FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Nasze blogi - G?os spo?eczno?ci
It's a Long Way to the Top (If You Wanna… Scudetto) - cz??? 20
NapisaĹ‚  bajkoknur - czwartek, 27 wrzeĹ›nia 2012 - 20:26  |  Dodaj komentarz

W drugim wpisie po przerwie modyfikuje nieco opowie?? rezygnuj?c ze screenów. Chyba, ?e co? b?dzie godnego pokazania:)

12 kolejka 03.11.2015 Modena – Perugia

Spokojny albo i wr?cz nudny pocz?tek meczu. W 36. minucie s?dzia podj?? kontrowersyjn? cho? korzystn? dla nas decyzj? uznaj?c gola zdobytego w zamieszaniu pod bramk? przez Viniciusa. Pi?karze Modeny mocno protestowali sugeruj?c faul naszego zawodnika. Drug? po?ow? rozpocz?? wyrównuj?cy gol po gapiostwie naszych obro?ców. Reszta meczu nie by?a wysokich lotów.

 

13 kolejka 07.11.2015 Perugia – Spezia

Krótko: bardzo ciekawe i na niez?ym poziomie widowisko. Bramek niestety nie ogl?dali?my mimo szans po obu stronach.

 

14 kolejka 11.11.2015 Sorrento – Perugia

Dzi? jedziemy do beniaminka Serie B.

B??d bramkarza gospodarzy, który wypuszcza pi?k? przy ?apaniu do?rodkowania Ananii z rzutu ro?nego daje nam prowadzenie (gola zdoby? Vinicius). B??d b??dem ale jeste?my po prostu lepsi w pierwszej po?owie. Niestety na drug? wychodzimy rozkojarzeni i niezdecydowanie Ajetiego i Alfaro daje Sorrento wyrównanie. Nadal jednak to my prowadzimy gr? i w 61. minucie po podaniu Cuomo jest 1:2 (gola zdobywa Simonettiego). Patrz?c na statystyki wygrywamy zas?u?enie.

 

W tabeli jeste?my na trzecim miejscu a w przysz?ym tygodniu oderwiemy si? od rzeczywisto?ci ligowej. No i wreszcie wyleczy? si? Van Den Putte.

 

Puchar W?och ?wier?fina? 19.11.2015 AS Roma – Perugia

Jedziemy do stolicy kraju jako kopciuszek by wyst?pi? przed ponad 60 000 kibiców. Roma w tabeli Serie A jest jedenasta ale ka?dy przy zdrowych zmys?ach postawi na Rzymian.

Ju? pierwsze minuty pokaza?y, ?e Roma nas nie zlekcewa?y?a. No i nie da si? ukry?, i? sto?eczni pi?karze nie schodzili w tych 45 minutach z naszej po?owy. Dopi?li swego w 42. minucie i na przerw? idziemy z baga?em jednego gola. W drugiej po?owie gospodarze grali spokojniej ale i tak nie pozwolili nam praktycznie na nic. W dodatku w ko?cówce meczu kontuzji nabawi? si? Simonetti (b?dzie pauzowa? ok. dwóch tygodni).

 

http://imageshack.us/photo/my-images/62/pwcf.jpg

 

15 kolejka 21.11.2015 Perugia – AC Siena

Zagramy bez Simonettiego a zast?pi go Stulin.

Takiego meczu jeszcze chyba nie widzia?em. Najpierw w 9. minucie ponios?o Agliardiego i za atak wyprostowan? nog? w pi?karza przyjezdnych wylatuje z boiska, natomiast w 24. minucie zagotowa?a si? g?owa Stulinowi – Polak po krótkiej sprzeczce uderza przeciwnika w twarz i kontynuujemy gr? w dziewi?ciu. Dopiero od tego momentu zacz??a si? prawdziwa gra w pi?k?. Ataki Sieny sun??y jeden za drugim ale w 44. minucie po ?adnej akcji indywidualnej Benedetti odgrywa do ty?u do Zanchiego, jego strza? blokuj? wprawdzie obro?cy ale skutecznie do pustej bramki dobija Vinicius. W drugiej po?owie koncentrujemy si? na obronie wyniku a pi?karze go?ci …… trudno powiedzie? na czym bo na pewno nie na atakowaniu naszej bramki. Wygrywamy 1:0.

 

W dru?ynie tygodnia Zanchi a Stulin zosta? dotkliwie ukarany odsuni?ciem od kolejnych 5 spotka?. Na szcz??cie po moim odwo?aniu kar? skrócono o dwa tygodnie.

 

Kolejny mecz z powodu mg?y zosta? prze?o?ony z 28.11 na 01.12.

 

16 kolejka 01.12.2015 Empoli – Perugia

Zawieszonych Stulina i Agliardiego zast?pi? odpowiednio Van Den Putte i Borgese.

Ju? w 5. minucie prowadzimy po indywidualnej akcji Van Den Putte. Obro?cy i bramkarz Empoli wyra?nie przysn?li przy tej akcji. Potem ogl?dali?my kilka akcji po obydwu stronach boiska. Najbli?ej wyrównania Empoli by?o w 41. minucie ale strza? g?ow? z bliskiej odleg?o?ci Coralliego obroni? Alfaro. Nieco lepsze wra?enie w drugiej po?owie zrobili pi?karze gospodarzy a i wspomniany Coralli wreszcie dopi?? swego. Sko?czy?o si? zatem na 1:1.

 

17 kolejka 05.12.2015 Perugia – P. Crema

Kolejne spotkania ze s?abiutk? i ostatni? w tabeli „bieniaminkow?” Crem?. Wraca Agliardi i zmienia Borgese.

Po czterech minutach Vinicius daje nam prowadzenie. Potem marnuje swoj? drug? okazj? i to by?o wszystko co zdzia?ali?my w pierwszej po?owie. Ale by?o to i tak wi?cej ni? by?a w stanie zaprezentowa? Crema. Druga po?owa niemal mnie u?pi?a a wynik nie uleg? zmianie czyli jeden gol i trzy punkty.

 

W jedenastce kolejki ponownie Zanchi.

 

18 kolejka 12.12.2015 Sassuolo – Perugia

Wis?a Kraków zako?czy?a udzia? w Lidze Mistrzów na ostatnim miejscu w grupie ale przynajmniej z dwoma punktami za remisy u siebie z Sevill? i Rom?. A co u nas? Do pauzuj?cego Stulina do??czy? Benedetti (za czwart? ?ó?t? kartk? w sezonie). A propos po trzy maj? na koncie: Marco Cuomo oraz ca?a czwórka podstawowych obro?ców: Zanchi, Borghetti, Ajeti i Anania. Do zdrowia wróci? za to Simonetti ale dzi? obejrzy jeszcze mecz z trybun. Za Benedettiego zagra (ot tak dla odmiany) nominalny defensywny pomocnik Bonazzi.

Odmiana nie wysz?a mi na dobre ani tym bardziej Bonazziemu, który opu?ci? boisko ju? po minucie z uszkodzon? chrz?stk?. Zast?pi? go wi?c ?rodkowy pomocnik Borgese. Pierwsza po?owa wyrównana w drugiej lepsi gospodarze ale ich próby skutecznie zastopowa? Alfaro. Pi?k? meczow? mia? pod koniec meczu na nodze Van Den Putte, niestety minimalnie przestrzeli?. 0:0 i podzia? punktów.

 

W najlepszej jedenastce tej kolejki nasz bramkarz Alfaro. Kontuzja Bonazziego okaza?a si? powa?na i oznacza 8 tygodni przerwy tego zawodnika.

 

Informacje ze ?wiata: gala Fifa World Player 2015 nie zaskoczy?a, najlepszym pi?karzem zosta? Messi wyprzedzaj?c C. Ronaldo (trzeci by? Rooney).

 

19 kolejka 19.12.2015 Perugia – Ascoli

Ostatni mecz przed ?wi?tami. Za kartki pauzuje Borghetti a zast?pi go Russo. Wróci za to Benedetti. Na ?awce usi?dzie te? Simonetti.

O pierwszej po?owie nie mo?na powiedzie? nic dobrego, gra rozpocz??a si? w drugiej cz??ci spotkania. W 61. minucie Anania dogrywa z rzutu ro?nego na 20 metr do Viniciusa, ten ogrywa obro?c? i nie daje szans bramkarzowi go?ci. Sytuacji by?o w tym meczu jak na lekarstwo ale wygrywamy 1:0.

 

Po przerwie ?wi?tecznej i po otwarciu okna transferowego opu?ci?o nas dwóch pi?karzy dru?yny rezerw (wypo?yczenia): prawy obro?ca Alessio Alfieri za 100 euro trafi? do Aprilli (4 liga) a ?rodkowy obro?ca Roberto Vanin za 90 euro do Arzanese (równie? 4 liga). Do ko?ca czerwca 2018 kontrakt przed?u?y? jeden z bardziej zas?u?onych dla klubu zawodników czyli Matteo Anania. Wi?cej ruchów transferowych nie planuje mimo, ?e kluby z naszej ligi zagi??y parol na Cuomo i Agliardiego.

 

20 kolejka 09.01.2016 Pescara – Perugia

Do pierwszego sk?adu wraca Borghetti a na lewym skrzydle zagra tym razem Simonetti w miejsce Van Den Putte.

Pierwsza po?owa rozkr?ca?a si? powoli a emocje rozpocz??y si? w drugiej po?owie – w 49. minucie do?rodkowuje Simonetti, Cuomo wygrywa pojedynek z obro?c? i zgrywa pi?k? g?ow? prosto do Viniciusa a nasz snajper nie ma problemów ze zdobyciem gola. W 59. minucie jest ju? 0:2 po bramce Benedettiego, przy której ko?cz?cym podaniem b?ysn?? Vinicius. A w chwil? pó?niej przed strat? gola kapitalnie broni nas Alfaro. Po tej sytuacji spokojnie dograli?my mecz do ko?ca.

 

Brazylijczyk Vinicius po raz pierwszy w sezonie znalaz? si? w jedenastce kolejki.

 

21 kolejka 12.01.2016 Perugia – Grosseto

Wraca do sk?adu Van Den Putte ale zagra na prawym skrzydle w miejsce Moscatiego. Na ?awce usi?dzie Stulin.

Rozpocz?li?my ostro?nie podobnie jak i Grosseto. Pierwsza gro?na akcja mia?a miejsce w 23. minucie – bramkarz go?ci paruje na rzut ro?ny strza? Simonettiego. Po do?rodkowaniu z rzutu ro?nego z niewygodnej pozycji g?ow? uderza Vinicius wywalczaj?c kolejny korner. Anania do?rodkowuje drugi raz tym razem wprost na g?ow? Ajetiego, ten przed?u?a do Simonettiego a nasz lewy pomocnik daje nam prowadzenie. Zaledwie trzy minuty pó?niej obro?ca Grosseto wycina równo z traw? Viniciusa w okolicach linii pola karnego. S?dzia nie ma w?tpliwo?ci – rzut karny. Andrea Zanchi bierze krótki rozbieg i pewnym strza?em pod rzucaj?cym si? bramkarzem podwy?sza wynik. W 38. Minucie pada jednak gol kontaktowy: dalekie do?rodkowanie w nasze pole karne, zgrywa Le Tallec a pomocnik go?ci Marco Crimi ubiega Ajetiego i pokonuje spokojnie Alfaro. W chwil? potem Grosseto traci zawodnika: defensywny pomocnik Schiavone ogl?da drug? ?ó?t? kartk?. Jeszcze przed przerw? gola na 3:1 zdobywa Vinicius ko?cz?c t? obfituj?c? w wydarzenia i bramki po?ow?. W drugiej, w 53. minucie jest ju? 3:2 a bramk? strzela Le Tallec. Na szcz??cie w 69. minucie jeszcze raz uk?si? Vinicius po podaniu Agliardiego ustalaj?c wynik meczu na 4:2.

 

W jedenastce kolejki po raz drugi z rz?du Vinicius a tak?e Cuomo. Po czwartej w sezonie ?ó?tej kartce kolejny mecz opu?ci natomiast Anania.

 

Tabela na pó?metku rogrywek:

 

http://imageshack.us/photo/my-images/837/tabelapopoowiesezonu.jpg

Poprawiane: czwartek, 27 września 2012 - 20:30
bajkoknur
Autor: bajkoknur
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay