FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Nasze blogi - G?os spo?eczno?ci
It's a Long Way to the Top (If You Wanna… Scudetto) - cz??? 21
NapisaĹ‚  bajkoknur - czwartek, 04 paĹşdziernika 2012 - 20:54  |  Dodaj komentarz

22 kolejka 16.01.2016 Reggiana (21) – Perugia (2) – pierwszy mecz 0:2

Na prawej obronie zagra dzi? Paoletti zast?puj?c zawieszonego Anani?. Ca?y sk?ad: Alfaro – Zanchi, Ajeti, Boghetti, Paoletti – Cuomo, Benedetti, Agliardi – Simonetti, Van Den Putte – Vinicius.

Tracimy gola ju?  w 4. minucie – strza?em g?ow? naszego bramkarza zaskakuje defensywny pomocnik o nazwisku Nainggolan. Zaledwie 8 minut pó?niej jest ju? remis: Vinicius odbiera pi?k? obro?cy Reggiany, dogrywa do Simonettiego, ten ogrywa z ?atwo?ci? kolejnego obro?c? gospodarzy a precyzyjnym strza?em w lewy dolny róg bramki nie daje szans bramkarzowi. Wyrównana pierwsza po?owa ko?czy si? jednak prowadzeniem Reggiany, drugiego gola w 30.minucie zdoby? Nainggolan strza?em z 25 metrów. W drugiej po?owie by?a ju? widoczna ró?nica w pozycjach w tabeli obu zespo?ów. D?ugo nie przek?ada?o si? to na wynik ale w ko?cu minut? przed ko?cem rezerwowy Okachi daje nam punkt dobijaj?c strza? Cuomo, jednocze?nie zdobywaj?c swojego pierwszego gola dla Perugii.

 

23 kolejka 23.01.2016 Perugia (2) – Cremonese (8) – pierwszy mecz 2:0

Wraca do sk?adu Anania, Paoletti obejrzy mecz z trybun.

Ju? na pocz?tku meczu czerwon? kartk? ogl?da lewy obro?ca go?ci Rivera za brutalny faul na Viniciusie. Handicap procentuje ju? w 13. minucie: po do?rodkowaniu z rzutu ro?nego Ananii bramk? zdobywa Borgese. Mecz nie zachwyca ale do przerwy jest 2:0, po kolejnym rzucie ro?nym wynik podwy?sza Vinicius. W 50. minucie niewiele brakowa?o by Anania skompletowa? swoistego hattricka tj. trzy asysty z rzutów ro?nych – Vinicius pomyli? si? o centymetry przy strzale g?ow?. Ale co si? odwlecze to nie uciecze i w 69. minucie ta dwójka zawodników w po??czeniu z rzutem ro?nym daje nam trzeciego gola.

 

W jedenastce kolejki Anania i Vinicius. Nasz brazylijski snajper ma ju? 15 trafie? w tym sezonie i jest gorszy tylko od Alessandro Diamantiego z Torino (17 trafie?).

 

24 kolejka 30.01.2016 Perugia (2) – H. Verona (12) – pierwszy mecz 4:0

Deszczowa pogoda nie sprzyja zwykle grze w pi?ce i tak w?a?nie dzisiaj by?o. Najlepsz? okazj? zmarnowa? w 21. minucie Benedetti nie ko?cz?c akcji sam na sam. Tu? po wznowieniu gry po przerwie d?ugie podanie Cuomo z trudem opanowuje Benedetti, zagrywa w pole karne a tam jest ju? Vinicius, robi?cy to co potrafi najlepiej. W 57. minucie podwy?sza Simonetti po dograniu od Viniciusa. W kilka minut pó?niej kontaktowego gola zdobywa do?wiadczony Sasa Bjelanovic ustalaj?c jednocze?nie wynik ko?cowy. B?otna ko?cówka meczu nie by?a niestety interesuj?ca.

 

W jedenastce kolejki ponownie Vinicius.

 

25 kolejka 02.02.2016 Pro Patria (20) – Perugia (2) – pierwszy mecz 0:3

W pierwszej po?owie ju? po 12 minutach gry boisko musi opu?ci? kontuzjowany Zanchi a zast?pi go Turato. To jedyne godne wspomnienia wydarzenie w pierwszej po?owie. Du?o dzia?o si? jednak w drugiej ods?onie. Tu? po rozpocz?ciu gry tracimy gola przy biernej postawie obro?ców. W 67. minucie wyrówna? niezawodny Vinicius z podania Cuomo. Ostro walczyli?my by obj?? prowadzenie a tymczasem w 80. minucie znów przegrywamy: pierwszy strza? g?ow? po do?rodkowaniu z prawej stronie broni Alfaro ale jest bezradny przy dobitce. Zaledwie trzy minuty pó?niej Van Den Putte strzela z ok. 20 metrów a do odbitej pi?ki dopada Vinicius i jest ponownie remis. Takim wynikiem ko?czy si? to spotkanie.

 

Najlepszym pi?karzem stycznia zosta? Vinicius.

 

26 kolejka 06.02.2016 Perugia (2) – Bari (3) – pierwszy mecz 1:2

Mecz na szczycie, wyprzedzamy Bari o dwa punkty. Zanchi jest gotów do gry ale pauzowa? za kartki b?dzie dzi? Ajeti. Zast?pi go Russo.

Pierwsza po?owa przebiega pod dyktando go?ci ale nie wp?ywa to na wynik a i nam uda?o si? kilka razy odgry?. Pierwszy gol pad? w 71. minucie, w chwil? po wej?ciu na boisko Abdel Kader Ghezzal niepilnowany w polu karnym nie ma problemów z pokonaniem Alfaro. Nie pod?ama?o to jednak moich zawodników i ju? osiem minut pó?niej jest znów remis, bramk? zdobywa Simonetti po podaniu Viniciusa. Mecz ko?czy si? podzia?em punktów i wynikiem 1:1.

 

Zaklepa?em dwa wolne transfery na nast?pny sezon ale nie s? to na pewno spektakularne posuni?cia.

 

27 kolejka 13.02.2016 Frosinone (9) – Perugia(2) – pierwszy mecz 0:1

Wraca do gry Ajeti, i zast?pi w sk?adzie Russo.

Nie popisa? si? dzi? nasz kapitan Borghetti. Z?apa? bowiem ?ó?t? kartk? za faul w chwil? po rozpocz?ciu meczu a w 31. minucie po k?ótni z s?dzi? os?abi? swój zespó?. Pi?karsko pierwsza po?owa nie zachwyci?a. W drugiej dominowa?o Frosinone ale trzeba przyzna?, ?e bardzo dobrze si? bronili?my i dowie?li?my do ko?ca 0:0.

 

28 kolejka 20.02.2016 Varese (6) – Perugia (2) – pierwszy mecz 0:0

Z powodu kartek zabraknie w tym meczu Borghettiego oraz Cuomo a co gorsza komisja ligi w tygodniu zawiesi?a na kolejnych sze?? spotka? Borgese za uderzenie rywala ?okciem. Do treningów wróci? natomiast Bonazzi.

Za Borghettiego zagra Russo a za Cuomo Royo. Bonazzi usi?dzie na ?awce a obok niego równie? zwykle ogl?daj?cy zawody z trybun: Pastore i Lafuenti.

Varese ca?kowicie nas zdominowa?o w pierwszych 20 minutach a w wysi?kach o ma?o co nie wyr?czy? ich Russo trafiaj?c w poprzeczk? w?asnej bramki. Do przerwy zatem 0:0. Samobója obejrzeli?my jednak w drugiej po?owie a jego autorem  50. minucie by? Ajeti. Do obrabiania strat ruszyli?my w ostatnich 20 mo?e 25 minutach po roszadach w sk?adzie. Niestety na niewiele si? to zda?o a po kontrze gospodarzy tracimy drugiego gola tu? przed gwizdkiem ko?cowym.

 

Trzech graczy Varese doceniono umieszczaj?c ich w jedenastce kolejki.

W tabeli spadamy oczko ni?ej na trzeci? lokat? a wyprzedza nas Bari (o punkt). Mamy na koncie 53 punkty czyli tyle co czwarta Spezia i pi?te Sassuolo. Czeka nas teraz d?u?sza przerwa, nast?pna kolejka w marcu. W mi?dzy czasie na nast?pny rok przed?u?y? z nami kontrakt Russo.

 

29 kolejka 05.03.2016 Perugia (3) – Padova (8) – pierwszy mecz 1:1

Wracaj? do sk?adu Borghetti i Cuomo, pauzuje nadal Borgese. Najgorsza wiadomo?? jest jednak taka, ?e kontuzji nabawi? si? Benedetti i b?dzie pauzowa? ok. dwóch tygodni. D?ugo my?la?em nad zast?pc? i decyzja wydaje si? zaskakuj?ca, zagra dzi? bowiem „odkurzony” Zlatko Janjic. Nominalny prawy pomocnik zagra na ?rodku ale przesuni?ty do przodu na pozycj? ofensywnego pomocnika. Zmieni si? dzi? zatem do tej pory nietykalne ustawienie.

Efekt by? niestety mizerny. Gr? prowadzili go?cie, my na bramk? strze?on? przez Fabia?skiego oddali?my jeden strza? (dobrze, ?e by? chocia? celny). Przegrywamy 0:1, jedyny gol pad? w 51. minucie.

 

W tabeli spadamy na pi?t? lokat?.

 

30 kolejka 12.03.2016 US Lecce (17) – Perugia (5) – pierwszy mecz 0:0

Do kontuzjowane Benedettiego i zawieszonego Borgese doszed? trzeci ?rodkowy pomocnik Agliardi, który w poprzednim meczu z?apa? czwart? ?ó?t? kartk? w sezonie. W miejsce Agliardiego wchodzi Lafuenti a za Janjica wstawiam Okachiego, który zagra jako drugi napastnik zawieszony pod Viniciusem.

Bardzo ?adny, czysty i ?ywy mecz. Akcj? sun??y jedna za drug? w obie strony ale nic nie chcia?o wpa??. A? do 86 minuty kiedy niestety to Lecce obj??o prowadzenie. Kiedy zacz??em godzi? si? z kolejn? pora?k? moi zawodnicy przeprowadzili ostatni? akcj? meczu: z lewej strony dogrywa? Vinicius a akcj? wyko?czy? rezerwowy Stulin.

 

31 kolejka 19.03.2016 Perugia (5) – Vicenza (19) – pierwszy mecz 1:0

Wyleczony Benedetti usi?dzie tylko na ?awce. Do sk?adu wraca natomiast Agliardi zast?puj?c Lafuentiego. W miejsce Van Den Putte zagra Stulin a na ?awce usi?dzie Moscati (Van Den Putte mecz obejrzy z wysoko?ci trybun). Gramy nadal z dwoma napastnikami.

Szybko zdobywamy prowadzenie bo ju? w czwartej minucie 19 gola w sezonie strzela Vinicius po podaniu od Agliardiego. Po minucie gry w drugiej po?owie Vinicius trafia po raz drugi (podaj?cym Stulin) a po kolejnej kompletuje hattricka (drug? asyst? dok?ada Agliardi). Przy s?abej postawie Vicenzy wygrywamy spokojnie 3:0.

 

Nie b?dzie zapewne niespodziank? nominacja Viniciusa do jedenastki kolejki (5 w sezonie). Ponadto Brazylijczyk jest na czele listy najlepszych strzelców z 21 bramkami, wyprzedzaj?c o dwie kolejnego w klasyfikacji Diamantiego.

 

W ?rodku tygodnia rozegrano fina? Pucharu W?och w którym Roma pokona? 3:0 Fiorentin? a ja przed?u?y?em swój kontrakt o kolejne dwa lata (do ko?ca czerwca 2018).

 

32 kolejka 26.03.2016 Torino (1) – Perugia (5) – pierwszy mecz 1:0

Zagramy dzi? bez Zanchiego pauzuj?cego za kartki. Zast?pi go Turato. Wraca te? do sk?adu Benedetti (w miejsce Okachiego) a tym samym wracamy do podstawowego ustawienia.

Zgodnie z oczekiwaniami mecz odby? si? pod ca?kowit? kontrol? Torino. Bronili?my si? skutecznie ale zabrak?o koncentracji w doliczonym czasie pierwszej po?owy. W drugiej cz??ci spotkania przebieg gry praktycznie si? nie zmieni? a wi?cej goli nie ogl?dali?my. Ostatnie 15 minut grali?my dziesi?tk?, wprowadzony do gry Okachi dozna? kontuzji a by?a to ostatnia trzecia zmiana. Przegrywamy 1:0.

 

Do ko?ca sezonu zosta?o 10 spotka?. Jeste?my nadal na pi?tym miejscu, trac?c do trzeciego Sassuolo 5 punktów. Kontuzja Okachiego niegro?na, Nigeryjczyk b?dzie pauzowa? 4 dni.

Poprawiane: czwartek, 04 paĹşdziernika 2012 - 20:56
bajkoknur
Autor: bajkoknur
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay