FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Nasze blogi - G?os spo?eczno?ci
It's a Long Way to the Top (If You Wanna… Scudetto) - cz??? 22
NapisaĹ‚  bajkoknur - czwartek, 11 paĹşdziernika 2012 - 21:06  |  Dodaj komentarz

Ko?czymy dzi? sezon 2015/2016 a pó?niej rzucimy okiem na boiska we Francji gdzie zostan? rozegrane Mistrzostwa Europy.

 

33 kolejka 02.04.2016 Perugia (5) – Modena (11) – pierwszy mecz 1:1

Zanchi wraca do sk?adu.

Sam mecz nudny jak flaki z olejem i zako?czony bezbramkowym remisem. Co gorsza wi?cej z gry i wi?cej okazji mia?a Modena.

 

Przez nast?pny rok b?dziemy korzysta? z us?ug rezerwowego bramkarza De Rossiego.

 

34 kolejka 09.04.2016 Spezia (2) – Perugia (5) – pierwszy mecz 0:0

Po d?ugim zawieszeniu mog? wreszcie skorzysta? z Borgese wi?c wskakuje on do pierwszego sk?adu w miejsce b?d?cego pod form? Benedettiego. Generalnie ca?a pi?tk? pomocników ewidentnie nie jest w formie.

Spezia za to jest w gazie i zmierza po awans. W pierwszej po?owie zupe?nie nie dali nam pogra? i skarcili bramk? w 23. minucie. Co? tam próbowali?my w drugiej po?owie, wszed? drugi napastnik ale efektem by?a tylko strata drugiego gola w 83. minucie. Spadamy na szóst? pozycj? w tabeli.

 

35 kolejka 16.04.2016 Perugia (6) – Sorrento (18) – pierwszy mecz 2:1

Borgese wraca na ?awk? a na boisku melduje si? Benedetti. Zagra te? dzi? dzisiaj Bonazzi zamiast Cuomo oraz Van Den Putte zmieniaj?cy Stulina.

Zmiany okaza?y si? trafione, ju? w trzeciej minucie akcj? inicjuje Benedetti, zagrywa do Bonazziego ten genialnie podaje do Viniciusa i Brazylijczyk daje nam prowadzenie. 10 minut pó?niej Zanchi nie wykorzystuje karnego ale po kolejnych 10 po raz drugi trafia Vinicius po podaniu od Agliardiego. Niestety druga po?owa mia?a przebieg zupe?nie odwrotny i dominowa?o w niej Sorrento. Na nasze szcz??cie sko?czy?o si? tylko na honorowym trafieniu w 56. minucie po rzucie ro?nym.

 

Awansujemy na pi?t? lokat? a w jedenastce kolejki jest Vinicius.

 

36 kolejka 23.04.2016 AC Siena (9) – Perugia (5) – pierwszy mecz 0:1

Zacz??o si? kiepsko: ju? po pi?ciu minutach boisko musi opu?ci? Benedetti, który naci?gn?? udo – zast?puje go Borgese. W dodatku w 16. minucie ?wietnym strza?em z rzutu wolnego popisuje si? Yoan Gouffran i przegrywamy 1:0. Siena gra na luzie a my tragicznie. W drugiej ods?onie gospodarze z biegiem czasu uspokajaj? gr? co daje nam szans? by si? wykaza?. I udaje si?. 4 minuty przed ko?cem Agliardi wyrównuje po podaniu Bonazziego.

 

Zdobyty punkt kosztuje nas 9 dni pauzy Benedettiego a stracone dwa – jedn? lokat? w tabeli.

 

37 kolejka 30.04.2016 Perugia (6) – Empoli (13) – pierwszy mecz 1:1

Zamiast Benedettiego zagra dzi? Okachi co zmieni tak?e ustawienie – zagramy dwójk? napastników.

Mecz bardzo wyrównany ale bez klarownych sytuacji dla obu stron co prze?o?y?o si? na bezbramkowy remis. Do?? powiedzie?, ?e w ca?ym spotkaniu nie by?o ani jednego celnego strza?u.

 

W jedenastce kolejki Ajeti. Szwajcar zarobi? tak?e ósm? ?ó?t? kartk? w sezonie i opu?ci kolejny mecz. Na pi?? kolejek przed ko?cem awans zapewni?o sobie Torino. Nam do trzeciego miejsca brakuje 4 oczek.

 

38 kolejka 03.05.2016 P.Crema (22) – Perugia(6) – pierwszy mecz 0:1

Benedetti ju? si? wyleczy? ale w meczowej osiemnastce miejsca nie znalaz?. W obronie Russo w miejsce zawieszonego Ajetiego.

Mecz odzwierciedla? pozycj? obu dru?yn w tabeli. Cisn?li?my pierwsz? po?ow?, drug? po?ow? ale skutek by? marny. Wreszcie trzy minuty przed ko?cem po do?rodkowaniu rezerwowego Turato zwyci?sk? bramk? zdobywa Simonetti.

 

39 kolejka 07.05.2016 Perugia (6) – Sassuolo (4) – pierwszy mecz 0:0

Zwyci?stwo z Crem? da?o nam jeszcze nadziej? na wywalczenie awansu. Do trzeciego Bari tracimy dwa punkty a czwarte Sassuolo ma punkt wi?cej od nas.

Pozostajemy przy ustawieniu z dwoma napastnikami. Do gry wraca Ajeti (sadzaj?c na ?awce oczywi?cie Russo). Wstawiam dzi? równie? Cuomo w miejsce Bonazziego.

Oba zespo?y zacz??y nerwowo wi?c ogl?dali?my sporo niedok?adno?ci. Gra zacz??a si? nam klei? w ostatnich 15 minutach pierwszej po?owy i da?o to oczekiwany efekt: do?rodkowanie Simonettiego precyzyjnie wyko?czy? g?ow? Vinicius. W drugiej ods?onie ju? zdecydowanie prowadzili?my gr? ale brak wyko?czenia okrutnie si? zem?ci? i w 82. minucie go?cie doprowadzili do wyrównania. Zaledwie minut? pó?niej o centymetry pomyli? si? przy uderzeniu Okachi. Wi?cej okazji ju? nie by?o i mecz sko?czy? si? podzia?em punktów.

 

Spezia to drugi klub, który zagra w przysz?ym roku w Serie A. My jeste?my po pora?ce Padovy ponownie na pi?tym miejscu. Po zwyci?stwie Bari tracimy do trzeciego miejsca 4 punkty.

Je?li chodzi o dó? tabeli: szans? na pozostanie w lidze Cremy s? iluzoryczne. Pozosta?e walcz?ce o utrzymanie ekipy to Pro Patria, Reggiana i Sorrento (razem z Crem? s? to czterej beniaminkowie) oraz Vicenza. W teorii licz? si? jeszcze Grosseto (aby czu? pewno?? potrzebuje dwóch punktów) oraz Lecce (potrzebuje punktu).

 

W tygodniu rozegrano angielski fina? Ligi Europy w którym w karnych Manchester City pokona? Arsenal.

 

40 kolejka 14.05.2016 Ascoli (14) – Perugia (5) – pierwszy mecz 0:1

Zabawy we w?asnym polu karnych z regu?y ?le si? ko?cz?. Te przed polem karnym równie? mog?. Napastnik Ascoli przej?? pi?k?, któr? podawali obie Ajeti i Cuomo i da? swojemu zespo?owi prowadzenie w 24. minucie. W drugiej po?owie ruszyli?my do odrabiania strat. Uda?o si? w 66. minucie po indywidualnej akcji i ?adnym strzale z 16 metrów Agliadiego. To by?o wszystko na co by?o nas dzisiaj sta?. Mecz ko?czy si? zatem wynikiem 1:1.

 

Na dwie kolejki przed ko?cem Crema piecz?tuje swój los, Lecce i Grosseto daj? sobie pewno?? gry w Serie B w przysz?ym sezonie a my tracimy do trzeciego Bari 6 punktów tym samym daj?c tak? pewno?? równie? sobie.

My sezon ko?czymy a Serie A ju? zako?czy?o rozgrywki. Sporym zaskoczeniem jest mistrzowski tytu? dla Palermo. Zawodnicy z Sycylii przewodzili w tabeli spor? cz??? sezonu by straci? pierwsze miejsce kilka kolejek przed ko?cem. W ostatniej serii spotka? wyprzedzili jednak Inter i mog? cieszy? si? z tytu?u. Trzeci jest ust?puj?cy mistrz Juventus a czwarta Fiorentina. Dopiero pi?ty jest Milan. Spadaj?: beniaminek Cagliari oraz Bologna i Cesena.

Rozegrany zosta? równie? fina? Ligi Mistrzów. Hiszpa?ski fina? bowiem Barcelona pokona?a w nim 2:1 Real Madryt.

 

41 kolejka 22.05.2016 Perugia (5) – Pescara (11) – pierwszy mecz 2:0

Wyj?tkowo ostatnie dwie kolejki rozegrane zostan? w niedziel?. W tej kolejce zmierzy si? m.in. trzecie Bari z czwartym Sassuolo.

Ostro ruszyli?my na Pescar? i ju? w pierwszych minutach mieli?my dwie okazje. Wykorzysta? dopiero trzeci? Vinicius po podaniu Agliardiego w 16. minucie. Po bramce tempo wyra?nie siad?o. Na kolejne emocje czekali?my do rozpocz?cia drugiej po?owy: w 49. minucie podwy?szy? na 2:0 Agliardi (asysta Vinicius). W 70. Minucie bramk? kontaktow? strzela pomocnik go?ci Colantoni przyjmuj?c d?ugie podanie od w?asnego bramkarza. Od tej pory rozpaczliwie si? bronimy. Dodajmy, ?e nieskutecznie i tracimy gola minut? przed ko?cem. Zatem podzia? punktów.

 

Bari wygrywa swoje spotkanie i zagra w przysz?ym roku w najwy?szej klasie rozgrywkowej. Do grona spadkowiczów do??cza Vicenza. My awansujemy o jedn? pozycj?, na czwarte miejsce. W jedenastce kolejki Ajeti i Agliardi.

 

42 kolejka 29.05.2016 Grosseto (16) – Perugia (4) – pierwszy mecz 2:4

Ostatni mecz z powodu nadmiaru ?ó?tych kartek opu?ci Vinicius. Wracamy do starego ustawienia z jednym napastnikiem a na boisku pojawi? si? Benedetti (w miejsce Viniciusa) i Bonazzi (w miejsce Cuomo).

Tracimy gola ju? w szóstej minucie. Przetrwali?my na szcz??cie napór Grosseto i zacz?li?my gra? swoje co da?o nam wyrównanie w 41. minucie (Benedetti po podaniu Okachiego). W drugiej po?owie byli?my minimalnie lepsi ale wi?cej goli nie pad?o. Ko?czymy sezon remisem. Chwil? przed golem wyrównuj?cym boisko z kontuzj? opu?ci? Anania.

 

Reggiana zwyci?stwem ze Spezi? w ostatniej kolejce zapewnia sobie utrzymanie, zatem czwórka spadkowiczów to: Crema, Vicenza, Sorrento i Pro Patria. My ko?czymy tu? za podium. Zdobyli?my 70 punktów i 51 goli z czego prawie po?ow? ustrzeli? Vinicius. 25 bramek oprócz naszego Brazylijczyka zdobyli równie? Diamanti z Torino i inny Brazylijczyk Lima z Bari.

 

Osi?gni?cia naszych zawodników:

http://imageshack.us/photo/my-images/10/statystykizawodnikw.jpg

 

Frekwencja na naszym stadionie nie zachwyca, ?rednio go?ci?o u nas 3367 kibiców a wi?c mniej ni? rok temu (3908).

A oto tabela ko?cowa:

http://imageshack.us/photo/my-images/11/tabelakocowa.jpg

 

Krótkie podsumowanie poczyna? moich zawodników.

Bramkarze: Ca?y sezon rozegra? Carlos Alfaro zbieraj?c ?wietne recenzje. Pozosta?a dwójka tj. Paolo De Rossi i Nicholas Chiaretti nie pojawi?a si? na boisku. Ten drugi opuszcza nasz zespó? (koniec kontraktu).

Obro?cy:

- podstawowym lewym obro?c? by? Zanchi (1 gol i 1 asysta), nieca?e 500 minut na boisku zaliczy? Turato (1 asysta). Dorobek niezbyt imponuj?cy ale w zasadzie ca?y blok obronny zas?uguje na pochwa?y

- podstawowym prawym obro?c? by? natomiast Anania, strzeli? gola i zaliczy? 5 asyst, mimo 32 lat nadal jest wa?nym ogniwem i g?ównym wykonawc? sta?ych fragmentów. Jego zmiennikiem by? m?ody Paoletti (410 minut sp?dzonych na boisku).

- ?rodek obrony to królestwo naszego kapitana Borghettiego oraz Szwajcara Ajetiego. Podstawowym zmiennikiem by? Russo (ponad 500 minut) a drugim Pastore który zaliczy? na boisku ledwie godzin?.

Pomocnicy:

- na lewej stronie rz?dzi? Simonetti (9 goli i asysta), Margarita nie zagra? ani razu i opuszcza Perugi?. Zmiennikiem Simonettiego by? Stulin, cho? Polak cz?sto gra? te? na prawej flance

- gdzie zmienia? si? z Van Den Putte. Pozosta?a dwójka to Janjic, który mia? kilka szans na gr? ale pokaza? niewiele oraz Moscati, który gra? cz??ciej ale równie? bez wymiernych efektów

Pomocnicy:

- jako defensywny pomocnik zazwyczaj grywa? Cuomo, nie?le zaprezentowa? si? jako zmiennik Bonazzi. 200 minut zaliczy? te? Hiszpan Royo, z którym ?egnamy si? z ko?cem sezonu.

- przed Cuomo w ?rodku pola biegali przewa?nie Agliardi i Benedetti (ten pierwszy to jedna z naszych najwi?kszych nadziei na przysz?o??). Zmienia? ich zwykle Borgese (bez fajerwerków) a i ponad 200 minut zaliczy? Lafuenti.

Napastnicy:

Zwykle grali?my jednym i by? nim Vinicius, który w lidze strzeli? 25 goli i zanotowa? 7 asyst. Cz?sto zmienia? go Princewill Okachi i uciu?a? przy tym trzy gole i jedn? asyst?. Michele Rosso nie dosta? swojej szansy a Davide Melara zaliczy? swój debiut (i w sumie 7 wyst?pów, 150 minut, zero goli i asyst).

 

Zawodnicy wyruszyli na urlopy a ja ogl?da? mecze Mistrzostw Europy. I tu ma?a niespodzianka: wyst?py Ajetiego zosta?y docenione i jest on w kadrze Szwajcarii na rozpoczynaj?ce si? mistrzostwa. B?dzie to dla niego okazja na debiut i dla mnie to pierwsze powo?anie odk?d trenuje Perugi?. Polska na mistrzostwach nie zagra.

 

Szwajcarzy po zwyci?stwie nad Austria przegrali kolejne dwa mecze i ?egnaj? si? z turniejem po fazie grupowej. Ajeti na boisku si? nie pojawi? (by? poza meczow? osiemnastk?). Pozosta?e wyniki:

 

http://imageshack.us/a/img543/9666/me2016fazagrupowa.jpg

 

Zaskakuje s?aba postawa W?ochów i Hiszpanów.

Wyniki ?wier?fina?ów i pary pó?fina?owe. Po drugi tytu? z rz?du zmierza gospodarz Francja.

 

http://imageshack.us/a/img253/4412/wynikiwierfina.jpg

 

Wyniki pó?fina?ów.

 

http://imageshack.us/a/img24/5986/wynikipfina.jpg

 

W finale zmierz? si? zatem Francuzi z Anglikami.

Gór? okazali si? by? Anglicy zwyci??aj?c 0:1 po golu Darrena Benta.

 

bajkoknur
Autor: bajkoknur
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay