FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Nasze blogi - G?os spo?eczno?ci
It's a Long Way to the Top (If You Wanna… Scudetto) - cz??? 19
NapisaĹ‚  bajkoknur - poniedziaĹ‚ek, 03 wrzeĹ›nia 2012 - 16:21  |  Dodaj komentarz

Po d?u?szej nieobecno?ci wracam do opisywania mojej kariery. By? mo?e nadal s? ch?tni by to czyta?:)

Odcinek jest archiwalny ale gram dalej.  

 

Sezon 2015/2016 uwa?am za otwarty.

 

1 kolejka 29.08.2015 Perugia – Reggiana

Rozpoczynamy spotkaniem na w?asnym boisku z najmocniejszym z czwórki beniaminków i w sk?adzie: Alfaro – Zanchi, Ajeti, Borghetti, Anania – Cuomo, Agliardi, Benedetti, Simonetti, Van Den Putte – Vinicius.

Pierwsza po?owa by?a bardzo kiepskim widowiskiem z zaledwie jedn? szans? bramkow? z naszej strony i mocno zachowawcz? gr? go?ci. W drugiej po?owie zagrali?my bardziej aktywnie i przynios?o to spodziewane efekty. W 71. minucie pierwsz? bramk? zdobywa Vinicius po podaniu Cuomo a w 80. rezerwowy Bonazzi przed?u?a g?ow? do?rodkowanie z rzutu ro?nego, pi?ka trafia do drugiego z rezerwowych Stulina , który ustala wynik spotkania. Zas?u?one zwyci?stwo 2:0.


 

http://imageshack.us/photo/my-images/32/1kolejkaz.jpg

 

 

2 kolejka 12.09.2015 Cremonese – Perugia

Znajomi z drugiej rundy Pucharu W?och.

Pocz?tek meczu by? bardzo spokojny ale tylko do 13. minuty. Wyprowadzamy wtedy skuteczny atak a Vinicius zdobywa gola po podaniu Agliardiego. Gol zmusi? gospodarzy do bardziej otwartej gry i zdecydowanie podniós? poziom widowiska. Spokojnie przetrwali?my ataki graj?c uwa?nie w obronie i strzelamy gola do szatni – kapitalnym uderzeniem z 23 metrów popisuje si? Cuomo (asyst? zalicza Benedetti). Wcze?niej, w 25. minucie boisko opu?ci? kontuzjowany Van Den Putte a zast?pi? go Stulin. W drugiej po?owie w pi?k? gra?o w?a?ciwie tylko Cremonese ale nie zmieni?o to wyniku meczu. Gospodarze mecz ko?czyli w dziesi?tk? gdy? jeden z zawodników zosta? zmuszony do opuszczenia boiska z kontuzj? ju? po wykorzystaniu kompletu zmian prze trenera gospodarzy.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/10/2kolejkae.jpg

 

W jedenastce kolejki jest nasz obro?ca Borghetti a kontuzja Van Den Putte okaza?a si? powa?na i gracz b?dzie pauzowa? 8 tygodni.

 

3 kolejka 19.09.2015 Hellas Verona – Perugia

Nieka Van Den Putte zast?pi Stulin a na ?awce usi?dzie Moscati.

Ponownie gramy bardzo uwa?nie w obronie i skutecznie w ataku. Ju? w 11. minucie Vinicius przejmuje d?ugie podanie od Cuomo i nie daje szans bramkarzowi Verony. Niemrawo graj?cych gospodarzy karci w 39. minucie Agliardi strza?em g?ow? ko?cz?c do?rodkowanie z rzutu ro?nego Ananii. W drugiej po?owie niewiele si? zmieni?o w grze Verony a my zdobywamy kolejne dwa gole: w 55. minucie po do?rodkowaniu Stulina pada gol samobójczy a w 81. minucie strza?em w d?ugi róg Simonetti wie?czy akcj? Bonazziego i ustala wynik spotkania.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/94/3kolejkap.jpg

 

W jedenastce kolejki tym razem jest Anania a my l?dujemy na pozycji lidera. Razem z Empoli i Torino mamy na koncie 9 punktów ale lepszy bilans bramkowy od tych dru?yn.

 

4 kolejka 22.09.2015 Perugia – Pro Patria

Zaledwie trzy dni pó?niej gramy z kolejnym po Reggianie beniaminkiem.

Rozpocz?li?my nerwowo i chaotycznie. Sytuacj? uspokoi? na szcz??cie gol Ananii z rzutu wolnego. Do przerwy 1:0. Po wznowieniu gry, w 54. minucie Po do?rodkowaniu Benedettiego Cuomo wbija pi?k? g?ow? do bramki i przejmujemy kontrol? nad wydarzeniami na boisku. Kropk? nad „i” stawia Vinicius w 81. minucie dopadaj?c do pi?ki odbitej przez bramkarza go?ci po strzale g?ow? Cuomo.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/856/4kolejka.jpg

 

W dru?ynie kolejki Cuomo a po remisie Torino i pora?ce Empoli jeste?my samodzielnym liderem.

 

5 kolejka 26.09.2015 Bari – Perugia

Dzi? zagramy ze spadkowiczem z Serie A, mocnym zespo?em Bari. Mocnym ale spisuj?cym si? zdecydowanie poni?ej oczekiwa?.

Oddali?my w tym meczu inicjatyw? gospodarzom koncentruj?c si? na kontrach. O ile w pierwszej po?owie da?o to zadowalaj?cy efekt (0:0) o tyle w drugiej dali?my si? zaskoczy? w 51. minucie trac?c gola. Troch? przypadkowo (pi?ka odbita od Cuomo) drugiego gola stracili?my w 73. minucie a sta? nas by?o tylko na honorowe trafienie Simonettiego na cztery minuty przed ko?cem (asysta bramkarza Alfaro).

 

http://imageshack.us/photo/my-images/137/5kolejka.jpg

 

Mimo pora?ki pozostajemy na pierwszej pozycji w tabeli a Matteo Anania zosta? pi?karzem miesi?ca w Serie B.

Mniej pozytywna wiadomo?? jest taka, ?e na treningu kontuzji nabawi? si? trzeci bramkarz Chiaretti i b?dzie pauzowa? ok. 12 tygodni.

 

6 kolejka 03.10.2015 Perugia – Frosinone

Do?? nerwowy i wyrównany mecz. Obie strony mia?y po kilka sytuacji ale pi?ka nie mia?a zamiaru wpada? do bramki. Kiedy ju? wszyscy pogodzili si? z bezbramkowym remisem i podzia?em punktów obro?com urwa? si? Stulin, do?rodkowa? precyzyjnie do Viniciusa i wygrywamy 1:0.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/839/6kolejka.jpg

 

7 kolejka 06.10.2015 Perugia – Varese

Pierwsza po?owa to tragedia w naszym wykonaniu na szcz??cie Varese nie zrobi?o wiele by to wykorzysta? a w krytycznych momentach na stanowisku by? Alfaro. Co gorsza niewiele zmieni?o si? w drugiej cz??ci spotkania a ostateczny wynik 0:0 mog? uzna? w tych okoliczno?ciach za pozytywny.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/571/7kolejka.jpg

 

Po tym meczu stracili?my pozycj? lidera na rzecz Torino.

 

Puchar W?och III runda 15.10.2015 Perugia – Inter Mediolan

Có? mog? powiedzie? o tym meczu…. Wizyta takiego klubu to ?wi?to kibiców Perugii gdy? dawno nie ogl?dano tu rywale z najwy?szej pó?ki.  Nie dziwi wi?c du?a frekwencja: ponad 11 000 kibiców.

W sk?adzie jedna zmiana: na prawej pomocy Stulina zast?pi Moscati.

A sam mecz…. uda?o nam si? przetrwa? napór Mediola?czyków w pierwszych 20 minutach. Reszta pierwszej po?owy by?a spokojniejsza ale sami nie stworzyli?my ?adnej akcji pod bramk? Interu. Uda?o nam si? to w drugiej po?owie, konkretnie w 57. minucie ale Moscati uderzy? bardzo niecelnie. Mimo wyra?nej przewagi go?ci dotrwali?my bez strat do ko?cowego gwizdka. Oczywi?cie gwizdek zako?czy? tylko regulaminowy czas gry a przed nami dogrywka. O dziwo sprawiali?my w kolejnych 15 minutach lepsze wra?enie ni? renomowany zespó? z Mediolanu. W ostatnich 15 minutach Inter przypomnia? sobie, ?e jest faworytem i wypada?o by wygra?. Szcz??cie jednak nadal by?o po naszej stronie a zatem obejrzymy rozstrzygaj?c? seri? rzutów karnych.

My zaczynamy a pierwszy strzela:

Zanchi – lewy dolny róg i gol. 1:0!

Thiago Motta – pi?ka przechodzi pod bramkarzem i jest 1:1

Agliardi – bardzo pewnie i jest 2:1

Diego Forlan – 2:2

Anania – bierze przed strza?em g??boki oddech, strzela w s?upek a pi?ka …. wpada do bramki. 3:2!

Dejan Stankovic – nie da? szans Alfaro. 3:3

Stulin – bardzo d?ugi rozbieg i pi?ka przelatuje nad Julio Cesarem. 4:3

Wesley Sneijder – holenderski gwiazdor ustawia pi?k?, odmierza kilka kroków i strzela w …. s?upek. Wci?? 4:3! Czy?by?

Vinicius – zatem wszystko w nogach i g?owie naszego snajpera a Brazylijczyk strzela pewnie w prawe okienko. 5:3! ELIMINUJEMY INTER MEDIOLAN!

 

http://imageshack.us/photo/my-images/138/pw3w.jpg

 

Niesamowita sprawa i wielka niespodzianka dla wszystkich. W cieniu tego wydarzenia pozostaje chyba nawet zwyci?stwo Torino nad Milanem w tej serii spotka? pucharowych.

A w ?wier?finale zagramy w listopadzie z AS Rom?.

 

8 kolejka 17.10.2015 Padova - Perugia

Rywale w tabeli s? w po?owie stawki cho? na papierze wygl?daj? mocno a w sk?adzie maj? kilku znanych pi?karzy, jak np. Castelen, Durica czy ?ukasz Fabia?ski.

Maj? te? dzi? pecha trac?c w pierwszej po?owie z powodu kontuzji dwóch zawodników. Sam mecz wyrównany i obfituj?cy w akcj? z obu stron cho? bez goli do przerwy. Bramki doczekali?my wreszcie w 59. minucie: strza? Cuomo blokuj? obro?cy, do pi?ki dopada Agliardi i nie daje szans Fabia?skiemu. Niestety w 71. minucie pada gol daj?cy Padovie remis i punkt. Sprawiedliwy wynik.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/443/8kolejkaas.jpg

 

Do zespo?u dnia wybrany zosta? Ajeti.

 

9 kolejka 24.10.2015 Perugia – US Lecce

W wyj?ciowym sk?adzie ponownie Stulin w miejsce Moscatiego.

Totalne nudy w pierwszej po?owie i ?enuj?co niski poziom. Nieco lepiej by?o w drugich 4 minutach ale ostatecznie Lecce odda?o jeden celny strza? a my dwa niecelne. 0:0.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/51/9kolejka.jpg

 

10 kolejka 27.10.2015 Vicenza – Perugia

Dzisiejszy rywal nie jest z najwy?szej pó?ki, licz? zatem na trzy punkty.

Pierwsza po?owa przebieg?a ca?kowicie pod nasze dyktando. Gol pad? jednak tylko jeden w 32. minucie – Benedetti precyzyjnie dogrywa do Viniciusa ten wzd?u? bramki a Simonetti biodrem wbija pi?k? do siatki. W drugiej po?owie Vicenza dosz?a wprawdzie do g?osu ale nie zdo?a?a wydrze? nam zwyci?stwa.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/526/10kolejka.jpg

 

11 kolejka 31.10.2015 Perugia – Torino

Pa?dziernik ko?czymy meczem kolejki lidera z Turynu z trzeci? Perugi?, tj. nami. Kolejna roszada na prawej stornie pomocy czyli Moscati w miejsceStulina.

Mecz równorz?dnych dru?yn cho? bez wielu sytuacji. Zw?aszcza rozczarowa?a druga po?owa, w której nic si? nie dzia?o a? do 73. minuty kiedy to niestety stracili?my gola. Przegrywamy zatem 0:1.

 

http://imageshack.us/photo/my-images/819/11kolejka.jpg

Poprawiane: środa, 26 września 2012 - 20:25
bajkoknur
Autor: bajkoknur
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay