FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Nasze blogi - G?os spo?eczno?ci
It's a Long Way to the Top (If You Wanna… Scudetto) - cz??? 26
NapisaĹ‚  bajkoknur - piÄ…tek, 09 listopada 2012 - 22:17  |  Dodaj komentarz

21 kolejka 07.01.2017 FC Bologna (4) – Perugia (1)

Pierwszy mecz w 2017 roku rozpoczniemy w nominalnym ustawieniu tj.: Alfaro – Zanchi, Glik, Ajeti, Anania – Simonetti, Cuomo, Agliardi, Gouffran – Vinicius, Nicoletti.

Jak na hit kolejki mecz rozczarowa?. Bramek nie ogl?dali?my, my oddali?my jeden niecelny strza? a Bologna dwa celne wy?apane przez Alfaro. Niemniej cieszy mnie remis na tak trudnym terenie.

 

W jedenastce kolejki znalaz? si? Ajeti. Karol ?ukasiewicz najbli?sze pó? roku sp?dzi w zespole Barletta (Serie B), za wypo?yczenie otrzymali?my 27 500 euro.

 

22 kolejka 10.01.2017 Perugia (1) – Cagliari Calcio (2) – pierwszy mecz 2:1

Kolejnym hitem rozpoczynamy rund? rewan?ow?.

?wietnie pierwsze 30 minut w naszym wykonaniu. Ataki sun? jeden za drugim a w 16. minucie prowadzenie daje nam Nicoletti ko?cz?c skutecznie do?rodkowanie Guaffrana. Niestety strzelec gola z kontuzj? barku schodzi w 30. minucie (zast?puj? go Okachi). Od tego momentu gra przesta?a nam si? uk?ada? a Cagliari dosz?o do g?osu. W 59. minucie pad? wyrównuj?cy gol Tiribocchiego po rzucie ro?nym i mecz ko?czy si? podzia?em punktów.

 

Kontuzja Nicolettiego okaza?a si? niegro?na i powinien zagra? ju? w najbli?szym meczu.

 

23 kolejka 14.01.2017 Pescara (22) – Perugia (1) – pierwszy mecz 0:1

W pierwszym sk?adzie zagra dzi? Stulin i Okachi a odpoczn? Simonetti i Vinicius.

A gramy z prawdziwym outsiderem zamykaj?cym tabel?. Pozycj? w tabeli obu dru?yn maj? tym razem odzwierciedlenie na boisku. Jeste?my po prostu lepsi i do przerwy prowadzimy 2:0 po golach: Agliardiego w 19. minucie po do?rodkowania Guaffrana i Nicolettiego w 46. minucie po do?rodkowaniu Zanchiego. W drugiej po?owie wi?cej bramek nie ogl?dali?my a nasze zwyci?stwo nie by?o zagro?one nawet na moment.

 

Po pora?ce Cagliari prowadzimy w tabeli z przewag? 6 punktów.

 

24 kolejka 17.01.2017 Perugia (1) – Frosinone (10) – pierwszy mecz 3:1

Wraca do sk?adu Simonetti (kosztem Stulina) natomiast odpocznie dzi? Anania – zagra zamiast niego Borghetti.

Ju? po pi?ciu minutach prowadzimy po indywidualnym rajdzie i pi?knym strzale Nicolettiego. Szybki gol rozpoczyna demolk?: w 17. minucie Okachi wystawia pi?k? Guaffranowi i Francuz podwy?sza na 2:0 a w 29. minucie rewan?uje si? i jest 3:0 po golu Okachiego. Po przerwie trwa dalej festiwal gry Perugii. Na 4:0 podwy?sza Nicoletti po podaniu Okachiego. Pi?? minut przed ko?cem reprezentant San Marino zalicza tak?e asyst?: p?askim podaniem ze skrzyd?a znalaz? Simonettiego a ten ustala wynik spotkania. Frosinone nie mia?o dzi? nic do powiedzenia a godny odnotowania jest fakt, ?e w drugiej po?owie pojawi? si? na boisku po raz pierwszy w sezonie Benedetti. Bardzo zas?u?ony dla klubu pomocnik prawdopodobnie po?egna si? z nami po tym sezonie wi?c w ramach wdzi?czno?ci postaram si? by dobi? do 200 wyst?pów w trykocie Perugii. Dzisiejszy mecz by? jego 195 wyst?pem.

 

W jedenastce kolejki: Agliardi, Simonetti i Nicoletti. Nad Cagliari mamy ju? 9 punktów przewagi.

 

25 kolejka 21.01.2017 Cremonese (4) – Perugia (1) – pierwszy mecz 1:2

Wraca do sk?adu Anania (w miejsce Borghettiego).

W 13. minucie obro?cy zgubili skrzyd?owego gospodarzy a ten nie da? szans na interwencj? Alfaro. Tak jak oczekiwa?em mecz bardzo wyrównany cho? z lekkim wskazaniem na Cremonese. Kiedy jednak pi?karze tej dru?yny czekali ju? na przerw? lewym skrzyd?em ruszy? Simonetti i zagra? dok?adnie do Guaffrana, który z zimn? krwi? wyrówna?. Pocz?tek drugiej po?owy sta? pod znakiem na szcz??cie niegro?nych ataków Cremonese a w 65. minucie Nicoletti decyduje si? na strza? z 25 metrów i precyzyjnie uderzona pi?ka zrywa paj?czyn? z bramki Lenziego. Gol wyra?nie pod?ama? gospodarzy i do ko?ca meczu nie stworzyli ju? ?adnej okazji.

 

26 kolejka 28.01.2017 Reggiana (21) – Perugia (1) – pierwszy mecz 0:3

Za czwart? ?ó?t? kartk? b?dzie dzi? pauzowa? Ajeti, zast?pi go Borghetti.

Pierwsze 15 minut przespali?my ale ju? w 16. minucie gola zdobywa z karnego Nicoletti a w 25. minucie po do?rodkowaniu z rzutu ro?nego pi?k? g?ow? zgrywa Cuomo a bramk? zdobywa Guaffran.

W drugiej po?owie nasza gra posypa?a si? po dwóch kontuzjach: Agliardiego i Guaffrana. Wynik nie uleg? zmianie.

 

Cagliari spada na trzeci? lokat? a na drug? awansuje Siena. My prowadzimy z przewag? 11 punktów. W jedenastce kolejki Guaffran. Niestety kontuzja wykluczy go na trzy tygodnie. Oko?o tygodnia b?dzie pauzowa? Agliardi. Na szcz??cie nast?pny mecz dopiero za dwa tygodnie. Do swoich reprezentacji powo?ani zostali Glik i Nicoletti. Obaj zagrali po 90 minut i obaj schodzili z boiska pokonani (Polska – Szwajcaria 0:6, Liechtenstein – San Marino 1:0). Podobnie by?o w drugiej serii spotka? której W?osi rozbili San Marino 7:0 a Polska si?gn??a dna ulegaj?c u siebie 0:1 ….. Albanii.

Niek Van Den Putte, którym nie doszli?my do porozumienia w sprawie przed?u?enie kontraktu po sezonie zasili tureck? Burs? na zasadzie wolnego transferu.

 

27 kolejka 11.02.2017 Perugia (1) – Alessandria (17) – pierwszy mecz 4:1

Zagramy bez kontuzjowanego Guaffrana a zast?pi go Stulin. Ajeti wraca tylko na ?awk?.

Pierwsze 10 minut nale?a?o do nas a drugie 10 do Alessandrii a potem pad? wreszcie gol. W 24. minucie Okachi przej?? d?ugie wybicie od Alfaro, min?? obro?c? Carrett?, strzeli? obok bramkarza i da? nam prowadzenie. Carretta nie ma najlepszego dnia gdy? w 34. minucie zagrywa pi?k? r?k? w polu karnym. Na jego szcz??cie karnego nie wykorzysta? Nicoletti. W chwil? pó?niej boisko opu?ci? z kontuzj? Simonetti. Po wznowieniu gry po przerwie, w 51. minucie w polu karnym znalaz? si? Glik i podwy?sza na 2:0 (asyst? zalicza Agliardi) ustalaj?c wynik spotkania.

 

W tabeli zmiana powrotna i Cagliari jest znów drugie. Nasza przewaga to 13 punktów. W jedenastce kolejki Anania i Glik. Kontuzja Simonettiego niegro?na i spowodowa?a jednodniow? przerw? w treningach.

 

28 kolejka 18.02.2017 H. Verona (10) – Perugia (1) – pierwszy mecz 0:1

Mimo wyrównanego spotkania gole zdobywamy my: ju? w szóstej minucie do?rodkowanie Simonettiego wykorzystuje Agliardi a w 31. Simonetti sam wpisuje si? na list? strzelców po podaniu Okachiego. Tu? przed przerw? Glik trafia do w?asnej siatki po rzucie ro?nym i po 45 minutach jest 1:2. Niestety druga po?owa zacz??a si? dla nas ?le: w 52. minucie jest ju? 2:2. Gra ca?y czas wyrównana ale bramki strzelaj? teraz pi?karze Verony. W 77. minucie obejmuj? prowadzenie. Rzucamy si? rzecz jasna do ataku i w 88. minucie Glik rehabilituje si? wyka?czaj?c g?ow? do?rodkowanie Nicolettiego z rzutu ro?nego. 3:3.

 

W jedenastce kolejki Agliardi a Cagliari odrabia dwa punkty.

 

29 kolejka 25.02.2017 Perugia (1) – Empoli (6) – pierwszy mecz 2:2

Za ósm? ?ó?t? kartk? w sezonie pauzuje Cuomo a zast?pi go Bonazzi.

W pierwszej po?owie ogl?dali?my ma?o akcji ale za to godnych uwagi. W 15. minucie czerwon? kartk? za uderzenie przeciwnika ?okciem obejrza? Zanchi. Po stracie zawodnika tracimy równie? gola w 41. minucie autorstwa Tavano. Tu? przed gwizdkiem ko?cz?cym t? po?ow? obro?ca go?ci Ravaglia wbija pi?k? do w?asnej bramki po zagraniu z rzutu wolnego Nicolettiego. Wydawa?o si?, ?e dogramy spokojnie do ko?ca z tym remisem ale pogr??y? nas w 86. minucie ponownie Tavano (po rzucie ro?nym).

 

Przewaga nad Cagliari topnieje do 8 punktów i ….. by?a to nasza pierwsza pora?ka w sezonie.

 

30 kolejka 04.03.2017 Perugia (1) – Varese (9) – pierwszy mecz 2:2

Do zdrowia wróci? Guaffran ale jest na razie poza kadr?. Do gry wraca równie? Cuomo i wskakuje za Bonazziego. Za pauzuj?cego Zanchiego zagra Turato.

Mieli?my w pierwszej po?owie kilka szans a wykorzystali?my jedn?: do?rodkowanie z rzutu wolnego Nicolettiego g?ow? do Okachiego zgra? Glik i Nigeryjczyk da? nam prowadzenie (36. minuta). Druga po?owa to spokój na boisku, zwyci?stwo piecz?tuj? pi?knym lobem w 85. minucie Nicoletti.

 

W jedenastce kolejki Alfaro (do?? zaskakuj?cy wybór).

 

31 kolejka 11.03.2017 Sassuolo (14) – Perugia (1) – pierwszy mecz 2:3

Do pierwszego sk?adu wraca Zanchi.

Ju? pierwszej minucie zaskakuj?cy strza? z 17 metrów oddaje Agliardi i obejmujemy prowadzenie. Szybki gol ustawia mecz. Swoj? dominacj? w pierwszej po?owie piecz?tujemy w 12. minucie kiedy Cuomo wyka?cza strza?em g?ow? do?rodkowanie Simonettiego oraz w 29. gdy Nicoletti wyprzedza bramkarza gospodarzy w walce o dalek? pi?k? zagran? przez Simonettiego i spokojnie trafia do pustej bramki. W drugiej po?owie grali?myna luzie a Sassuolo zaskoczy?o nas w ko?cówce jedn? akcj? i w 81. minucie Pierotti zmniejszy? rozmiary pora?ki: 1:3.

 

Cuomo i Agliardi w jedenastce kolejki. Po remisie Cagliari wyprzedzamy wicelidera w tabeli o 10 punktów.

 

32 kolejka 18.03.2017 Perugia (1) – Padova (16) – pierwszy mecz 2:0

Powoli do formy wraca Guaffran, dzi? usi?dzie na ?awce.

Znów dobry pocz?tek: w ósmej minucie Okachi dostaje podanie od Cuomo i przymierza celnie z 20 metrów. Potem jednak akcji by?o jak na lekarstwo. Po przerwie prawie przysn??em na ?awce gdy w 70. minucie Nicoletti pop?dzi? skrzyd?em i przyzwoicie do?rodkowa? do Okachiego a Nigeryjczyk z du?ym spokojem pokona? Fabia?skiego po raz drugi. Polak okaza? si? najlepszy na boisku z pi?karzy Padovy broni?c w ostatnich 15 minutach w dwóch sytuacjach sam na sam. O jego kolegach odpowiedzialnych za ofensyw? nie mo?na ju? powiedzie? nic dobrego zatem wygrywamy 2:0.

 

10 kolejek do ko?ca i 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli Cagliari. Trzecia jest Siena, któr? wyprzedzamy o punktów 14 a czwarte Empoli o 18. Grzechem by?oby nie awansowa? w takich okoliczno?ciach.

bajkoknur
Autor: bajkoknur
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay