FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Nasze blogi - G?os spo?eczno?ci
Be Someone... - Pocz?tek!
Napisał  Matthew Stanki - niedziela, 30 października 2011 - 22:58  |   Dodaj komentarz
Matthew Stanki
B?de kim? powiedzia?em mamie, opuszczaj?c mieszkanie w Cardiff. 5 lat sp?dzonych w Walii pog?ebi?o znacznie moje zainteresowanie pi?k? no?n?. Nieopodal szko?y do ktrej ucz?szcza?em by?o boisko, zwyk?e trawiaste.. linie i 2 bramki. Co tydzie? rozgrywali?my tam mecze z ch?opakami. By?o kilku, ktrzy si? wyrzniali, kilku wyro?ni?tych, kilku m?drzejszych taktycznie. Ja zawsze lubi?em z ?awki dyrygowa? dru?yn?, ustawia?em ich, czasem pokrzykiwa?em. To w?a?nie wtedy za?apa?em tego trenerskiego bakcyla. To ci??kie rzemios?o pomy?la?em, ale warto by?o sprbowa?... Urodzi?em si? w Polsce, Bia?ymstoku. 27 Lipca 1993 roku, jako Mateusz. Od najm?odszych lat kibicowa?em sto?ecznej Jagielloni. Pi?ka No?na by?a ca?ym moim ?yciem. Gdy mia?em…
Z bram piek?a do nieba - Cheltenham Town goni elit? - Prolog
Napisał  rudocosta - sobota, 29 października 2011 - 18:42  |   Komentarze (4)
rudocosta
Jest pa?dziernik 2010r. Siedz? na bezrobociu i nami?tnie pogrywam w najnowsz? wcze?nie pere?k? EA - FIFA 11. Jak zawsze cele mia?em trzy - kariery FC Barcelon?, polskim klubem i najs?abszym w ca?ej grze. Tym najs?abszym okaza?o si? niejakie Cheltenham  Town z nPower  League 2. Angielski klub z zaledwie jedn? gwiazdk? i bud?etem mniejszym ni? pensja niejednego polskiego zawodnika. Kariera p?yn??a spokojnie, zawodnicy w wi?kszo?ci nadawali si? do mojej ofensywnej strategii. Na coraz wy?szych poziomach trudno?ci dochodzi?em coraz dalej w rozgrywkach, a? w ko?cu si?gn??em gwiazd i wygra?em Lig? Mistrzw. W ko?cu stwierdzi?em - "do?? siedzenia przed monitorem, zrobi? to, czego…
Per aspera ad astra! - Seba, prowad? nas do Ekstraklasy! odc. 14 i 15
Napisał  norbini12 - piątek, 01 lipca 2011 - 08:13  |   Dodaj komentarz
norbini12
Odcinek 14. 2. kwietnia 2011 - Mecz z Kotwic? Ko?obrzegWynik w 1. meczu - 0:0Wola?bym aby dzisiaj pad?o troch? wi?cej bramek ni? ostatnio, ale to ju? zale?y od naszych rezerwowych napastnikw. Rezerwowych, gdy? nasi dwaj kluczowi snajperzy - Morlin i Brus, doznali kontuzji na treningach Sk?ad i taktyka: 23. kolejka - Kotwica Ko?obrzeg vs FifaM.Info Team4:0Hmm... mecz musia?em rozegra? w trybie tekstowym... Ale ja przecie? klikn??em aby to asystent usun?? kontuzjowanych zawodnikw ze sk?adu :/Screeny po meczu: Nowy m?ody talent od ?owcy ju? w naszych szeregach:  Najwi?ksze post?py w sezonie, pokaza?y ?e rozwijamy si? bardzo ?adnie: 9. kwietnia 2011 -…
Per aspera ad astra! - Seba, prowad? nas do Ekstraklasy! odc. 13
Napisał  norbini12 - środa, 29 czerwca 2011 - 08:16  |   Dodaj komentarz
norbini12
Wakacje si? zacz??y i forum pewnie nieco przycichnie (co ju? zaczyna by? wida?). Ja mam wi?cej czasu a strasznie szkoda zostawi? mi tak tej kariery. Postanowi?em wi?c dotrzyma? towarzystwa Sebastianowi (i Dawidowi jak ju? zacznie pokazywa? swoj? karier?) wznawiaj?c tego save'a. Przez jaki? sentyment zachowa?em go i teraz mog? kontynuowa?. Ruszajmy wi?c! Odcinek 13. Po odpaleniu gry niespodziewanie z okazji urodzin naszego trenera Sebastiana Lniany prezydent klubu zaoferowa? mu przed?u?enie kontraktu oraz podniesienie pensji o 10%. Nasz trener nie waha? si? ani chwili i bez namys?u paln? "tak", z czego jeste?my jako pi?karze bardzo zadowoleni. Mam nadziej? ?e nie b?dziesz…
"Polisz menad?er" - czyli kariera trenerska po polsku cz. X
Napisał  Liber - sobota, 18 czerwca 2011 - 17:52  |   Komentarze (5)
Liber
Maj?c na transfery ponad 60 ty?. euro postanowi?em tak?e przedstawi? list? zawodnikw, ktrych ch?tnie widzia?bym u nas. Z naszej obecnej kadry rozstajemy si? tylko z trzecim bramkarzem Andrzejem Prokopem (oferta z ?KS 1926 ?om?a) oraz Piotrem Ojczykiem (zainteresowanie ze strony Szombierek Bytom). Patrz?c obiektywnie pierwsz? jedenastk? mamy siln?. Problemy stawrza brak zmienikw. Najbardziej w poprzednim sezonie by?o wida? braku zast?pcw dla moich napastnikw. Wi?c wsplnie z moim asystentem zrobili?my list? ?rodkowych napastnikw, ktrzy z marszu mogli by wzmocni? nasz zesp?. Rozejrzymy si? tak?e na za skrzyd?owymi. Priorytetem jednak jest atak. I tak. Mamy na oku trzech pi?karzy. ?ukasz Mieszczak 22…
"Polisz menad?er" - czyli kariera trenerska po polsku cz. IX
Napisał  Liber - sobota, 18 czerwca 2011 - 17:44  |   Komentarze (2)
Liber
Pi?karz roku 2010/2011 (MKS Myszkw): Bart?omiej WilkJunior roku 2010/2011 (MKS Myszkw): Dawid WadasNajlepszy strzelec 2010/2011 (MKS Myszkw): Szymon PaskoNagroda handlowa 2010/2011 (MKS Myszkw): Piotr PruskoNagroda sponsora 2010/2011 (MKS Myszkw): Krystian ?elazny Po tych wszystkich "dekoracjach" zawodnicy oraz reszta go?ci uda?a si? na ko?cz?c? sezon imprez?. Ja b?d?c tam zaledwie kilka chwil porozmawia?em z prezesem gdzie uzgodnili?my dok?adn? dat? naszego spotkania. P?niej ?egnaj?c si? ze wszystkimi uda?em si? na zas?u?ony wypoczynek do domu.Mija?y dni. Zawodnicy na urlopy rozjechali si? 14 czerwca. Kaza?em wstawi? im si? na treningu 1 lipca. Sam przygotowywa?em raport z zako?czonego sezonu jaki przedstawi? prezesowi oraz reszcie osb…
"Polisz menad?er" - czyli kariera trenerska po polsku cz. VIII
Napisał  Liber - sobota, 18 czerwca 2011 - 17:35  |   Dodaj komentarz
Liber
Zbli?a? si? mecz z Rozwojem. Po ma?ym kryzysie jaki ogarn?? nasz zesp? po dwch pora?kach w ostatnim meczu pokazali?my klas? i pokonali?my wy?ej notowan? Oderk? Opole. Do Katowic nie ukrywamy, ?e jedziemy po punkty. Zadowol? si? jednym, ale nic nie zaszkodzi jak zgarniemy pe?n? pul? :-). Kiedy nadszed? dzie? meczu wyruszyli?my do stolicy wojewdztwa. Nie odby?o si? bez problemw poniewa? nasz klubowy autokar mia? pewne problemy podczas uruchomiania silnika, ale na szcz??cie uda?o si? go rozwi?za? i wyruszyli?my do Katowic.Kiedy dotarli?my na miejsce od razu przeszli?my do szatni. Sk?ad jaki desygnuje na mecz z Rozwojem na razie pozostanie bez zmian.…
"Polisz menad?er" - czyli kariera trenerska po polsku cz. VII
Napisał  Liber - sobota, 28 maja 2011 - 17:21  |   Dodaj komentarz
Liber
cd.Nadchodzi? dzie? meczu ze Ska?k? ?abnica. Pierwsza kolejka po zimowej przerwie mia?a pokaza? w jakim stopniu zosta?y zrealizowane nasze za?o?enia z zimowych przygotowa?. Z moich wykresw wysz?o, ?e dru?yna okres przygotowawczy przesz?a prawid?owo. Naszym celem w W?gierskiej Grce to oczywi?cie wygrana. Wiemy, ?e sta? nas na zwyci?stwo z zespo?em, ktry prezentuj? podobny poziom do naszego. Tak wi?c kilka dni przed meczem priorytety treningowe by?y nast?puj?ce: W czasie naszych przygotowa? dotar?a do nas informacja o tym, ?e ?ZPN na pro?b? dru?yny z ?abnicy postanowi? przenie?? mecz na dzie? 22.02.2011 roku. Powodem tej decyzji by? fatalny stan murawy, ktra zosta?a zniszczona przez…
"Polisz menad?er" - czyli kariera trenerska po polsku cz. VI
Napisał  Liber - sobota, 28 maja 2011 - 17:06  |   Dodaj komentarz
Liber
cd.Zako?czy?a si? runda jesienna. Mj zesp? nie przegra? od ostatnich 5 spotka?. Ko?cwka sezonu bardzo umocni?a nas psychicznie oraz "zbudowa?a" silna atmosfer? w zespole. By j? jeszcze bardziej poprawi? to na koniec zbli?aj?cego si? roku wsplnie z zawodnikami spotkali?my si? na klubowej wigilii gdzie podzielili?my si? op?atkiem oraz przekazali?my sobie najszczersze ?yczenia. Mistrzem rundy jesiennej naszego kraju zosta?a Krakowska Wis?a, ktra z dorobkiem 31 punktw prowadzi w tabeli Ekstraklasy: Dzi?ki dobrym wyst?pom w ko?cwce sezonu mojej dru?yny zyska?em tak?e punkt mojego poziomu menad?erskiego. Jak wida? dobra praca z dru?yn? pop?aca i co najwa?niejsze daje do?wiadczenie, ktre bardzo przyda si?…
Per aspera ad astra! - Seba, prowad? nas do Ekstraklasy! odc. 12
Napisał  norbini12 - wtorek, 03 maja 2011 - 14:51  |   Dodaj komentarz
norbini12
Odcinek 12. 20. listopada 2010 - Mecz z Orl?tami RedaWynik w 1. meczu - 3:0   Wkraczamy ju? w "drug? rund?", zmierzyli?my si? ju? w tym sezonie ze wszystkimi zespo?ami z naszej ligi i zajmujemy 1. miejsce w tabeli. Na pocz?tku sezonu roznie?li?my Orl?ta a? 3:0 po bramkach Kacpra, Brusa i Morlina. Dzi? zagramy dok?adnie takim samym sk?adem jak wtedy (z wyj?tkiem kontuzjowanego Gongiego) :) Zamienieni tylko stronami zostan? Morlin i Brus (Morlin jest prawono?ny, a Brus lewono?ny, wi?c lepiej b?d? grali ustawieni tak jak poni?ej).Sk?ad i taktyka: 16.kolejka - FIFAM.Info Team vs Orl?ta Reda1:1Ups... .DMimo czerwonej kartki w 89.…
Per aspera ad astra! - Seba, prowad? nas do Ekstraklasy! odc. 11
Napisał  norbini12 - niedziela, 01 maja 2011 - 16:06  |   Dodaj komentarz
norbini12
6. listopada 2010 - Mecz z Kaszubi? Ko?cierzyna Sk?ad b?dzie wygl?da? tak, zobaczymy czy ta rewolta sk?adowa podzia?a :D : 14. kolejka - FIFAM.Info Team vs Kaszubia Ko?cierzyna3:1Jako? posz?o! :D Zacz??o si? od utraty bramki, ale potem strzelali?my ju? tylko my. Po 2 trafieniach Morlina i jednym pi?knym golu Colettiego (z woleja waln? z chyba 30 metrw spryciarz xD) wygrywamy kolejne spotkanie! Oby tak dalej!Screeny po meczu: 13. listopada 2010 - Mecz z Pogoni? Barlinek Sk?ad na poprzedni mecz przynis? po??dane efekty, wi?c skoro Gongi jeszcze nie wrci? obierzemy ta sam? taktyk?.Sk?ad i taktyka: 15. kolejka - Pogo? Barlinek vs…
Per aspera ad astra! - Seba, prowad? nas do Ekstraklasy! odc 9 i 10
Napisał  norbini12 - sobota, 30 kwietnia 2011 - 06:04  |   Dodaj komentarz
norbini12
Odcinek 9. 9. pa?dziernika 2010 - Mecz z Gryfem Wejcherowo W tym meczu spodziewamy si? zwyci?stwa. Gryf plasuje si? na 13. pozycji w tabeli i jest zbli?ony pod wzgl?dem poziomu dru?yny do nas. Gramy o 3 pkt.!Sk?ad i taktyka: 10. kolejka - FIFAM.Info Team vs Gryf Wejcherowo1:2Walczyli?my o 3 pkt. nie ugrali?my ani jednego... Fatalny mecz w naszym wykonaniu. Bramka Brusa na 1:1 z rzutu wolnego da?a nam sporo nadziei, ale to go?cie zadali pod koniec spotkania decyduj?cy cios. Screeny po meczu: 16. pa?dziernika 2010 - Mecz z Reg? TrzebiatwDo tego meczu musimy podej?? z wi?ksz? ostro?no?ci?, gdy?, jak pokaza?y…
"Od zera do bohatera Menad?erskiego"-cz.6
Napisał  Gongi - czwartek, 28 kwietnia 2011 - 14:15  |   Dodaj komentarz
Gongi
cz.6 Przygotowania do rudny i jak to wypali?o...I nadszed? w ko?cu nowy rok czyli 2011! 1stycznia mieli?my zaplanowany turniej noworoczny.Turniej zapowiada? si? bardzo ciekawie mieli wzi?? udzia? w nim takie pot?gi jak:Lech Pozna?, GKS Katowice, GKP Gorzw WLKP., Pogo? Ole?nica, Legia Warszawa, Energetyka Gryfino, Avia ?widnik oraz gospodarze czyli Orze? Mi?dzyrzecz.Turniej trwa? dwa dni wszystkie ekipy przyjecha?y w naj?liczniejszych sk?adach: Moja ekipa zaj??a 3miejsce.Turniej wygra?a ekipa z Katowic pokonuj?c w finale Mistrza Polski Lecha Pozna? (2)7-6(2).Tydzie? po turnieju czyli 9 stycznia mia? rozpocz?? si? obz przygotowawczy w Gda?sku.Postanowili?my pojecha? do trjmiasta poniewa? maj? tam ?wietne warunki do pracy.Obz mia? trwa?…
"Polisz menad?er" - czyli kariera trenerska po polsku cz. V
Napisał  Liber - wtorek, 26 kwietnia 2011 - 20:02  |   Dodaj komentarz
Liber
Przygotowuj?c si? do meczu z Bielskiem zadzwoni? do mnie mj agent z informacj? o konkretnej ofercie z jednego z pierwszoligowych zespo?w. Z pocz?tku my?la?em, ?e robi sobie jaja jednak jego ton rozmowy mwi?, ?e sprawa jest bardzo powa?na. Moj? osob? zainteresowany by? Dolcan Z?bki. Zesp?, ktry po 12 kolejkach zajmowa? ostatnie miejsce w tabeli I ligi, a jego sytuacja by?a wr?cz dramatyczna. Co prawda zesp? z Z?bek nie jest pot?g? je?eli chodzi o polsk? lig?, ale bardzo kusi?a mnie praca na poziomie I ligi. O ofercie poinformowa?em tak?e mojego obecnego pracodawc?, ktry mimo dobrej oferty z Z?bek podobnie jak w…
"Polisz menad?er" - czyli kariera trenerska po polsku cz. IV
Napisał  Liber - wtorek, 26 kwietnia 2011 - 19:49  |   Dodaj komentarz
Liber
Po ostatnim spotkaniu z Energetykiem ROW Rybnik nastroje w zespole by?y fatalne. Dru?yna, ktra ma umiej?tno?ci i mo?liwo?ci rywalizacji z najlepszymi w tej lidze nie potrafi wygra? meczu od 3 ostatnich spotka?. Sytuacja jaka panowa?a obecnie w moim zespole by?a ma?o pocieszaj?ca. Tak wi?c szybko musia?em co? zrobi? by na mecz z Oderk? Opole moi pi?karze wyszli jak najbardziej zmobilizowani i zgarn?li pe?n? pul?. W ?rodku tygodnia postanowi?em wyj?? z zawodnikami na wspln? zabaw?. Po tym atmosfera w zespole poprawi?a si? zdecydowanie. Dzie? przed meczem zdecydowa?em, ?e zagramy z takim samym sk?adem jak w spotkaniu z ROW-em. Taktyka jak? prezentowali?my…
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay