FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Encyklopedia FIFAM: Liga Rosyjska (Premjer Liga & Pierwyj Diwizion)
Autor: Liber - czwartek, 28 lipca 2011 - 19:54  |  Skomentuj artykuĹ‚

Liga rosyjska, dzi?ki systematycznemu rozwojowi, obecnie zaliczana jest do jednej z najlepszych w Europie. Takie kluby jak Zenit Sankt Petersburg, Rubin Kaza?, Spartak czy CSKA Moskwa to silne jednostki w europejskim futbolu klubowym. Pensje zawodników rosyjskiej ekstraklasy, a nawet drugiej ligi wzros?y w ostatnich kilku latach parokrotnie czego efektem by?o sprowadzenie do niej takich zawodników jak Bruno Alves, Roberto Carlos, Keisuke Honda, Aiden McGeady czy Kevin Kuranyi. Spore sumy inwestowane w rosyjskie zespo?y przez holdingi, banki, miliarderów spowodowa?y du?y rozwój rosyjskiego futbolu. To m.in. dzi?ki temu Rosja b?dzie gospodarzem Mistrzostw ?wiata w 2018 roku.

W opisie zespo?ów jakie zaprezentowa?em poni?ej mo?ecie si? dowiedzie? w jakim mniej wi?cej stopniu radz? sobie dane kluby i czego nale?y spodziewa? si? w ich prowadzeniu. Wiadomo, ?e nie jest to na 100% pewna prezentacja, jednak informacj?, które prze?ledzi?em przez miesi?c grania oraz 3-kotn? symulacje wybranych lig na pewno mo?e pomóc wam przy wyborze klubu z najwi?kszego pa?stwa na ?wiecie. Tak wiec zapraszam do lektury.

 

Alania Vladikavkaz

Image

Nazwa klubu: Alania Vladikavkaz (pol. A?anija W?adykaukaz)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 4,3 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 14/5
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Ivan Stoyanov (Bu?garia) - poziom 70
Najlepszy junior (do lat 21): Georgiy Gabulov (Rosja) - poziom 67
Opis:

A?ania to klub, który odnosi? sukcesy g?ównie za czasów ZSRR. Dzi? zespó? z Republiki Pó?nocnej Osetii-Alanii, jest typowym klubem g?ównie "pa??taj?cym si?" w ogonach Ekstraklasy b?d? dzielnie walcz?cym na jej zapleczu. Jest to dobry zespó? by poprowadzi? go w pocz?tkowych etapach kariery. Je?eli chodzi o aspekty kadrowe, na pewno godnym zwrócenia uwagi jest 26-letni Stoyanov, który obok Mashukova i Dacosty jest gwiazd? zespo?u. Z m?odszych zawodników, ca?kiem niez?e pieni?dze mo?na zarobi? na Georgiym Gabulovie, jednak trzeba dawa? mu sporo szans gry oraz modli? si? by omija?y go kontuzje. G?ównie klub nadaj? si? do promowania juniorów z czasem mo?na nawet osi?gn?? z nim niez?e wyniki, jednak do tego potrzeba czasu i du?o cierpliwo?ci. Wi?c je?eli masz te dwie rzeczy mo?esz spróbowa? pogra? t? dru?yn?.

Ocena: Solidny drugoligowiec. W pocz?tkowych latach za s?aby na Premjer Lige.

Amkar Perm

Image

Nazwa klubu: Amkar Perm (pol. Amkar Perm)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: - 20 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 11/7
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Georgi Peev (Bu?garia) - poziom 72
Najlepszy junior (do lat 21): Josip Knezevic (Chorwacja) - poziom 69
Opis:

Katastrofalna sytuacja finansowa sprawia ju? na samym pocz?tku olbrzymie problemy, nie tylko kadrowe, ale tak?e organizacyjne. Klub ma ponad 20 mln euro d?ugu co dla nawet tak dobrze p?atnej ligi jest olbrzymim problemem. Sytuacji nie ratuj? nawet fakt, ?e zespó? jest solidn? dru?yn? pierwszoligow?. Je?eli zdecydujemy si? gra? dru?yn? Amkaru, b?dziemy musieli budowa? j? niemal od pocz?tku. By wydosta? si? z tych potwornych d?ugów trzeba b?dzie pozby? si? kilku klasowych graczy, a to i tak nie gwarantuj? nam sp?aty ca?ego zad?u?enia. Do tego pozostanie nam heroiczny bój o utrzymanie, które i tak nawet jak tego dokonamy nie daj? nam gwarancji pozostania w lidze (zwi?zek mo?e wyrzuci? nas o klas? ni?ej).

Ocena: Sk?ad na spokojn? rozgrywk?, jednak finanse ju? nie. Je?eli chcesz sprawdzi? si? w naprawd? ekstremalnej sytuacji to klub dla ciebie, cho? nie ma co ukrywa? pocz?tkowe lata to odbudowa marki.

Anzhi Makhachkala

Image

Nazwa klubu: Anzhi Makhachkala (pol. An?y Machaczka?a)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 4,9 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 8/1
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Nikolay Josan (Mo?dawia) - poziom 69
Najlepszy junior (do lat 21): Ali Gadzhibekov (Rosja) - poziom 61
Opis:

An?y w ?wiecie realnym to dobrze prosperuj?cy klub, jednak w grze jeszcze tego nie wida?. Tam dru?yna z Dagestanu, to najgorsza dru?yna Premjer Ligi. W okresie kilkudziesi?ciu sezonów przez jakie obserwowa?em ten zespó? nie wyró?nia? si? niczym szczególnym. Dru?yna po spadku ju? w pierwszym sezonie zakotwiczy?a na dobre 12 lat na zapleczu. Bez ?adnych szczególnych transferów i wyników . Typowa ?redniak drugiej ligi. Zespó? bardzo podobny do A?anii, jednak z mniejsz? tradycj? oraz zdecydowanie s?absz? kadr?. Dobry klub na pocz?tek w którym mo?na zebra? do?wiadczenia, ale by osi?gn?? nim wi?cej trzeba si? wysili?.

Ocena: Je?li po?wiecimy temu klubowi kilka lat mo?na stworzy? ca?kiem przyzwoity zespó?. Na pocz?tku jednak jest to zupe?nie przeci?tna dru?yna. Utrudnienia dodaj? fakt, i? posiada ona s?aby presti? wi?c nie nale?y spodziewa? si? (przynajmniej na pocz?tku) fajnych zawodników chc?cych do??czy? do twojego teamu.

Avangard Kursk

Image

Nazwa klubu: Avangard Kursk (pol. Awangard Kursk)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,8 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 9/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Sergey Strukov (Rosja) - poziom 62
Najlepszy junior (do lat 21): Alexandr Zobnin (Rosja) - poziom 61
Opis:

Kursk to dla wi?kszo?ci kojarz?ca si? okr?tem podwodnym nazwa, jednak znajduj? si? w tym mie?cie te? drugoligowa dru?yna. Zespó? co prawda na razie bez wi?kszych osi?gni?? w rosyjskim futbolu, ale je?eli lubimy gra? tzw. s?abiakami w ni?szych klasach rozgrywkowych to dru?yna na pewno dla kogo? takiego. Ogólnie ci??ko mi oceni? te dru?yn? bo po pierwszym sezonie spad?a z drugiej ligi i pojawi?a si? dopiero po 5 latach, gdzie znów spad?a. Pewne jest to, ?e to dru?yna na pewno potrzebuj?ca zmian. Szczególnie je?eli chodzi o kadr? zawodnicz?, bo ta nie powala. Gwiazd? zespo?u jest Sergey Strukov z maj?cym ledwie 62 poziom oraz posiadaj?cym 4 gwiazdki talentu, do tego nie pierwszej m?odo?ci. Ogólnie trzon zespo?u tworz? zawodnicy w przedziale wiekowym 27-35 lat wi?c to tak?e mo?na uzna?  za du?y minus.

Ocena: Jest to bardzo s?aba dru?yna. Bez perspektyw i jakiegokolwiek planu na lepsze jutro. Je?eli zdecydujemy si? ni? gra? nale?y spodziewa? si? bardzo trudnej przeprawy.

Baltika Kaliningrad

Image

Nazwa klubu: Baltika Kaliningrad (pol. Ba?tika Kaliningrad)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,0 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 4/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Vitaily Timofeev (Rosja) - poziom 66
Najlepszy junior (do lat 21): Dmitriy Stotskiy (Rosja) - poziom 57
Opis:

Mimo marnego bud?etu, kadrowo zespó? za naszej pó?nocnej granicy prezentuj? si? ca?kiem przyzwoicie. W ci?gu 4 kolejnych sezonów mojej obserwacji dru?yna zdo?a?a wywalczy? awans do Premjer Ligi i zdo?a?a si? nawet utrzyma? przez dwa lata. Pó?niej jednak z powodu coraz starszej kadry i marnych transferów (kiepski poziom presti?u zrobi? swoje) Kaliningradzki klub spad? na samo dno drugiej ligi, a po roku po?egna? si? z centralnym szczeblem rozgrywek na sta?e. Je?eli zdecydujemy si? poprowadzi? ten zespó? mo?emy nim sporo osi?gn??, jednak z pocz?tku b?dziemy musieli oprze? nasze ruchy transferowe tylko na dobrze wyszkolonych juniorach bo na lepszego zawodnika po prostu sta? nas nie b?dzie. Niemniej dru?yna jak dla pocz?tkowego trenera jest dobra.

Ocena: Z pocz?tku zespól sta? nawet na awans w kolejnych latach nale?y zadba? o kadr? bo mo?e si? sko?czy? to ?le. Dru?yna solidna, jednak sporym minusem jest jej bud?et oraz presti?.

CSKA Moscow

Image

Nazwa klubu: CSKA Moscow (pol. CSKA Moskwa)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 63 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 20/15
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Alan Dzagoev (Rosja) - poziom 80
Najlepszy junior (do lat 21): Alan Dzagoev (Rosja) - poziom 80
Opis:

Jeden z gigantów rosyjskiego futbolu. Wspania?y stadion, sk?ad, presti?, bud?et. Graj?c tym zespo?em nale?y mie? tylko jeden cel - Mistrzostwo w przeciwnym razie szybko ci podzi?kuj?. Z sukcesami na arenie krajowej oraz mi?dzynarodowej. CSKA to na Wschodzie zespó? pokroju Barcelony, Manchesteru czy Bayernu. Solidny, posiadaj?cy wspania?e zaplecze. Obserwuj?c go w swojej karierze przez kilkana?cie lat zdominowa? rosyjskie rozgrywki, a do klubu trafili m.in. Ruud van Nistelrooy, Aaaron Lennon czy nawet Diego Forlán. Tak naprawd? granie t? dru?yn? to czysta zabawa. Tu nale?y mierzy? nie tyle co w mistrzostwa, ale tak?e w puchary mi?dzynarodowe.

Ocena: Wszystko pouk?adane i mistrzowski sk?ad. Gra prosta i czasami a? za nudna.

Dynamo Bryansk

Image

Nazwa klubu: Dynamo Bryansk (pol. Dinamo Bria?sk)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,7 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Veniamin Mandrykin (Rosja) - poziom 66
Najlepszy junior (do lat 21): Alexandr Minchenkov (Rosja) - poziom 65
Opis:

Typowy ?redniak drugiej ligi. Solidna kadra, niski presti? i bud?et. Dru?yna bardziej do stawiania pierwszych kroków ni? walczenia o co? wi?cej. W ci?gu kilku lat grania mo?na wywalczy? awans i pewnie gra? o utrzymanie, ale to chyba maks. S?aba baza treningowa nie zagwarantuj? nam juniorów z talentem po 10, a i na warte uwagi transfery po prostu nas nie sta?.

Ocena: Solidna dru?yna drugiej ligi. Mo?na spróbowa?, ale bez wi?kszych perspektyw.

Dynamo Moscow

Image

Nazwa klubu: Dynamo Moscow (pol. Dinamo Moskwa)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 54 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 16/11
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Kevin Kuranyi (Niemcy) - poziom 79
Najlepszy junior (do lat 21): Alexandr Kokorin (Rosja) - poziom 69
Opis:

Kolejny z krezusów ligi. Zespó? mo?e nie tak silny jak CSKA, ale na pewno jeden z lepszych w Premjer Lidze. Do tego dochodzi bajeczny bud?et. Pami?tam jak z symulowa?em kilka sezonów i Dynamo potrafi?o wyda? 25 mln na Cristiana Ansaldiego z Rubina. Je?eli chcemy mie? pewne zaplecze to ten klub jest jak najbardziej do wzi?cia. Dru?yna z silnym sk?adem m.in. w zespole gra Kevin Kuranyi, do tego pojemny stadion oraz wspania?a historia. W ci?gu 2-3 sezonów mo?na zrobi? prawdziw? ekip? zdoln? do wygrania ligi (ostatni tytu? w 1976 roku wi?c bardzo dawno).

Ocena: Gra nim to prawdziwa przyjemno??, jednak z pocz?tku trzeba by? cierpliwym. Pocz?tkow? kadr? mo?na osi?gn?? du?o, ale by zdobywa? mistrzostwa nale?y pami?ta? o transferach.

Dynamo Saint Petersburg

Image

Nazwa klubu: Dynamo Saint Petersburg (pol. Dinamo Sankt Petersburg)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 3,2 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Artem Pershin (Rosja) - poziom 66
Najlepszy junior (do lat 21): Evgeniy Malkov (Rosja) - poziom 60
Opis:

Zespó? zdecydowanie s?abszy i mniej znany od swojego rywala zza miedzy. Chocia? je?eli zdecydujmy si? nim zagra?, mo?na osi?gn?? du?o. Du?ym plusem tej dru?yny to ?rednia wieku kadry. Tak?e Artem Pershin, który jest najlepszym zawodnikiem "Dinamowców" mo?e sprawi? nam sporo korzy?ci, nie tylko z gry, ale tak?e finansowych. Ogólnie dru?yna w której mo?na dzielnie zbiera? szlify menad?erskie.

Ocena: Stabilny klub z którym mo?na co? osi?gn??, jednak pasuj? on bardziej do tych cierpliwych graczy.

FK Khimki

Image

Nazwa klubu: FK Khimki (pol. FK Chimki)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 7 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 7/1
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Lev Korolev (Rosja) - poziom 65
Najlepszy junior (do lat 21): Artur Yusupov (Rosja) - poziom 64
Opis:

Jeden z najlepiej prosperuj?cych klubów w Federacji Rosyjskiej. Mimo, ?e powsta? dopiero w 1997 roku to mo?e si? pochwali? ju? dosy? wysokim presti?em. Do tego jak na drugoligowe realia bardzo du?y bud?et i co najwa?niejsze bardzo niska ?rednia wieku. Je?li chcesz zagra? dobrze zarz?dzan? dru?yn? ze stabiln? sytuacj? finansow? i mocn? kadr? to jak najbardziej polecam Chimki. W mojej obserwacji ten klub w ci?gu 5 lat potrafi? awansowa? do Premjer Ligi i ?wietnie radzi? sobie w Lidze Europy!

Ocena: Dru?yna jak najbardziej rokuj?ca, ale na pocz?tku nale?y po?wieci? troch? cierpliwo?ci. Warto stawia? na Artura Yusupova 20-letniego pomocnika i Igora Klimova, równie? 20-latka, a na pewno dzi?ki temu stworzy? ca?kiem solidn? dru?yn?.

FK Krasnodar

Image

Nazwa klubu: FK Krasnodar (pol. FK Krasnodar)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 0/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Nikolay Markov (Rosja) - poziom 69
Najlepszy junior (do lat 21): Ivan Novovic (Czarnogóra) - poziom 52
Opis:

Bardzo m?oda i tak naprawd? dopiero raczkuj?ca dru?yna. Za?o?ony w 2007 roku zespó? jedynie czym mo?e si? pochwali? to silny sk?ad jak na drugoligowe rozgrywki. Bud?et klubu jak i sama infrastruktura ju? w tak ró?owych barwach si? nie przedstawia. Niemniej klub ten jest zdecydowanie lepszy od cho?by Dynama Brya?sk czy Avangardu Kursk. Mo?na z nim osi?gn?? dosy? ?atwo awans, ale to by by?o chyba na tyle. Presti? zespo?u jest katastrofalny wi?c nie ma co liczy? na porz?dne transfery, a juniorów przynajmniej na pocz?tku b?dziemy mieli kiepskich.

Ocena: Jedna z lepszych dru?yn na zapleczu Premjer Ligi. Jest to zdecydowanie zespó? dla osób cierpliwych. Ogólnie ?redniak, ale przez kilka lat grania kto wie?

FK Nizhny Novgorod

Image

Nazwa klubu: FK Nizhny Novgorod (pol. FK Ni?ny Nowogród)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,1 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Maxim Zyuzin (Rosja) - poziom 65
Najlepszy junior (do lat 21): Kantemir Berkhamov (Rosja) - poziom 65
Opis:

Mocna dru?yna zaplecza w pocz?tkowych latach kariery. Pó?niej jednak wraz ze starzeniem si? kadry, dru?yna mocno podu.pada. Ma?y bud?et oraz niewielki presti? powoduj?, ?e ci??ko sprowadzi? w ich miejsce kogo? sensownego. To zespó? na pewno dla chc?cych zebra? pierwsze szlify, ale na d?u?? met? odpada, chyba, ?e po?wiecimy mu bardzo, ale to bardzo du?o czasu. Ogólnie w kiepskich barwach.

Ocena: Z pocz?tku nie jest ?le, pó?niej jednak coraz gorzej. Tylko dla wytrwa?ych.

FK Rostov

Image

Nazwa klubu: FK Rostov (pol. FK Rostów)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 5,9 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 12/7
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Isaac Okoronkwo (Nigeria) - poziom 71
Najlepszy junior (do lat 21): Gia Grigalava (Rosja) - poziom 70
Opis:

Bardzo ciekawy klub. Je?eli planujemy rozpocz?? karier? w lidze rosyjskiej, ale nie chcemy pa??ta? si? po ni?szych ligach to jak najbardziej polecam Rostów. Dobry bud?et, silny sk?ad do tego takie talenty w jak Gia Grigalava czy Alexandr Pavlenko. Kilka sezonów, pewne decyzje i mo?na ?mia?o my?le? o ataku na "majstra". Dru?yna na pewno perspektywiczna i godna uwagi.

Ocena: Jak najbardziej na plus. ?wietny wybór dla ka?dego staraj?cego gra? si? zespo?ami mniej znanymi.

Irtysh Omsk

Image

Nazwa klubu: Irtysh Omsk (pol. Irtysz Omsk)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 800 ty?. €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 2/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Alexnadr Storozhuk (Rosja) - poziom 65
Najlepszy junior (do lat 21): Vladimir Drukovskiy (Rosja) - poziom 61
Opis:

Zdecydowanie odradzam. S?aby presti?, kadra oraz niski bud?et sprawi?, by osi?gn?? sukces utkni?cie w tym klubie na wieki. To jest typowy zespó? do poprowadzenia na sezon góra dwa. Mistrzostwa z nim raczej przez najbli?sze 10 lat nie zdob?dziecie, a co gorsza mo?ecie zlecie? nim z drugiej ligi ju? po pierwszym sezonie. Dru?yna zdecydowanie dla ludzi lubi?cych ekstremalne sytuacje.

Ocena: Tragiczna. Zespó? bez perspektyw, du?o trzeba by by?o mu po?wieci?.

KAMAZ Naberezhnye Chelny

Image

Nazwa klubu: KAMAZ Naberezhnye Chelny (pol. KAMAZ Nabierie?nyje Cze?ny)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 4,3 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 9/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Andrey Lozhkin (Rosja) - poziom 70
Najlepszy junior (do lat 21): Dmitry Abakumov (Rosja) - poziom 60
Opis:

Co mnie rozbraja w tym klubie to jego nazwa. Na pewno jedna z najoryginalniejszych na ?wiecie. Niemniej, jednak gdyby, klub by? hojnie obdarowany przez rosyjski kombinat przemys?owy, dzi? zapewne bud?etem dosi?ga? do najlepszych w tej lidze. Mimo, ?e tak nie jest sytuacja finansowa klubu le??cym w Tatarstanie nie jest z?a. Jak na drugoligowe boiska suma ponad 4 mln euro jest ca?kiem, ca?kiem. Martwi z kolei sk?ad. Kadra zespo?u jest jedn? ze s?abszych i w pierwszych sezonach naszej pracy w tym klubie na pewno nie mo?na by?oby liczy? na szybki awans. Dzia?aj?c, jednak w klubie kilka lat ?mia?o mo?na by wywalczy? promocje do wy?szej ligi. Mo?e nie ugraliby?my nim mistrzostwa, ale zrobi? z tej dru?yny solidnego ?redniaka Premjer Liga jak najbardziej tak.

Ocena: Jest to zespó? bez wi?kszych sukcesów. G?ównym atutem jest jego bud?et oraz ca?kiem przyzwoity presti?. Dla osób lubi?cych klimaty ZSRR, klub jak najbardziej godny polecenia uwagi.

Krylia Sovetov Samara

Image

Nazwa klubu: Krylia Sovetov Samara (pol. Krylja Sowietow Samara)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 19,6 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 14/8
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Alexandr Belozerov (Rosja) - poziom 73
Najlepszy junior (do lat 21): Pavel Yakovlev (Rosja) - poziom 67
Opis:

Krylja Sowietow Samara to typowy ?redniak ligi. Nigdy nie mierzy w mistrzostwo, a spadek tym bardziej im nie grozi. Fajnym aspektem w tym zespole jest bud?et, si?gaj?cy niemal 20 mln. Porówna?bym te dru?yn? do FK Rostów. Mo?na ni? naprawd? osi?gn?? du?o, a w ci?gu najbli?szych sezonów wywalczy? mistrzostwo. Kiedy symulowa?em karier? dru?yna co roku grywa?a w pucharach europejskich wi?c jej sytuacja finansowa z roku na rok by?a coraz lepsza. Je?li pokierujemy tym klubem dobrze to przyjd? tego owoce.

Ocena: Pozytywna. Na wysokich pozycjach, jednak warto wzmocni? sk?ad bo staranie tylko o gr? w pucharach mo?e w pewnym czasem sta? si? nudne.

Kuban Krasnodar

Image

Nazwa klubu: Kuban Krasnodar (pol. Kuba? Krasnodar)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 8,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 9/3
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Artur Tlisov (Rosja) - poziom 70
Najlepszy junior (do lat 21): Sergey Gorelov (Rosja) - poziom 51
Opis:

Zdecydowanie najlepsza dru?yna zaplecza Premjer Ligi. Zespó? silny kadrowo do tego posiadaj?cy poka?ny bud?et, gwarantuj?cy gotówk? na wzmocnienia przy ewentualnym awansie. Minusem tej dru?yny strasznie s?aby dzia? juniorski co wi??e si? brakiem utalentowanych m?odych zawodników. Nie zmienia to faktu, ?e osoby chc?ce spróbowa? swoich si? dru?yn? z Krasnodaru w ci?gu kilku najbli?szych sezonów, b?d? mog?y pochwali? si? fajnymi wynikami.

Ocena: Mocny sk?ad oraz bud?et na poziomie gwarantuj? przyjemn? prac? z tym zespo?em. Pami?ta? nale?y, jednak w inwestowanie w infrastruktur?, by po kilku sezonach nie obudzi? si? z r?k? w nocniku.

Lokomotiv Moscow

Image

Nazwa klubu: Lokomotiv Moscow (pol. Lokomotiw Moskwa)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 33,3 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 19/14
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Alexandr Aliev (Ukraina) - poziom 76
Najlepszy junior (do lat 21): Maicon Marques Bittencourt "Maicon" (Brazylia) - poziom 71
Opis:

No co tu du?o mówi?? Bardzo wysoki bud?et, doskona?y sk?ad i perspektywy stworzenia wielkiej dru?yny. Kto chce stworzy? "Barcelon? wschodu", a nie lubi CSKA i Zenitu, to jak najbardziej mo?e zagra? Lokomotiwem. Zreszt? same nazwiska jakimi dysponuj? dru?yna ze stolicy Rosji robi? wra?anie Aliev, Sychev, Wagner. To nie s? przypadkowi pi?karze i poprzez dobr? prac? mo?na wykorzysta? ich potencja? w 100 procentach. Do tego dobra polityka transferowa za?atwia wszystko. W ci?gu dwóch, trzech sezonów mo?na ?mia?o gra? o mistrzostwo Federacji Rosyjskiej.

Ocena: ?wietna. Tym klubem nie ma mo?liwo?ci by czego? nie osi?gn??.

Luch-Energiya Vladivostok

Image

Nazwa klubu: Luch-Energiya Vladivostok (pol. ?ucz-Eniergija W?adywostok)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 3,1 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/2
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Alexandr Dantsev (Rosja) - poziom 67
Najlepszy junior (do lat 21): Karen Akopyan (Rosja) - poziom 55
Opis:

W wersji 10 zespo?em z W?adywostoku mo?na by?o zagra? w Premjer Liga. Dzi?, jednak to bardzo s?aba kadrowo i finansowo dru?yna, któr? du?o raczej nie osi?gniemy. Bud?et co prawda mo?na podreperowa? sprzedaj?c najwi?ksz? gwiazd? dru?yny Dantseva, ale w jego miejsce tak naprawd? nie znalaz? by si? nikt ch?tny. Ogólnie po dwóch sezonach dru?yna po?egna?a si? z Pierwsz? Dywizj? i wróci?a dopiero po kilkuletniej przerwie. Ci??ka sytuacja.

Ocena: Dobry klub dla pocz?tkuj?cego. Pó?niej radz? ucieka? jak najdalej.

Mordovia Saransk

Image

Nazwa klubu: Mordovia Saransk (pol. Mordowija Sara?sk)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 900 ty?. €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 2/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Georgiy Mikadze (Gruzja) - poziom 65
Najlepszy junior (do lat 21): Bi Séhi Elysée Irié "Elysée" (Wybrze?e Ko?ci S?oniowej) - poziom 61
Opis:

Sama nazwa ju? odstrasza od prowadzania tego zespo?u. Brak pieni?dzy, sk?adu, infrastruktury to tylko niektóre aspekty ukazuj?ce jak jest ?le w tym klubie. Je?eli kto? jest naprawd? wytrwa?y mo?e spróbowa?, jednak b?dzie to misja "Impossible". Ogólnie ?le, bardzo ?le.

Ocena: S?abiutka. Zupe?nie nie polecam tego zespo?u osobom niedo?wiadczonym bo si? mo?e okaza? to dla nich bardzo bolesne prze?ycie.

Rotor Volgograd

Image

Nazwa klubu: Rotor Volgograd (pol. Rotor Wo?gograd)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 1,2 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 1/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Igor Shestakov (Rosja) - poziom 65
Najlepszy junior (do lat 21): Oleg Aleynik (Rosja) - poziom 64
Opis:

Dobry klub na pod?apanie do?wiadczenia, pó?niej ju? bez szale?stw. Dosy? ci??ko wydosta? mu si? z Pierwyj Diwizion. Do tego dochodzi brak zaplecza finansowego i dosy? "stara kadra". Wychowanków z wysokimi poziomami brak, a ch?tnych do zasilenia tej dru?yny tak?e nie wida?. Ogólnie nie jest ?le, ale za dobrze te? nie.

Ocena: ?redniak. Kilka sezonów na zapleczu dobre, pó?niej równie?. G?ównie obrona przed spadkiem.

Rubin Kazan

Image

Nazwa klubu: Rubin Kazan (pol. Rubin Kaza?)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 32,9 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 13/11
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Carlos Eduardo Marques "Carlos Eduardo" (Brazylia) - poziom 79
Najlepszy junior (do lat 21): Alexandr Antonyuk (Mo?dawia) - poziom 61
Opis:

Zespó? z bardzo du?ymi aspiracjami. Je?eli u?o?y si? odpowiednio taktyk?, a w przysz?o?ci odm?odzi sk?ad utalentowanymi m?odzianami mo?na wygrywa? lig? seryjnie. To na pewno dobra dru?yna dla osób poszukuj?cych praktycznie gotowych zespo?ów. W karierze, któr? monitorowa?em ?rednio Rubin wygrywa? w ci?gu 10 lat mistrzostwo z 5-6 razy co jest wynikiem kapitalnym, bior?c pod uwag?, ?e lepsze kadrowo oraz finansowo s? od niego CSKA i Zenit. Do tego w klubie gra Polak Murawski wi?c jakby kto? "zat?skni?" za krajem, b?dzie mia? oparcie w postaci polskiego akcentu.

Ocena: Jak najbardziej na tak. Cho? w pó?niejszych latach kariery nudy.

Salyut Belgorod

Image

Nazwa klubu: Salyut Belgorod (pol. Salut-Eniergija Bie?gorod)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,3 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 1/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Dmitriy Sannikov (Rosja) - poziom 66
Najlepszy junior (do lat 21): Azat Bayryyev (Rosja) - poziom 64
Opis:

Jedna z silniejszych ekip Pierwyj Diwizion, jednak na prze?omie kolejnych sezonów tylko pikowanie w dó?. Brak pieni?dzy oraz katastrofalny presti? powoduj?, ?e tak naprawd? nie ma kim budowa? kadry, która ju? na pocz?tku wydaj? si? zbyt stara. Klub dobry to podszkolenia umiej?tno?ci oraz pod?apanie do?wiadczenia, ale na góra dwa sezony.

Ocena: Taka sobie. Bez wi?kszych nadziei na lepsze jutro.

Saturn Ramenskoye

Image

Nazwa klubu: Saturn Ramenskoye (pol. Saturn Ramienskoje)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: -18 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 15/7
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Ruslan Nakhushev (Rosja) - poziom 71
Najlepszy junior (do lat 21): Alexandr Sapeta (Rosja) - poziom 69
Opis:

Sytuacja niemal identyczna jak w Amkarze. Tutaj, jednak mo?emy pozwoli? sobie na sprzeda? wi?kszej liczby pi?karzy, bowiem sk?ad Saturna liczy ponad 40 zawodników! Warto te? zaznaczy?, ?e zespó? jest zdecydowanie silniejszy od w/w dru?yny, a do tego posiada lepsz? infrastruktur?, która pozwala na wychowanie sobie nast?pnego pokolenia pi?karzy. Nie odradzam gry tym klubem, ale trzeba si? liczy? z tym, ?e dwa pierwsze sezony b?d? ci??kie. Pó?niej mo?e by? tylko lepiej.

Ocena: Na pocz?tku bywa trudno, ale je?eli uda si? wydosta? nam z tego "syfu" w postaci d?ugu, idzie wyci?gn?? klub na prost?. Dla lubi?cych emocj? jak najbardziej polecam!

Sibir Nowosybirsk

Image

Nazwa klubu: Sibir Nowosybirsk (pol. Sibir Nowosybirsk)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 3,9 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Dmitriy Molosh (Bu?garia) - poziom 67
Najlepszy junior (do lat 21): Leonid Zuev (Rosja) - poziom 55
Opis:

Ca?kiem solidny klub z jednym mankamentem. Dosy? du?a kadra licz?ca prawie 50 zawodników, zdecydowanie za szeroka patrz?c na bud?et zespo?u "Czika?dy". Ogólnie zespo?em idzie si? utrzyma? w najwy?szej klasie rozgrywkowej, jednak pierwsze co nale?y zrobi? to zdecydowanie po?egna? si? z kilkunastoma pi?karzami. Nie ma te? co si? napala? na jaki? wi?kszy sukces z t? dru?yn?, kilka ?wietnych sezonów i tyle.

Ocena: Generalnie ?rednia. Z klubu du?o si? nie wyci?gnie, ale te? z drugiej strony za bardzo nie straci. Pami?ta? jednak nale?y o zmniejszeniu kadry. To priorytet by nie popa?? w d?ugi, które na dobr? spraw? zniszczy?y by ten zespó?.

SKA-Energiya Khabarovsk

Image

Nazwa klubu: SKA-Energiya Khabarovsk (pol. SKA-Eniergija Chabarowsk)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,1 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Alexey Stepanov (Rosja) - poziom 65
Najlepszy junior (do lat 21): Gadzhi Navruzov (Rosja) - poziom 63
Opis:

Klub zagdka. W jednej karierze potrafi awansowa? bez problemu do Premjer Ligi, mimo bardzo przeci?tnego sk?adu z kolei w drugiej spa?? z hukiem do Wtoroj Diwizion. Ogólnie dru?yna z bardzo kiepskim sk?adem i bud?etem. Nie ma co si? ?udzi?, ?e osi?gniemy nim wielkie sukcesy, wr?cz przeciwnie. Do tego nie mo?e si? poszczyci? ?adnymi juniorami.

Ocena: Bardzo kiepska dru?yna i nie przekonuje mnie ten awans znik?d. Strasznie drewniany sk?ad, a i tak?e gotówk? nie grzesz?. Zdecydowanie nie dla pocz?tkuj?cych menad?erów.

Spartak Moscow

Image

Nazwa klubu: Spartak Moscow (pol. Spartak Moskwa)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 28,4 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 18/12
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Welliton Soares de Morais "Welliton" (Brazylia) - poziom 80
Najlepszy junior (do lat 21): Evgeniy Makeev (Rosja) - poziom 73
Opis:

Mimo wysokiego bud?etu, mocnego sk?adu strasznie topornie si? wiedzie temu zespo?owi. Mo?na z nim w cuglach wgra? lig?, ale tak?e z ca?ych si? broni? si? przed spadkiem! Mimo to warto nim pogra?, je?eli komu? nie chce si? czeka? na efekty pracy w mniejszych klubach. Spartak w Rosji od zawsze by? zaliczany do faworytów ligi i tak jest tym razem. Pami?ta?, jednak trzeba o "silnej r?ce", która w odpowiednim momencie walnie o stó?, szczególnie w przypadku Wellitona, który dosy? cz?sto ma kaprysy "gwiazdki".

Ocena: Pozytywna. Dru?yna pokroju Dynama, trzeba przy niej, jednak troch? popracowa?.

Spartak Nalchik

Image

Nazwa klubu: Spartak Nalchik (pol. Spartak Nalczyk)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 6,1 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 7/3
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Leandro da Silva "Leandro" (Brazylia) - poziom 69
Najlepszy junior (do lat 21): Patrick Kidangev Etchini "Patrick" (Demokratyczna Republika Kongo) - poziom 65
Opis:

Jedna z gorszych dru?yn Premjer Ligi. Z drugiej strony za mocna dla Pierwyj Diwizion. ?mieszna sytuacja jaka zosta?a symulowana na trzech ro?nych save'ach. Praktycznie co roku Spartak spada? po czym z powrotem awansowa?. Je?eli po?wiecimy czasu na potrzebne wzmocnienia, a mamy za nie czym zap?aci?, to mo?na powalczy? nawet o europejskie puchary. Niemniej jest to dru?yna dobra na kilka pierwszych sezonów, pó?niej bywa?o to ró?nie.

Ocena: ?redniak dla pocz?tkuj?cych. Warto nim troch? pogra?, ale nie spodziewajmy si? cudów po tej dru?ynie.

Terek Grozny

Image

Nazwa klubu: Terek Grozny (pol. Tieriek Grozny)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 8,2 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 12/5
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Shamil Lakhiyalov (Rosja) - poziom 70
Najlepszy junior (do lat 21): Maurício José da Silveira Júnior "Maurício" (Brazylia) - poziom 63
Opis:

Klub z bardzo niebezpiecznej okolicy. Na szcz??cie to tylko gra i nie grozi nam ostrza? przez jakiego? mafiosa. Ogólnie bud?et jak i sam sk?ad mog? si? podoba?. Z pocz?tku, jednak musimy si? liczy? z wydaniem gotówki na wzmocnienia, bo w przeciwnym razie mo?emy spa?? z ligi. Na szcz??cie presti? zespo?u pozwoli sprowadzi? warto?ciowych zawodników. Tak wi?c dla osób chc?cych budowa? dru?yn? na poziomie Premjer Ligi jak najbardziej polecam.

Ocena: Przysz?o?? klubu rysuj? si? jak najbardziej w ró?owych barwach, jednak w osi?gni?ciu pierwszych sukcesów b?dziemy musieli si? nasili?. Mimo to polecam!

Tom Tomsk

Image

Nazwa klubu: Tom Tomsk (pol. Tom Tomsk)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 5,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 11/7
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Alexandr Kharitonov (Rosja) - poziom 70
Najlepszy junior (do lat 21): Victor Svezhov (Rosja) - poziom 66
Opis:

Dosy? solidny zespó? na pocz?tku kariery, jednak w pó?niejszych latach równia pochy?a. Problemem tego zespo?u by?y bardzo nie przemy?lane transfery, które wyrzuci?y dru?yn? z ligi. Ogólnie mo?na nim zacz?? swoj? karier?, ale czy osi?gniemy nim sukcesy na miar? mistrzostwa? Raczej nie.

Ocena: Dobry na pocz?tku, pó?niej ju? tylko coraz gorzej. Raczej nie polecam.

Ural Sverdlovsk Oblast

Image

Nazwa klubu: Ural Sverdlovsk Oblast (pol. Ura? Jekaterynburg)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,0 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Artem Fidler (Rosja) - poziom 66
Najlepszy junior (do lat 21): Evgeniy Pomazan (Rosja) - poziom 64
Opis:

Kolejny s?aby klub. Ko?cz? szybciej ni? zaczynaj?. Kilka pocz?tkowych sezonów i heroiczna walka o utrzymanie w Pierwyj Diwizion. Bez kasy, presti?u i sk?adu. Ogólnie ci??ko co? nimi osi?gn??. Tak wi?c nie polecam!

Ocena: S?aba. Zespó? na jeden sezon.

Volga Nizhny Novgorod

Image

Nazwa klubu: Volga Nizhny Novgorod (pol. Wo?ga Ni?ny Nowogród)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 3,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Igor Stasevich (Bu?garia) - poziom 70
Najlepszy junior (do lat 21): Alexandr Salugin (Rosja) - poziom 63
Opis:

Z pocz?tku dosy? ?atwo idzie t? dru?yn? dosta? si? do Premjer Ligi. Pó?niej to bywa ró?nie. Przede wszystkim warto wzmocni? zespó? bo takim sk?adem, który jest ca?kiem niez?y na drug? lig?, na pierwsz? ju? jest zdecydowanie s?abszy. Mimo to dla pocz?tkuj?cego gracza ca?kiem przyzwoity zespó?. Pami?ta?, jednak nale?y, ?e nie awansuj?c w pierwszym sezonie, ?atwo mo?na straci? posad?.

Ocena: Pozytywna. Warto spróbowa? swoich si? w tym klubie.

Volgar-Gazprom Astrakhan

Image

Nazwa klubu: Volgar-Gazprom Astrakhan (pol. Wo?gar-Gazprom Astracha?)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 10 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Lubos Kalouda (Czechy) - poziom 70
Najlepszy junior (do lat 21): Anton Zabolotny (Rosja) - poziom 62
Opis:

Je?li jaka? dru?yna ma w nazwie s?owo Gazprom to pewne, ?e nie jest to biedny klub. Wo?gar to jedna z silniejszych ekip na zapleczu rosyjskiej Ekstraklasy, do tego bajeczny bud?et jak na drugoligowe realia powoduj?, ?e tym zespo?em mo?na osi?gn?? sukces. Polecam jak najbardziej te dru?yn?, bo mo?na stworzy? naprawd? fajny, dobrze prosperuj?cy team. Trzeba mie?, jednak do tego klubu troch? cierpliwo?ci. Poziom presti?u nie jest za wysoki co sprawia pewne problemy przy transferach, ale za to mo?na ?mia?o zainwestowa? w juniorów, którzy w niedalekiej przysz?o?ci na pewno si? zwróc?.

Ocena: Jak najbardziej pozytywna. Z pocz?tku troch? ci??ko, ale w kolejnych latach ju? tylko z górki.

Zenit Sankt Petersburg

Image

Nazwa klubu: Zenit Sankt Petersburg (pol. Zenit Sankt Petersburg)
Liga: Premjer Liga
Bud?et pocz?tkowy: 80 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 19/13
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Tak
Najlepszy pi?karz: Vladimir Bystrov (Czechy) - poziom 80
Najlepszy junior (do lat 21): Maxim Kanunnikov (Rosja) - poziom 68
Opis:

Najlepszy i najbogatszy klub rosyjskiego futbolu. Tak naprawd? jest to dru?yna, która praktycznie ma wszystko co powinien mie? klasowy zespó?. Je?eli mia?bym si? do czego? przyczepi? to tylko do ?redniej wieku, która ju? teraz jest dosy? wysoka. Niemniej jest to klub dla osób, którzy ju? w pocz?tkowych latach swojej przygody menad?erskiej chc? rywalizowa? z CSKA i Rubinem. Pami?ta? nale?y o przygotowaniu odpowiedniej taktyki pod ten klub, bo nawet silny sk?ad nie gwarantuj? tego, ?e b?dzie si? wygrywa? rodzime rozgrywki.

Ocena: Z pocz?tku ?wietnie, ale pó?niej zaczyna wia? nud?.

Zhemchuzhina Sochi

Image

Nazwa klubu: Zhemchuzhina Sochi (pol. ?emczu?yna Soczi)
Liga: Pierwyj Diwizion
Bud?et pocz?tkowy: 2,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Evgeniy Osipov (Rosja) - poziom 64
Najlepszy junior (do lat 21): Vladislav Ryzhkov (Rosja) - poziom 63
Opis:

Do klasowych zespo?ów tej dru?ynie bardzo daleko. Z pocz?tku graj?c tym klubem przygotujmy si? na zaci?t? rywalizacj? o utrzymanie w Pierwyj Diwizion. Nie spodziewajmy si? tak?e wielkich transferów, bo zarówno finanse jak i sam presti? na kolana nie powalaj?. Dru?yn? mo?na oprze? na juniorach, ale tak naprwd? nic wi?cej nie osi?gniemy t? dru?yn? jak awans do Premjer Ligi. Marna historia, brak kasy i solidnych zawodników.

Ocena: S?aba. Nie polecam.

__________________________________________________________________________________________

1. Gra by?a symulowana na trzech róznych save'ach.
2. W ocenie dru?yn pod uwag? wzi?to ?redni? z tych trzech karier.
3. Wyniki oraz ocena przeze mnie opisana nie s? 100 procentow? gwarancj? przysz?o?ci danego klubu.
4. Wszystkie rozgrywki by?y symulowane na poziomie bardzo trudnym.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay