FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Eliminacja C++ Runtime Error w FIFA Manager
Autor: Lukasvista - środa, 04 marca 2009 - 00:38  |  Skomentuj artykuł

Poradnik ten wyeliminowuje b??dy bibliotek Microsoft Visual C++ Runtime Library, spotykane najcz??ciej w trybie 3D. U?ycie tej metody nie jest rwnoznaczne z wyeliminowaniem ka?dej mo?liwo?ci wyst?pienia b??du. Chcia?bym podkre?li?, ?e niestosowanie si? ?ci?le do zalece? w poradniku mo?e grozi? uszkodzeniem systemu i gry!

System Windows XP
1. Przed przyst?pieniem do edycji pliku systemowego robimy kopie ustawie? systemowych.(Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Narz?dzia systemowe/Przywracanie systemu i ustawiamy nowy punkt)
2. Po utworzeniu kopii naciskamy prawym przyciskiem na Mj komputer i wybieramy W?a?ciwo?ci.
3. W oknie ktre nam wyskoczy wybieramy zak?adk? Zawansowane, a nast?pnie Ustawienia Uruchamianie i odzyskiwanie.


4. W nowym oknie wybieramy Edytuj. Po ktrym wyskoczy nam plik tekstowy Boot.ini.

Standardowy wygl?d pliku boot.ini, interesuje nas zaznaczona warto??.


5. Tutaj musimy doda? nowy tekst: /PAE /3GB /USERVA=2990 Po dodaniu tekst powinie? wygl?da? tak: ... /fastdetect /noexecute=optin /usepmtimer /PAE /3GB /USERVA=2990
6. Po tej operacji wybieramy Plik/Zapisz i restart systemu (je?li system nie chcia?by si? uruchomi? naci?nij F8 przed startem systemu i wybierz ostatnia dobra konfiguracja).
7. Je?li wszystko przebieg?o pomy?lnie pora na kolejny krok. Wchodzimy na stron? http://www.ntcore.com/exsuite.php i ?ci?gamy aplikacje Explorer Suite.
8. Po instalacji uruchamiamy CFF Exploer, nast?pnie z grnego menu wybieramy File/Open i wskazujemy programowi plik Manager09.exe.

9. Po lewej stronie wybieramy File Header, a nast?pnie z lewej strony naciskamy na Click here.10. W oknie ktre nam wyskoczy zaznaczamy opcje: App can handle> 2gb adressest. Zostaje nam teraz zapisa? aktualne zmiany, czyli File/Save i uruchomi? gr?.System Windows Vista
1.W systemie Windows Vista musisz mie? uprawnienia Administratora przed przyst?pieniem do edycji pliku.
2.Otwieramy menu start/Akcesoria/Wiersz polecenia.
3.W oknie ktre wyskoczy wpisujemy: bcdedit /set IncreaseUserVA 3072 i Enter
4.Po restarcie systemu post?pujemy od kroku 7 w opisie Windows XP.

Poradnik pochodzi z niemieckiej wersji forum, autorem jest cz?onek ekipy Bright Future. Ka?dy krok zosta? przeze mnie sprawdzony indywidualnie.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay