnego. Nie pozosta?o mi nic innego jak zebra? swoj? „paczk?” osób na które mog? zawsze liczy? i zacz?? t?umaczy?. Praca podobnie jak przy innych projektach trwa?a d?ugo, ale efekt finalny (pod wzgl?dem t?umaczenia angielskiego) zawsze cieszy.

Oczywi?cie prace nad tym patchem nadal trwaj?, podobnie jak próba uzyskania programu ?eby poprawi? b??dy w g?ównym pliku huf. Mam nadzieje ze uda mi si? to jednak osi?gn?? a tym samym gra b?dzie wolna od b??dów. Na zako?czenie chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, którzy mi pomagali do tej pory. Strasznie du?o jest osób dlatego wymieni? tych, z którymi t?umacz? od pocz?tku czyli Sebek, Marcel, Pawcio i wielu innych. Mam nadzieje ze po tym skromnym artykule cho? troch? docenicie prac? w?o?on? w t?umaczenie tej gry.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay